Reklama
Dębno. Wnioski we wrześniu - Stypendia wójta
WYDARZENIA - Dębno
wtorek, 23 sierpnia 2016 21:10

Od 1 do 15 września 2016 r. na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Dębno przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, spowodowanej wystąpieniem w niej bezrobocia,  niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, a także gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się 
o stypendium szkolne, nie może być większa niż 514 zł netto na osobę w rodzinie. Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Dębno. Pod tym pojęciem w przypadku małoletniego ucznia, pozostającego pod władzą rodzicielską, należy rozumieć miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu przysługuje wyłączna władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone jej wykonywanie.
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek: rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły. Faktury bądź rachunki muszą być wystawione imiennie na rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest także by zakupione przedmioty miały adnotację „szkolne”.  Wnioski o przyznanie stypendium, wraz z wymaganymi dokumentami, przyjmowane są na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Dębno. Kwota przyznanego stypendium szkolnego jest zależna od wysokości wykazanego dochodu na członka rodziny.
(mir)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

rozog2a

Materiał wyborczy sfinansowany przez KWW Mieszkańcy Zasługują na Więcej

kojczyk2018bcd

Materiał wyborczy sfinansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwość

jww pow

Materiał wyborczy sfinansowany przez KWW Powiat Brzeski

mpodobinski2018b2

dwrona2018

pr102018

wybory2018belka rm brzeskobelka rp brzeskoBRSEJMIK2

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .