Reklama
Gmina Dębno. Inwestycje za ponad 11 milionów złotych
WYDARZENIA - Dębno
poniedziałek, 06 lutego 2017 20:39

Rada Gminy w Dębnie jednogłośnie uchwaliła budżet na 2017 rok. Przed głosowaniem tutejsi samorządowcy wysłuchali opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, która uznała, że zarówno budżet, jak i Wieloletnia Prognoza Finansowa, są rzetelne, oparte na odpowiednich wskaźnikach. – Budżet na 2017 roku jest naturalna konsekwencją działań podejmowanych przez samorząd naszej gminy, w ostatnich dwóch latach – tłumaczył radnym wójt Wiesław Kozłowski.

Dochody budżetowe oszacowano w tym roku na blisko 46.7 miliona złotych. To tego dojdą dochody majątkowe – 1.255 miliona złotych. Wydatki będą nieco wyższe, zaplanowano je bowiem na poziomie 50.7 miliona złotych. Zostaną sfinansowane z kredytów i pożyczek, zaciągniętych na realizację inwestycji, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. – Mamy bardzo niskie zadłużenie. Chcemy teraz, maksymalnie jak to możliwe, wykorzystać środki unijne, bo po roku 2020, pieniędzy Wspólnoty będzie o wiele mniej – trafnie ocenia wójt Kozłowski.
 
Podział środków

W dziale rolnictwo zapisano wydatki na poziomie 644 tysiące złotych. To środki między innymi na prowadzenie prac związanych z rozbudową sieci kanalizacyjnej czy remontami istniejącej już infrastruktury komunalnej. Blisko 2.9 miliona złotych zapisano w dziale Transport. To w znakomitej większości środki, które gmina przeznaczy na remonty dróg. Tylko na drogi gminne zapisano blisko 2.5 miliona złotych. Zakres prac obejmuje działania na kilkudziesięciu jezdniach w całej gminie, we wszystkich sołectwach. Z większych pozycji warto wymienić: remont drogi Dębno – Granice, za ponad 800 tysięcy złotych, budowę parkingu w Łysej Górze, na co samorząd przeznaczył 150 tysięcy złotych, budowę ścieżek rowerowych – 150 tysięcy złotych czy chodnika w Jastwi za 50 tysięcy złotych. Na gospodarkę mieszkaniową zaplanowano 377 tysięcy złotych (m.in. za zakup gruntów niezbędnych do realizacji gminnych inwestycji). 231 tysięcy złotych to środki przeznaczone na prace geodezyjne: przygotowanie nowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na utrzymanie administracji samorządowej zapisano 4.8 miliona złotych. Warto dodać, że według rankingu pisma „Wspólnota”, gmina Dębno wydaje znaczniej mniej na administrację niż gminy sąsiednie (w przeliczeniu na mieszkańca). Na brak środków nie mogą narzekać strażacy: otrzymają 283 tysiące złotych, w tym na działalność bieżącą i remonty (80 tysięcy na remont w Porąbce Uszewskiej i 27 na instalacje wewnętrzną w Perle).

Oświata i opieka

Tradycyjnie już najwięcej środków pochłania oświata: utrzymanie sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Oczywiście w tym dziale są także środki na inwestycje oświatowe. Na szeroko rozumiane szkolnictwo samorząd gminy przeznaczył w tym roku ponad 22.146 miliona złotych. Warto wspomnieć, że w tej kwocie są pieniądze także na dowozy dzieci szkół, funkcjonowanie stołówek czy świetlic szkolnych. Na opiekę społeczną  przeznaczono ponad 1.3 miliona złotych (pomoc społeczną, zakup węgla, leków, zasiłki okresowe i stałe, dożywianie dzieci w szkołach). Natomiast w dziale Rodzina zapisano ponad 12.5 miliona złotych, w tym są wypłaty świadczeń w ramach programu Rodzina 500+ (około 8.2 miliona złotych); wypłata zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych. – Realizacja rządowego programu Rodzina 500+ ograniczyła sferę ubóstwa w naszej gminie. Z pomocy korzysta kilkaset rodziny. Tylko w tym roku zaplanowaliśmy wypłacenie ponad ośmiu milionów złotych. Sama realizacja programu przebiega bardzo sprawnie. To pierwsza realna pomoc rodzinie w Polsce po roku 1989. Wierzę, że nie tylko zmniejszy skalę ubóstwa, zapewni bezpieczeństwo socjalne rodzinom z naszej gminy, ale także w przyszłości przyczyni się do wzrostu dzietności w naszej gminie i całym kraju – dodaje wójt Kozłowski. Dodajmy także że na gospodarkę komunalną wysupłano 1.9 miliona złotych, na kulturę ponad milion (DCK i biblioteki) a blisko milion (dokładnie 962 tysiące złotych) na kulturę fizyczną. Dotacje do klubów, inwestycje sportowe w tym rewitalizację kilku boisk przedszkolnych.

Co w tym roku?

- W tym gmina zamierza nie tylko kontynuować inwestycje, których realizacja rozpoczęła się wcześniej, ale także chce pozyskać środki zewnętrzne na kolejne zdania, niezmiernie ważne z punktu widzenia rozwoju całej gminy. Kilka milionów złotych zostało przeznaczone
na rozwój infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej. Nadal w tej kwestii9 mamy wiele do zrobienia. Stan dróg znacznie się poprawił w ostatnich dwóch latach, ale nadal potrzeb jest sporo – ocenia wójt Wiesław Kozłowski. Warto wspomnieć, że w ramach wykorzystania tych środków planowany jest między innymi remont drogi „Dębno Granice” na odcinku długości ponad pięć kilometrów, a także budowa i poszerzenie sieci kanalizacji w miejscowościach: Sufczyn Dolny, Perła, Biadoliny oraz Maszkienice. Podobnie jak w latach 2015 – 2016, także w drugiej części obecnej kadencji samorządu, gmina połozy nacisk na oświatę. Dowodem tego są środki zapisane na realizację kolejnego etapu rozbudowy szkoły w Łoniowej. – W tym roku rozpocznie się także, długo oczekiwana przebudowa szkoły w Biadolinach. Na tym nasze plany związane z oświatą się nie kończą: planowane jest bowiem wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Woli Dębińskiej, Zespołu Szkół w Sufczynie oraz przedszkola w Łoniowej. NO i kwestia zasadnicza: w tym roku powstanie też projekt budowy hali sportowej wraz z przebudową sali gimnastycznej w Dębnie. To ogromne wyzwanie finansowe. Nie ukrywam, że liczymy na pomoc państwa. Wiele razy rozmawiałem na ten temat z poseł Józefą Szczurek – Żelazko, która z dniem 1 lutego obejmie funkcję wiceministra zdrowia. Deklarowała wsparcie, deklarowała pomoc w tej sprawie. Pierwsze rozmowy w sprawie dotacji na budowę obiektu napawają optymizmem – dodaje wójt Kozłowski. W budżecie gminy na ten rok, są także środki na modernizację remiz należących do jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. – Na ten rok zaplanowana jest termomodernizacja budynku OSP w Porąbce Uszewskiej. Przypomnę, że w ostatnich latach prace prowadzono m.in. w Perle i Biadolinach. Wspomnę, że inwestycje nie ominą także samego budynku Urzędu Gminy. Wymaga on sporych nakładów. Warto jednak dodać, że wykonanie ocieplenia, znacznie obniży koszty ogrzewania. W zasadzie, w ciągu kilku lat, inwestycja zwróci się. Tak wynika z audytu energetycznego. Dodam przy okazji, że w budynku Urzędu Gminy zaplanowano także remont łazienki, wymianę drzwi wejściowych. Obiekt zostanie on też dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Już dzisiaj wiadomo, że w tym roku Gmina Dębno przeznaczy na inwestycje ponad 11 milionów złotych. To gigantyczna kwota, zważywszy chociażby na rosnące koszty utrzymania sieci szkół i przedszkoli – podkreśla wójt Kozłowski.

Pół miliona na FS

Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w tym roku znalazły się środki na tak zwany Fundusz Sołecki. – Fundusz Sołecki stanowią środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. O podziale tych środków decydują w naszej gminie sami mieszkańcy, na zebraniach wiejskich, oczywiście chodzi o zadania, które znajdują się na liście zadań, które są zadaniami własnymi samorządu gminnego. Decydujący wpływ na to, ile dana miejscowość otrzymuje środków na Fundusz Sołecki, ma liczba mieszkańców w danym sołectwie. Dodam tylko, że w tym roku na Fundusz Sołecki przeznaczyliśmy blisko pół miliona złotych. Tak jak wspomniałem o sposobie wykorzystania tych środków zadecydowali mieszkańcy poszczególnych sołectw na zebraniach wiejskich.
Znakomita większość pieniędzy zostanie jednak przeznaczona na rozbudowę infrastruktury. Z tych środków planowana jest między innymi modernizacja kolejnych odcinków dróg gminnych, a także zamontowanie progów zwalniających i postawienie luster drogowych, które zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców. W planach jest także rozbudowana sieć oświetlenia – wylicza wójt Kozłowski. Na liście „Życzeń”, zgłoszonych podczas zebrań wiejskich, znalazły się także remonty jednostek OSP, doposażenie placów zabaw, a także utrzymanie boisk sportowych i terenów zielonych. Niektóre sołectwa zdecydowały się także na wsparcie działań kulturalnych. I tak w Dębnie sfinansowany zostanie między innymi Festyn „Solanki”, jak również dofinansowana organizacja dożynek gminnych. – Musze przyznać, że mieszkańcy wszystkich sołectw, bardzo racjonalnie wydają te środki. W ten sposób są współodpowiedzialni za losy swoich Małych Ojczyzn, uczą się postaw prospołecznych, budujemy w ten sposób społeczeństwo obywatelskie – trafnie ocenia wójt Kozłowski.
(mir)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

rozog2a

Materiał wyborczy sfinansowany przez KWW Mieszkańcy Zasługują na Więcej

kojczyk2018bcd

Materiał wyborczy sfinansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwość

jww pow

Materiał wyborczy sfinansowany przez KWW Powiat Brzeski

mpodobinski2018b2

dwrona2018

pr102018

wybory2018belka rm brzeskobelka rp brzeskoBRSEJMIK2

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .