Czchów. Jednogłośnie za absolutorium
WYDARZENIA - Czchów
wtorek, 16 sierpnia 2016 01:00

Po raz kolejny z rzędu radni Rady Miejskiej w Czchowie udzielili absolutorium burmistrzowi Markowi Chudobie. Oczywiście chodzi o skitowanie z wykonania budżetu gminy w 2015 roku. Przed głosowaniem radni wysłuchali dwóch opinii w tej sprawie. – Udzielenie mi absolutorium poprzez aklamację, traktuję jako wyraz uznania nie tylko dla mnie, ale podległych mi pracowników, zarówno w Urzędzie Miejskim, jak też w miejskich instytucjach, które na mocy ustaw i uchwał Rady Miejskiej, podlegają burmistrzowi. Jest to kolejny dowód na to, że współpraca na linii: radni – burmistrz – instytucje gminy, układa się doskonale. Za to radnym, sołtysom, członkom rad sołeckich, no i oczywiście pracownikom serdecznie dziękuję. Działania podejmowana przez samorząd sprawiają, że jesteśmy jedną z najdynamiczniej rozwijających się gmin w subregionie tarnowskim. Czasem spieramy się, mamy inne zdanie na niektóre sprawy, ale potrafimy znaleźć kompromis – podkreśla burmistrz Marek Chudoba.

Jak wspomnieliśmy głosowanie nad absolutorium poprzedziło odczytanie dwóch opinii. Merytoryczną – była opinia wydana przez kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z Krakowa. Specjaliści z zakresu badania finansów publicznych samorządów nie stwierdzili najmniejszych uchybień w realizacji budżetu gminy w 2015 rok. Podobnego zdania byli członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czchowie. W tej sytuacji głosowanie było czystą formalnością, bo – co wynika z orzecznictwa prawnego w naszym kraju – absolutorium to uchwała merytoryczna, a nie polityczna. Wszyscy radni uznali, że budżet wykonano lege artis i udzielili burmistrzowi skwitowania. – W 2015 roku nie nastawialiśmy się na wielkie inwestycje kubaturowe czy liniowe, bo w zasadzie nie było możliwości sięgania po środki unijne. Czekamy na ogłoszenie wszystkich naborów i rozstrzygnięcia z tym związane. Oczywiście nie zasypialiśmy gruszek w popiele, ale przygotowaliśmy się na „walkę” o środki unijne z budżetu Wspólnoty Europejskiej na lata 2014 – 2020. Na przygotowanie dokumentacji, wszelkiego rodzaju uzgodnienia, projekty czy pozwolenia wydaliśmy około miliona złotych. Mamy kilka priorytetów. Sfinansowaliśmy zatem przygotowanie dokumentacji na zagospodarowanie zbiornika Jeziora Czchowskiego i czchowskiego Grodziska, z uwzględnieniem rozwoju turystyki. Ponadto wykonano dokumentację na rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowę przydomowych oczyszlani ścieków. Te powstaną w tych miejscach w  naszej gminie, w których z przyczyn ekonomicznych, budowanie sieci byłoby nieopłacalne, nie otrzymalibyśmy na to dotacji z powodu zbyt małego efektu ekologicznego –  mówi burmistrz Chudoba. Nie oznacza to jednak, że w poprzednim roku nie prowadzono prac inwestycyjnych w gminie: chociażby związanych z remontami dróg. Jak podkreśla włodarz Czchowa wiele wskazuje na to, że część inwestycji, na które w poprzednim roku przygotowano dokumentację, zostanie rozpoczętych w tym roku. Najbardziej zaawansowane jest zadanie związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Najprawdopodobniej mieszkańcy zapłacą jakieś 10  - 20 procent wartości, pozostałe środki będą pochodziły z unijnej dotacji oraz budżetu gminy.
(mir)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .