Reklama
Drwinia. Kolejne środki dla gminy
WYDARZENIA - Region Bocheński
czwartek, 16 grudnia 2021 18:36

Około 10 milionów złotych, w ramach bezzwrotnej dotacji, pozyskał samorząd gminy w ostatnich dwóch miesiącach. Wkład własny, do kilku inwestycji, jest niewielki – niecały milion złotych. To pozwala spojrzeć z optymizmem na zaplanowane wydatki majątkowe – ocenia wójt Jan Pająk. Ale po kolei. Dokładnie 194 820,00 gmina Drwinia otrzyma na cyfryzację. W październiku minister cyfryzacji Janusz Cieszyński wręczył gminom czeki. Udzielone w ramach projektu wsparcie powinno być przeznaczone na cztery obszary: Cyfryzację biur/jednostek publicznych/jednostek podległych i nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) – zakup sprzętu IT i oprogramowania, Zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych, domów pomocy społecznej, Szkolenia dla pracowników urzędu z obszaru cyberbezpieczeństwa, a także zaawansowanych usług cyfrowych oraz Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. - Za otrzymane pieniądze gminy będą mogły sfinansować nie tylko cyfryzację urzędów, ale także zrealizować zakupy dla jednostek podległych – szkół, instytucji kultury czy placówek ochrony zdrowia. „Cyfrowa gmina” pozwoli ponadto sfinansować szkolenia, dzięki którym wdrożenie nowych rozwiązań przebiegnie sprawnie.


25 października ogłoszono listę samorządowych inwestycji, które mają otrzymać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Do gminy Drwinia trafią prawie 4.3 miliona złotych. Gmina Drwinia w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład złożyła trzy projekty, które dotyczyły pozyskania środków na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, stacji uzdatniania wody, remonty dróg oraz infrastruktury sportowo – kulturalnej. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 4 245 750,00 zł na zadanie, dzięki któremu poprawi się stan infrastruktury drogowej i bezpieczeństwo użytkowników ruchu. Projekt pod nazwą” Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Drwinia” będzie kosztował blisko 5 milionów złotych. 15 procent tej kwoty około 750 tysięcy złotych przekaże gmina. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn "Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Drwinia". Planuje się wykonanie inwestycji we wszystkich 13 miejscowościach Gminy Drwinia w miejscach największego zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego. W ramach otrzymanych środków planowana jest także w systemie zaprojektuj i wybuduj zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych i pieszo - rowerowych w pasie drogi DW 965.Pierwszy nabór wniosków w ramach Program Inwestycji Strategicznych trwał od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 r. Każda jednostka samorządu terytorialnego mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie przekroczyła 30 mln zł oraz jeden wniosek z dofinansowaniem nie przekraczającym 5 mln zł. Gmina Drwinia złożyła trzy wnioski: Zadanie I związane jest z rozbudową infrastruktury turystycznej oraz infrastruktury sportowej. Na projekt pod nazwą: „Kompleksowa poprawa infrastruktury kulturalnej, sportowej i turystycznej na terenie Gminy Drwinia” wnioskowano o 12.9 miliona złotych. Wartość całego zadania to 14.3 miliona złotych. Z tego 10 procent wkład własny gminy. Zakres rzeczowy inwestycji: 1. Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Bieńkowicach. 2. Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Mikluszowicach. 3. Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Ispini. 4. Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Wyżycach. 5.Rozbudowa i przebudowa wraz z zakupem wyposażenia budynku kultury Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Drwini z siedzibą w Grobli. 6. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Niedary. Zadanie II to rozbudowa drogowej infrastruktury technicznej. Projekt pod nazwą” Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Drwinia” będzie kosztował blisko 5 milionów złotych. 15 procent tej kwoty około 750 tysięcy złotych przekaże gmina. – Wnioskowano o dotację w kwocie blisko 4.3 miliona złotych . Zakres rzeczowy: 1.Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn "Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Drwinia". Planuje się wykonanie inwestycji we wszystkich 13 miejscowościach Gminy Drwinia w miejscach największego zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego. 2. Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych i pieszo - rowerowych w pasie drogi DW 965. Zadanie III - Infrastruktura wodno-kanalizacyjna. Zapisano je jako: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego w Dolinie Wisły i Raby w Gminie Drwinia. Całość zadania ma kosztować aż 63,5 miliona złotych. Tu gmina wnioskowała o wsparcie finansowe w kwocie ponad 60 milionów złotych. Zakres rzeczowy zadania obejmował: 1.Budowa 65,8 km zbiorczej sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Dziewin, Mikluszowice, Gawłówek, Drwinia, Grobla, Trawniki, Ispina. 2.Budowa Zakładu Uzdatniania Wody wraz z ujęciem i magistralą wodociągową w Gawłówku (dł. ok 900 m). Inwestycja wykonywana w formule zaprojektuj i wybuduj.
Mam też dla mieszkańców kolejne bardzo dobre informacje. Okazuje się, że Ministerstwo Finansów poinformowało, iż Gmina Drwinia otrzyma w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na  wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji w sumie 4 499 549,00 złotych. Na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę dla naszej gminy przyznana została kwota 428840,00 PLN natomiast na inwestycje kanalizacyjne przyznana została kwota 4070709,00 PLN. Przy realizacji inwestycji nie jest wymagany wkład własny ze strony Gminy. Pieniądze mają trafić na konto gminy już w tym roku. Środki te gmina będzie mogła przeznaczyć na inwestycje w latach 2021-2024. Cieszy nas ta wiadomość – dodaje wójt Jan Pająk.


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

 kwiatr2021b2

pr122021

 

arteon

bs2020a

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .