Czchów. Na wniosek burmistrza radni podjęli uchwałę
WYDARZENIA - Czchów
piątek, 17 marca 2017 23:14

Rada Miejska wyznaczyła, mocą uchwały, obszary zdegradowane oraz obszary rewitalizacji na terenie Gminy Czchów. – To pozwoli nam ubiegać się o środki na niezbędne inwestycje – podkreśla burmistrz Marek Chudoba.„Delimitacja obszarów zdegradowanych w przestrzeni Gminy Czchów”  miała na celu rozpoznanie terenu gminy Czchów, dokonanie diagnozy problemów środowiskowych, gospodarczych, społecznych, funkcjonalno-przestrzennych, oraz technicznych, a następnie zdefiniowanie i wyznaczenie obszaru wymagającego rewitalizacji. Określenie granic obszarów zdegradowanych odbywa się we współpracy ze społecznością terenów zdegradowanych oraz z zaangażowaniem wszystkich interesariuszy tych obszarów. Niniejszy dokument jest punktem wyjścia do stworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czchów na lata 2016-2020. Przeprowadzona analiza wskazała na obszary gminy, które najbardziej narażone są na degradację w ujęciu społecznym, funkcjonalno-przestrzennym, technicznym, środowiskowym i gospodarczym. I tak obszary zdegradowane, wytypowane do objęcia programem rewitalizacji: częściowo obszar sołectw: Domosławice, Tymowa, Wytrzyszczka. Do rewitalizacji przeznaczono Teren sołectwa Domosławice: kompleks Zespołu Szkół i Przedszkola, boisko sportowe, granicę południową wyznacza droga gminna, droga prowadząca do Kościoła pod wezwaniem Nawiedzenia NMP oraz działki sąsiednie. Łączna powierzchnia obszaru - 66,4 ha. Teren sołectwa Tymowa obejmuje obszary wzdłuż drogi wojewódzkiej, kompleks Zespołu Szkół oraz Przedszkola, działki wzdłuż drogi gminnej do terenu boiska sportowego w Tymowej. Łączna powierzchnia obszaru -  55,8 ha. Natomiast teren sołectwa Wytrzyszczka - tereny od  budynku szkoły podstawowej do  Zamku Tropsztyn po linię lasu oraz pas odzyskany wzdłuż Jeziora Czchowskiego. Łączna powierzchnia obszaru -  66,7 ha. Dodajmy, że Całkowita powierzchnia obszarów wyznaczonych do rewitalizacji stanowi 2,8 % całkowitej powierzchni gminy. Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji przez gminę Czchów wynika z wymogów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPOWM) i daje możliwość realizacji działań rewitalizacyjnych przy wsparciu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wspomina burmistrz Marek Chudoba.
(mir)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .