Reklama
Obrady w Starostwie
WYDARZENIA - Brzesko
piątek, 16 marca 2007 18:45

14 marca br. w Starostwie Powiatowym w Brzesku odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Brzeskiego. Starosta brzeski Ryszard Ożóg wręczył nominacje nowym członkom komisji. Otrzymali je: wicestarosta brzeski Stanisław Pacura, przewodniczący Komisji Prawa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Brzeskiego - Stanisław Chudyba oraz naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – Mieczysław Chałasa.

Do zadań komisji należy w szczególności: ocena zagrożenia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu, opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych, służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa, przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku i bezpieczeństwa, a także opiniowanie innych programów oraz zagadnień w tym zakresie.

Podczas posiedzenia przyjęto harmonogramy działania na rok 2007, które zostały przedstawione przez Komendę Powiatową Policji, Komendę Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Zdrowotnej oraz Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu powiatu w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na 2007 rok.

Mieczysław Chałasa, naczelnik wydziału spraw obywatelskich i zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Brzesku przedstawił sprawozdanie z działalności komisji za 2006 rok.

W naszym powiecie od 2003 roku realizowany jest program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli „Bezpieczny Powiat Brzeski”. W jego ramach podjęto wiele przedsięwzięć mających na celu m.in. poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym – szczególnie dzieci, ograniczenia przestępczości wśród nieletnich, przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, utrudnienie kradzieży poprzez znakowanie przedmiotów, edukację z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Powyższe przedsięwzięcia były realizowane np. w ramach spotkań z młodzieżą, wystaw, konkursów, podczas których rozdawano materiały edukacyjne, broszury, czy elementy odblaskowe dla dzieci. Spotkania były prowadzone zarówno przez strażaków jak i policjantów w placówkach oświatowych.

[ptr


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

rozog2a

Materiał wyborczy sfinansowany przez KWW Mieszkańcy Zasługują na Więcej

kojczyk2018bcd

Materiał wyborczy sfinansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwość

jww pow

Materiał wyborczy sfinansowany przez KWW Powiat Brzeski

mpodobinski2018b2

dwrona2018

pr102018

wybory2018belka rm brzeskobelka rp brzeskoBRSEJMIK2

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .