Reklama
Realizacja Funduszu Sołeckiego w Gminie Dębno
WYDARZENIA - Dębno
sobota, 24 grudnia 2016 01:00

Jedną z idei samorządu terytorialnego jest możliwość aktywnego uczestnictwa mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju ich wspólnoty. W przypadku Gminy Dębno, jest to możliwe między innymi dzięki funkcjonowaniu funduszu sołeckiego. Są to wydzielone z gminnego budżetu środki, którymi dysponują poszczególne sołectwa, a o ich przeznaczeniu decydują sami mieszkańcy na zebraniach wiejskich. W 2016 roku na fundusz sołecki Gminy Dębno zostały przeznaczone środki w wysokości ponad 600 tysięcy złotych – o ok. 150 tysięcy więcej niż w roku ubiegłym. Kwota ta została wykorzystana na realizację zadań – zgłaszanych przez mieszkańców – które dotyczyły rozwoju poszczególnych miejscowości.  Niektóre z nich zostały w całości sfinansowane w ramach funduszu sołeckiego, a część dofinansowano z budżetu gminy.

Znaczna część kwoty została przeznaczona na rozbudowę infrastruktury. Przy wykorzystaniu środków z funduszu sołeckiego zmodernizowano kilkanaście dróg gminnych, zamontowano progi zwalniające i postawiono nowe wiaty przystankowe. Oprócz infrastruktury drogowej, mieszkańcy gminy przeznaczyli środki między innymi na prace remontowe w placówkach oświatowych i w remizach jednostek OSP, budowę i doposażenie placów zabaw, a także utrzymanie boisk sportowych i terenów zielonych. Nie zapomniano też o kulturze. Z funduszu sołeckiego sfinansowano w tym roku piknik „Pożegnanie lata”, Festyn „Solanki”, jak również dofinansowano organizację dożynek gminnych. Obecnie opracowywana jest także dokumentacja na inwestycje, które Gmina Dębno będzie realizować w przyszłości – takie jak budowa ścieżki rowerowej w Dębnie, chodnika w Woli Dębińskiej czy rozbudowa sieci kanalizacji i sieci oświetlenia ulicznego na terenie kilku miejscowości.  W Biadolinach Szlacheckich do rozdysponowania w ramach funduszu sołeckiego było około 40 tysięcy złotych. Połowa z tej kwoty została wykorzystana na budowę drewnianej sceny taneczno-pokazowej, która powstaje przy tamtejszym boisku sportowym. Inwestycja jest współfinansowana z budżetu gminy. Oprócz tego, w bieżącym roku zakupiono w Biadolinach nagłośnienie do Wiejskiego Domu Ludowego oraz kosiarkę, która służy utrzymaniu nawierzchni boiska. Ze środków funduszu sołeckiego sfinansowana została również organizacja pikniku rodzinnego „Pożegnanie lata”.

Z około 70 tysięcy przeznaczonych dla miejscowości Dębno, 40 tys. przeznaczono na wykonanie dokumentacji, dotyczącej planowanej ścieżki rowerowej – która ma prowadzić wzdłuż drogi gminnej Dębno przez Wieś. Inwestycja ta jest współfinansowana z budżetu gminy. Kolejne 10 tysięcy zostało zarezerwowanych na zaprojektowanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej „Na Dębczak”. Przy dofinansowaniu z budżetu gminy zorganizowano również w tym roku w Dębnie gminne dożynki. Pozostałe środki zostały przeznaczone na przebudowę i modernizację dróg gminnych, wzmocnienie i utrzymanie rowów, a także na remont garażu należącego do jednostki OSP Dębno.
Wysokość funduszu sołeckiego dla miejscowości Doły wyniosła ponad 25 tysięcy złotych. Jedna trzecia z tej kwoty została przeznaczona na poprawę nawierzchni dróg gminnych: „Na Podlesiu”, „Biała Droga” i „Przycznia”. Oprócz tego, przy wykorzystaniu środków z budżetu gminy, rozbudowane zostanie oświetlenie przy drodze „Doły-Łysa Góra”, jak również wykonana dokumentacja na budowę budynku komunalnego dla społeczności lokalnej. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na utwardzenie terenu pod wiatą przystankową.
Około 25 tysięcy złotych zostało przeznaczonych do wykorzystania przez sołectwo Jastew. Środki te zostały w większości przeznaczone na wykonanie drugiego etapu budowy chodnika przy drodze gminnej „Jastew przez Wieś”. Inwestycja ta jest realizowana przy współpracy z Powiatem Brzeskim. Zakończone są już natomiast zadania dotyczące wykonania dokumentacji na budowę placu postojowego niedaleko kościoła w Jastwi – przy dofinansowaniu z budżetu gminy; oraz zakupu umundurowania dla miejscowej jednostki OSP. W miejscowości Jaworsko mieszkańcy mieli do rozdysponowania środki w wysokości około 30 tysięcy złotych. Dwie trzecie z tej kwoty wykorzystano na realizację dwóch zadań: podparcie korpusu drogi gminnej "Jaworsko Przez Wieś" oraz umocnienie rowu przy drodze "Jaworsko Na Przeciąg". 7 tysięcy złotych przeznaczonych zostało na zakup i montaż nowej wiaty przystankowej. Pozostałe środki wykorzystano na utrzymanie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej oraz zakup umundurowania dla OSP Jaworsko.
Fundusz sołecki dla miejscowości Łoniowa wyniósł w tym roku około 40 tysięcy złotych, z czego 15 tys. wykorzystano na poprawę nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej „Góra-Rynek”. Inwestycja ta została dofinansowana ze środków z budżetu gminy, podobnie jak wykonanie termomodernizacji budynku miejscowego Publicznego Przedszkola. Na ukończeniu są prace przy żwirowaniu drogi gminnej na działce nr 442. Oprócz tego, w Łoniowej zakupiono w tym roku trzy tablice informacyjne. Do końca bieżącego roku zostanie wykonane ofosowanie dróg gminnych, a także zaprojektowana rozbudowa oświetlenia przy drodze „Łoniowa-Polowice”. Około 60 tysięcy złotych zostało przeznaczonych w tym roku dla Łysej Góry. Jedna trzecia z tej kwoty została zarezerwowana na remont drogi gminnej „Na Sicinach”. Kolejne dziesięć tysięcy złotych przeznaczono na modernizację amfiteatru „Kraków”. Z budżetu gminy dofinansowane zostały dwa zadania: opracowanie projektu budowy kanalizacji na przysiółku „Pańska Góra” oraz wykonanie ogrodzenia na obiekcie klubu sportowego „Kłos”. Zakończono również modernizację drogi gminnej „Na Sady” oraz zamontowano bariery ochronne przy drodze „Doły-Łysa Góra”. Pozostałe środki przeznaczono na utrzymanie porządku na działkach gminnych oraz zakup kosy spalinowej do prac przy terenach zielonych. Wysokość funduszu sołeckiego dla miejscowości Maszkienice wyniósł około 60 tysięcy złotych. Dwie  trzecie z tej kwoty przeznaczono na modernizację infrastruktury drogowej. W tym roku udało się odbudować pięć dróg gminnych, z czego dwie zostały wyremontowane przy współfinansowaniu ze środków budżetu gminy. Wykonana została również konserwacja kładki na potoku Niedźwiedź. Oprócz tego, w Maszkienicach zakupiono i zamontowano urządzenia do siłowni zewnętrznej, a także tablicę upamiętniającą bombardowanie pociągu osobowego w czasach II wojny światowej. W celu utrzymania porządku na boisku sportowym, zakupiona została kosiarka. Z pozostałych środków doposażono świetlicę szkolną, Bibliotekę Publiczną, a także zorganizowano Dzień Seniora.
W Niedźwiedzy do wykorzystania były środki w wysokości około 30 tysięcy złotych. Prawie połowa kwoty została przeznaczona na – współfinansowaną z budżetu gminy – odbudowę drogi gminnej „Złocka Nowa Wieś”. Obecnie wykonywana jest instalacja centralnego ogrzewania w budynku remizy miejscowej jednostki OSP. Ze środków funduszu sołeckiego zostało na ten cel zarezerwowanych 5 tysięcy złotych. Strażacy otrzymają również nowe stroje bojowe. Opracowywana jest także dokumentacja na budowę oświetlenia ulicznego w przysiółku Dudkówka Górna. Pozostałe środki przeznaczono na doposażenie miejscowej Publicznej Szkoły Podstawowej w namioty-pawilony. Około 20 tysięcy złotych przeznaczono w tym roku do rozdysponowania w Perle. Przy udziale środków z budżetu gminy, przeprowadzony został remont wewnątrz budynku remizy OSP. Na ten cel z funduszu sołeckiego wydano 10 tysięcy złotych. Doposażono również miejscowe boisko sportowe oraz plac zabaw. Obecnie wykonywana jest dokumentacja na planowaną przebudowę mostu na rzece Kisielina.
W miejscowości Porąbka Uszewska do wykorzystania były w bieżącym roku środki w wysokości około 50 tysięcy złotych. W ramach tej kwoty odbudowano drogę gminną na działce 977, doposażono boisko sportowe, a także przeprowadzono prace konserwacyjne przy wiatach przystankowych. Przygotowany został projekt doposażenia placu zabaw, a także – współfinansowana ze budżetu gminy – dokumentacja na budowę siłowni zewnętrznej. Przeprowadzono prace związane z utrzymaniem obecnych sprzętów na placu zabaw, a do końca roku zostaną zakupione kolejne. 12 tysięcy złotych zarezerwowano na planowany remont garażu i pomieszczeń socjalnych miejscowej remizy OSP. Dla jednostki straży zostaną też zakupione mundury. Pozostałe środki przeznaczono na doposażenie Publicznego Przedszkola, biblioteki szkolnej i Biblioteki Publicznej w Porąbce Uszewskiej.
W Sufczynie mieszkańcy rozdysponowali środki w wysokości około 80 tysięcy złotych. Jedna trzecia z tej kwoty została przeznaczona na modernizację drogi gminnej „Rajsko-Zagórze”, a także montaż progów zwalniających na drodze powiatowej „Sufczyn-Rajsko”. Inwestycje te zostały zrealizowane przy współfinansowaniu z budżetu gminy. W tym roku zakończono również modernizację dróg gminnych „Sufczyn-Zamieście”, „Sufczyn-Granice”, „Dębno-Granice” w Sufczynie oraz „Sufczyn za Szkołą”. Dzięki środkom z funduszu sołeckiego, do kanalizacji zostały przyłączone budynki Zespołu Szkół i remizy OSP. Obok remizy stanęła także nowa wiata przystankowa. Niedawno została przygotowana dokumentacja na planowane w tym roku utwardzenie przejścia przy Zespole Szkół w Sufczynie. Trwa natomiast wykonywanie projektu oświetlenia przy drogach gminnych „Sufczyn-Szkoła” oraz „Dębno-Granice Sufczyńskie”. Pozostałe środki zostały przeznaczone na utrzymanie boiska sportowego oraz modernizację szkolnego zaplecza kuchennego.
Około 70 tysięcy złotych zostało przeznaczonych do wykorzystania w Woli Dębińskiej. Jedną czwartą z tej kwoty wydano na organizację imprezy okolicznościowej „Festyn Solanki”. Zamontowano również próg zwalniający na drodze gminnej „Wola Dębińska-Zajazie” i zmodernizowano nawierzchnię na czterech innych drogach. Udało się również doposażyć plac zabaw przy miejscowym Przedszkolu Publicznym. W tym roku ze środków funduszu sołeckiego zostanie także sfinansowane wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drogach „Wola Dębińska-Zielona”, „Wola Dębińska-Zajazie” i „Wola Dębińska koło Wołka”, jak również zakup materiałów do wykorzystaniu przy pracach adaptacyjnych w miejscowym budynku remizy OSP.


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

rozog2a

Materiał wyborczy sfinansowany przez KWW Mieszkańcy Zasługują na Więcej

kojczyk2018bcd

Materiał wyborczy sfinansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwość

jww pow

Materiał wyborczy sfinansowany przez KWW Powiat Brzeski

mpodobinski2018b2

dwrona2018

pr102018

wybory2018belka rm brzeskobelka rp brzeskoBRSEJMIK2

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .