Reklama
Powiat: Priorytetem jest infrastruktura drogowa
WYDARZENIA - Relacje TV
wtorek, 28 stycznia 2014 22:54

Powiat Brzeski uchwalił budżet na 2014 rok. Zgodnie z priorytetami, jakie Rada postawiła sobie w ostatnich kilku latach, także i ten plan finansowy zakłada przede wszystkim inwestycje w infrastrukturę drogową. W poprzednich kadencjach powiat poczynił bardzo wiele inwestycji w oświacie, dzięki czemu szkoły ponadgimnazjalne w powiecie brzeskim są w bardzo dobrym stanie technicznym, maja znakomitą bazę dydaktyczną oraz nowoczesne zaplecze sportowe. Dzięki temu powiat, w odróżnieniu od innych samorządów, mimo niżu demograficznego i coraz mniejszej ilości uczniów, nie dopłaca do funkcjonowania szkół. To bardzo ważne, ponieważ budżet oświaty stanowi blisko połowę całego budżetu powiatu. Ale z pewnością nie byłoby to możliwe, gdyby nie aktywne poszukiwanie środków zewnętrznych, które zasilają powiatową edukację. Powiat Brzeski skutecznie aplikuje po środki europejskie realizując coraz to nowe projekty przeznaczone dla uczniów i nauczycieli. W ciągu ostatnich trzech lat do powiatowych szkół trafiło ponad 11 milionów złotych pozabudżetowych pieniędzy, które pozwalają uczniom zdobyć dodatkowe kompetencje i umiejętności, nauczycielom pomagają lepiej i skuteczniej uczyć oraz dają możliwość ciągłej modernizacji wyposażenia klas, pracowni i warsztatów.

W obecnej kadencji Radni Powiatowi zdecydowali o przeznaczeniu  środków na systematyczną poprawę infrastruktury drogowej, gdyż znakomita większość spośród 270 kilometrów dróg powiatowych wymagała naprawy. Efekty tej decyzji widać już dziś, gdyż po trzech latach inwestowania w drogi, pozostało do remontu zaledwie kilkadziesiąt kilometrów. Tegoroczny budżet zakłada kolejne inwestycje na drogach, co przy skutecznym zaabsorbowaniu środków  zewnętrznych  powinno skutkować wybudowaniem kolejnych kilkudziesięciu kilometrów nowych nawierzchni. Powiat uzyskał dofinasowanie z Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych. To spory sukces gdyż  udało się to tylko czterem powiatom w Małopolsce. Pozwoli to na wyremontowane ponad 11 kilometrów dróg, a kolejne środki powinny trafić do budżetu powiatu z rządowej puli na usuwanie skutków powodzi. Z tego funduszu rokrocznie odbudowywanych jest kilka kilometrów zniszczonych dróg. Systematycznie powiększa się także ilość chodników, które są niezwykle ważne dla bezpieczeństwa pieszych przy ciągle rosnącym ruchu. Chodniki są budowane w porozumieniu z gminami i finansowane w stosunku 50% powiat i 50% gmina co w 2014 roku daje 1,6 miliona złotych na te jakże potrzebne inwestycje.

W budżecie na ten rok znalazły się również pieniądze na rozpoczęcie budowy nowego systemu komunikacyjnego w obrębie szpitala. Przebudowanie skrzyżowania i budowa nowych dróg ma służyć poprawie bezpieczeństwa komunikacyjnego szpitala oraz skomunikować mające powstać obok szpitala nowe budynki Komendy Policji oraz Straży Pożarnej. Docelowo nowy system dróg ma stworzyć dodatkowe połączenie drogi krajowej nr 4 oraz drogi nr 75 w taki sposób, aby szpital powiatowy oraz nowo powstałe siedziby Policji i Straży miały alternatywny dojazd z dwóch stron. Tegoroczny plan zakłada sfinansowanie projektu technicznego, uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie pierwszego fragmentu drogi, aby stworzyć dojazd do działek, na których ma się rozpocząć budowa komendy Policji.

Powiat zaplanował także poprawę estetyki na drogach. W tym celu zostanie zakupiony sprzęt pozwalający na mechaniczne wycinanie zakrzaczeń i zadrzewień w rowach i przy drogach oraz sprzęt do koszenia rowów.
Oprócz inwestycji powiat stara się wspierać inne ważne dla mieszkańców obszary w tym bezpieczeństwo publiczne. Co roku w budżecie znajdują się środki na wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji. Środki te są przeznaczane na wyposażenie tych jednostek w samochody bojowe oraz niezbędny sprzęt. Już od kilku lat Rada Powiatu przeznacza również środki na dotacje dla OSP, które przeznaczone są  na zakup sprzętu i wyposażenia zmierzającego do  podniesienia   gotowości bojowej jednostek OSP.

Powiat przeznacza również środki na realizację programu „Bezpieczny Powiat Brzeski”, w ramach którego prowadzone są działania z zakresu edukacji bezpieczeństwa, m. in.  zakup odblasków dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych, zakup nagród dla uczestników konkursów z zakresu wiedzy o ruchu drogowym oraz wiedzy pożarniczej, a także broszur informacyjnych o działalności policji i straży pożarnej. W 2014 roku w budżecie Powiatu Brzeskiego na współpracę z organizacjami pozarządowymi zarezerwowano kwotę 90.000,00 zł. Stowarzyszenia i inne organizacje pożytku publicznego mogą w drodze konkursu otrzymać dofinansowanie na programy z zakresu ochrony i promocji zdrowia, turystyki, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Rada Powiatu przeznaczyła również środki finansowe na stypendia sportowe dla młodzieży, osiągającej szczególnie znaczące wyniki na arenie krajowej i międzynarodowej.
Od 2009r Powiat Brzeski realizuje program usuwania azbestu, przeznaczając co roku kwotę 70.000,00 zł. na usuwanie azbestu, tj. na transport i unieszkodliwianie odpadów azbestowych na terenie poszczególnych gmin. W roku bieżącym również planowana jest dotacja dla Gmin z przeznaczeniem na kontynuację tego programu.

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

Trzeci rok z rzędu w budżecie powiatu znalazła się również  pomoc finansowa dla gminnych spółek wodnych z terenu powiatu brzeskiego na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Na ten cel w 2013r. przyznał  35 202,00 zł, jako łączną kwotę dotacji dla następujących spółek wodnych aktywnie działających na terenie powiatu brzeskiego: Gminnej Spółki Wodnej w Czchowie, Gminnej Spółki Wodnej w Dębnie, Gminnej Spółki Wodnej w Gnojniku i Gminnej Spółki Wodnej w Szczurowej. W 2014r. planowana wysokość dotacji dla spółek wodnych utrzymujących urządzenia melioracji wodnych szczegółowych to 40.000, 00 zł.


 W 2013r. powiat wykonał Uproszczone Plany Urządzenia Lasu w kwocie 159 920,04 zł (brutto), dla lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla terenów położonych w granicach administracyjnych Gmin: Brzesko, Czchów, Dębno i Szczurowa. Dokumenty te zostały współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 50 % kosztów zadania  79 960,02 zł. W 2014r. Powiat Brzeski przeznaczył w planie budżetowym na sporządzenie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów osób fizycznych kwotę 106.000, 00 zł, a dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ma wynieść 140.000,00 zł.                

[pr]


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

rozog2a

Materiał wyborczy sfinansowany przez KWW Mieszkańcy Zasługują na Więcej

kojczyk2018bcd

Materiał wyborczy sfinansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwość

jww pow

Materiał wyborczy sfinansowany przez KWW Powiat Brzeski

mpodobinski2018b2

dwrona2018

pr102018

wybory2018belka rm brzeskobelka rp brzeskoBRSEJMIK2

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .