Powstanie Program Rewitalizacji Gminy Czchów na lata 2016 - 2020
WYDARZENIA - Czchów
wtorek, 25 kwietnia 2017 22:43

Do końca maja potrwają konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czchów na lata 2016-2020. – To kolejny dokument o charakterze strategicznym, którego opracowanie otworzy nam drogę do pozyskania środków unijnych, jak również krajowych. Zachęcam wszystkich mieszkańców gminy do udziału w konsultacjach, do szeroko zakrojonej dyskusji – mówi naszej redakcji Marek Chudoba, burmistrz Czchowa.

Same konsultację, które potrwają miesiąc opierają się na zbieraniu uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem specjalnego formularza. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  lub drogą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Czchowie ul. Rynek 12, 32-860 Czchów z dopiskiem „GPR” od 01 maja 2017 r do dnia 30 maja 2017 r (włącznie) lub złożyć osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Czchowie. Zaplanowano także zbieranie uwag ustnych. W tym przypadku osobą do kontaktu w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Czchów na lata 2016-2020 jest Anna Skiba - Ratusznik (Urząd Miejski w Czchowie pokój nr 9, w godzinach pracy urzędu). Na 15 maja 2017, o godzinie 16:30 w sali kina Baszta ul. Rynek 12 zaplanowano spotkanie otwarte. – Podczas spotkania możliwe będzie zapoznanie się z treścią Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czchów na lata 2016-2020 i skonsultowanie jego zapisów. Materiały są dostępne w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Czchowie (pok. 15 w godzinach pracy urzędu); na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czchowie (www.czchow.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czchowie (www.bip.czchow.pl) – dodaje burmistrz Chudoba.
Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz odniesieniem się do nich.
Sam program będzie  odpowiadał na żywotne problemy o charakterze społecznym, kulturalnym, ale i oświatowym. Ostatecznie, analiza diagnozy potrzeb wskaże obszary rewitalizacji. Przypomnijmy, że przedsięwzięciem rewitalizacyjnym są działania: społeczne (przeciwdziałanie bezrobociu, ubóstwu, przestępczości czy niskiemu poziomowi edukacji), gospodarcze (poprawa lokalnej gospodarki), środowiskowe (zmniejszenie hałasu, zanieczyszczenia powietrza, rewaloryzacji terenów zielonych) oraz przestrzenno – funkcjonalne i techniczne (wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną, poprawa dostępu do podstawowych usług publicznych i przestrzeni publicznych). Jak podkreśla burmistrz Chudoba rewitalizacja zostanie bardzo dobrze zaplanowana i uwzględni sferę społeczną, gospodarczą i przestrzenną, będzie kompleksowym, wielowymiarowym procesem, którego główny cel to trwałe podniesienie jakości życia na obszarze kryzysowym i zdegradowanym.
(mir)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .