Gmina Czchów: Sporo na inwestycje
WYDARZENIA - Czchów
poniedziałek, 23 stycznia 2017 23:31

Rada Miejska w Czchowie uchwaliła budżet na 2017 rok. – Sporo, na temat wydatków i zamierzeń inwestycyjnych samorządu, mówiliśmy podczas komisji problemowych. Dlatego podczas sesji, sprawa budżetu nie budziła tyle emocji. Budżet na 2017 rok uwzględnia nie tylko wiele inwestycji, ale także zabezpiecza najważniejsze potrzeby gminy i jej mieszkańców – ocenia burmistrz Czchowa, Marek Chudoba. Wraz z budżetem na ten rok radni przyjęli wieloletni plan finansowy, obejmujący lata 2017 – 2025.

Planowane dochody Gminy Czchów na 2017 rok wynoszą ponad 50.8 miliona złotych (dochody bieżące to kwota 43 miliony, a dochody majątkowe ponad 7. 8 miliona złotych). tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z Planowane wydatki Gminy Czchów na 2017 rok wynoszą ponad 52.165 miliona złotych Deficyt budżetu w kwocie około 1.3 miliona złotych zostanie pokryty z środkami pochodzącym z kredytu. – Dodam tylko, że w roku 2017 planowany jest deficyt budżetowy., natomiast w latach 2018 – 2025 zaplanowaliśmy nadwyżkę budżetową, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek – dodaje burmistrz Chudoba.
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2017 roku to ponad 20.6 miliona złotych (kwota zawiera wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Czchowie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz nauczycieli i pracowników administracyjnych wszystkich placówek oświatowych z gminy).  Ponad 80 procent tej sumy to wydatki na oświatę. Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego w Czchowie (w tym m.in. diety Przewodniczącego i Radnych Rady Miejskiej, wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego, bieżące koszty utrzymania) wynoszą niecałe trzy miliony złotych). Jest to proporcjonalnie do budżetu jeden z najniższych odsetków w Małopolsce.  Jakie zaplanowano inwestycje?  W ubiegłym roku nasza gmina złożyła wnioski o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020: „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I – Grodzisko – Miejski Park Zieleni i Wypoczynku w miejscowości Czchów zwiększenie atrakcyjności Gminy Czchów poprzez aranżację Wzgórza Zamkowego” oraz „Wzrost atrakcyjności  turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap II – Grodzisko – Miejski Park Zieleni i Wypoczynku w miejscowości Czchów „NA SZLAKU MILITARNO - HISTORYCZNYM” – budowa oferty turystycznej Gminy Czchów”. Natomiast z programu Infrastruktura i Środowisko złożony został wniosek o dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Centrum Kultury Muzycznej i Edukacji Artystycznej przy Szkole Muzycznej I Stopnia im. ks. Prof. J. Tischnera w Domosławicach” – wylicza burmistrz Chudoba. Warto wspomnieć, że projekt przeszedł ocenę merytoryczna i znalazł się na tak zwanej liście indykatywnej.

Gmina zabiega także o wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii; budowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Tymowa, Jurków, Czchów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Czchów, Domosławice, Biskupice Melsztyńskie, Złota, Tworkowa i Tymowa. Ponadto w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020,  na realizację zadania „Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Brzesko i subregionie tarnowskim na terenie Gminy Czchów - budowa parkingu wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w miejscowości Czchów oraz budowa parkingu – publicznych miejsc postojowych na działce ewidencyjnej nr 805 w miejscowości Jurków, gmina Czchów”. – Powstaną także u nas nowe szlaki dla cyklistów w ramach programu: „Trasy Rowerowe Pogórza”, Gmina Czchów – zaplecze infrastrukturalno-informacyjne dla uprawiania turystyki rowerowej, oznakowanie trasy rowerowej”; czeka nas także  Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych na realizację zadania „Zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego Gmina Czchów – - dodaje burmistrz Chudoba. Z Wieloletniego Planu Finansowego Gminy wynika, że w tym roku wydatki majątkowe mogą siegnąc nawet 7.3 miliona złotych, a w przyszłym ponad 11. Wiele zależało będzie od tego, na które zadania inwestycyjne gmina pozyska środki unijne. Centrum Kultury Muzycznej i Edukacji Artystycznej przy Szkole Muzycznej I Stopnia im. ks. Prof. J. Tischnera w Domosławicach będzie kosztowała kilka milionów złotych. Natomiast odzyskanie brzegu Jeziora Czchowskiego to wydatek rzędu – 9.5 miliona złotych (mowa o wydatkach w kilku latach). Prawie 2.8 miliona złotych będzie kosztowała realizacja dwóch etapów Odbudowy Grodziska Czchów. Około 8.5 miliona złotych, w latach 2017 – 2020 zostanie wydanych na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ponad trzysta tysięcy kosztowały będą ścieżki rowerowe. Budowa parkingu wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w miejscowości Czchów oraz budowa parkingu – publicznych miejsc postojowych w miejscowości Jurków, będzie kosztowała ponad półtora miliona złotych.
(mir)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .