Reklama
Studia medyczne w Tarnowie
WYDARZENIA - Region Tarnowski
niedziela, 03 października 2021 19:35

JSZ sejmRozmowa z Józefą Szczurek – Żelazko, posłem Na Sejm RP


W Polsce brakuje lekarzy, pielęgniarek, położnych, ale i średniego personelu medycznego. Co leż u podstaw tego zjawiska?
Problem z psuciem polskiej służby zdrowia sięga początków transformacji ustrojowej w Polsce. W latach 90. tamtego stulecia drastycznie ograniczono chociażby kształcenie pielęgniarek. W efekcie średnia wieku w tym zawodzie wynosi ponad 50 lat. Ograniczono także dostęp do zawodu lekarza. Od kilku lat, rząd Prawa i Sprawiedliwości naprawia system opieki zdrowotnej. Jako pierwsi zdecydowaliśmy o tym, że co roku, sukcesywnie podnosimy nakłady na służbę zdrowia, w stosunku do PKB. Mamy także nowym pomysł na kształcenie lekarzy.

Na czym on polega?
Podczas ostatniego posiedzeniu Sejmu odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu zmiany ustawy o szkolnictwie wyższym. Wprowadza on możliwość rozszerzenia kręgu uczelni uprawnionych do wnioskowania o uzyskanie pozwolenia na utworzenie studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym. Do tej pory kształcenie odbywało się tylko na uniwersytetach. Zwiększenie liczby uczelni, które będą mogły ubiegać się o pozwolenie na prowadzenie tych studiów i po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w sprawie studiów oraz w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do zawodów lekarza i lekarza dentysty) uzyskają uprawnienie do ich prowadzenia, przełoży się na zwiększenie liczby studentów, a w konsekwencji absolwentów. Jest to bardzo istotne w sytuacji rosnącego zapotrzebowania na lekarzy w systemie opieki zdrowotnej. W projektowanej zmianie ustawy przewidziano taką możliwość tylko dla uczelni, które prowadzą studia na co najmniej jednym kierunku przygotowującym do wykonywania zawodu: farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty lub ratownika medycznego (według stanu na dzień złożenia wniosku o pozwolenie na utworzenie tych studiów). Istotne jest także posiadanie przez wnioskującą uczelnię kategorii naukowej w dyscyplinie nauki medyczne lub w nauki o zdrowiu.

Wynika z tego, że lekarzy mogłaby kształcić tarnowska PWSZ?
Uczelnie prowadzące wcześniej kształcenie na kierunkach medycznych posiadają już umiejętności organizowania bazy dydaktycznej, czy kadry do celów kształcenia na kierunkach medycznych. Są także wyposażone w odpowiednią infrastrukturę kliniczną, infrastrukturę dydaktyczną, laboratoria, zasoby biblioteczne, podstawowy sprzęt medyczny, jak również kadrę, posiadającą doświadczenie w kształceniu studentów na kierunkach medycznych/. Specyfika kształcenia na kierunkach medycznych wymaga odpowiednich  warunków do jego prowadzenia, w ramach przygotowania do wykonywania poszczególnych zawodów. Jednakże duża część posiadanego już przez niektóre  uczelnie sprzętu medycznego może być wykorzystywana do kształcenia na kierunku lekarskim. Wiele z takich uczelni, w tym min uczelnia tarnowska wyposażonych jest w nowoczesne Centra Symulacji Medycznych, które mogą stanowić doskonałą bazę do wstępnego szkolenia praktycznego. PWSZ w Tarnowie od wielu lat prowadzi studia na kierunkach fizjoterapia, pielęgniarstwo czy położnictwo i posiada potencjał do rozszerzenia działalności dydaktycznej i naukowej.

A co z zapleczem klinicznym? Mamy takie w Tarnowie?
Ważne jest też zaplecze kliniczne. To oczywiście jest elementem naszego projektu. W naszym  mogą stanowić je szpitale tarnowskie, a także inne lecznice w regionie specjalizujące się w niektórych dziedzinach medycyny. Takie placówki  mogą stanowić bazę do zajęć klinicznych dla studentów. Od kilku lat podobne rozwiązania funkcjonują w Rzeszowie, gdzie na Uniwersytecie Medycznym prowadzony jest wydział lekarski, a bazę kliniczną stanowią rzeszowskie i okoliczne szpitale. Warto zaznaczyć że jest to początek procesu  legislacyjnego wprowadzającego nowe przepisy, niebawem zajmie się nimi Komisja Zdrowia. Mam nadzieję, że w niedługim czasie będzie możliwość kształcenia lekarzy w Tarnowie, o co zabiegam od wielu lat i deklaruję dalszą wolę wsparcia tego rozwiązania, aż do szczęśliwego finału.

(mir)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

 kwiatrbane2

pr102021

pr102021sp

reklamamariola

fbprofil

 

arteon

bs2020a

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .