Reklama
Brzesko: Burmistrz z absolutorium
WYDARZENIA - Brzesko
czwartek, 29 czerwca 2017 12:02

W czasie wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Brzesku radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi Grzegorzowi Wawryce absolutorium za wykonanie budżetu za 2016 rok. W czasie obrad dyskutowano także o ubiegłotygodniowej decyzji Sanepidu o skażeniu wody w brzeskim wodociągu. Radni mieli zastrzeżenia i podawali w wątpliwość zasadność podanej przez Sanepid informacji o skażeniu wody.

Radni miejscy jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium dla burmistrza za wykonanie budżetu gminy za ubiegły rok. Pozytywną opinię w sprawie wykonania ubiegłorocznego budżetu przedstawiła skarbnik gminy Celina Łanocha, wniosek o udzielenie absolutorium złożyła przewodnicząca komisji rewizyjnej Barbara Borowiecka. -Dokonując analizy ubiegłorocznego budżetu stwierdzono, że sprawozdania finansowe zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Sprawozdania zostały sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości i przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie istotne informacje – mówiła w czasie sesji Barbara Borowiecka. Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, że informacja o wykonaniu ubiegłorocznego budżetu jest zgodna z ustawą o finansach publicznych i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.

-Dziękuję radnym za przyjęcie sprawozdania i jednomyślność w czasie głosowania – mówi burmistrz Grzegorz Wawryka. -Wykonanie budżetu nie jest jedynie moją zasługą, dziękuję swoim współpracownikom, dziękuję także radnym za dobrą współpracę, która owocuje uchwałami, których głównym celem jest rozwój gminy.

Ponad dwie godziny trwała dyskusja na temat ubiegłotygodniowego ograniczenia wykorzystania wody dostarczanej przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Radni miała zastrzeżenia i podawali w wątpliwość zasadność podanej przez Sanepid informacji o skażeniu wody.

-Zgodnie z przyjętym harmonogramem Sanepid i zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia bada w określonych miejscach wodę. Próbkę do badań pobraliśmy19 czerwca w Domu Dziecka w Jasieniu, 20 czerwca (badania bakteriologiczne trwają około 24 godzin) stwierdzono w niej bakterię, która może u ludzi wywoływać groźne choroby. W celu uniknięcia potencjalnego zagrożenia wprowadziliśmy zakaz używania wody do picia, a także do mycia, można jej było używać jedynie do spłukiwania toalet – wyjaśniała w czasie sesji, dyrektor brzeskiego Sanepidu, Dorota Żak. – Jeszcze tego samego dnia ponownie pobraliśmy próbki do badań, na następny dzień, czyli 21 czerwca okazało się, że woda jest zdatna do picia.

Prezes RPWiK, Zbigniew Gładyś twierdzi, że taka sytuacja nie powinna była zaistnieć. –Pierwsza decyzja Sanepidu mówiła o wstrzymaniu dostaw wody spowodowałaby ogromne strat , nie tylko na terenie powiatu brzeskiego, ale także w Wojniczu i Zakliczynie. Dyrektor przystała na to, aby wodociągu nie zamykać, a użycie wody ograniczyć jedynie do spłukiwania toalet. Gdybyśmy wodociąg zamknęli, jego ponowne uruchomienie trwałoby bardzo długo. W dniu, kiedy Sanepid podał wiadomość o skażeniu wody pobraliśmy próbki do badań w dziewięciu miejscach, wszystkie wyniki były prawidłowe. Czyli de facto w czasie, gdy obowiązywał zakaz picia wody, była ona czysta, na co wskazywały wyniki badań.

Burmistrz Grzegorz Wawryka zauważył, że w sytuacjach kryzysowych należy poprawić komunikację między gminą i Sanepidem. –Gdyby informacja dotarła do nas wcześniej, szybciej podjęlibyśmy działania mające na celu dostarczenie mieszkańcom wody. Ponadto uważam, że były spore rozbieżności co do sposobu korzystania z wodociągu. W komunikacie podano, że wodociąg zostaje unieruchomiony, wszyscy zrozumieliśmy, że zostanie całkowicie zamknięty. Dopiero po kilku godzinach okazało się, że unieruchomienie wodociągu oznacza ograniczenie z jego korzystania.

Bogusław Babicz mówił: -Mamy wodę doskonałej jakości, cały czas wprowadzamy nowe technologie i modernizujemy sieć. Moim zdaniem żadnego skażenia wody nie było, co potwierdziły pobrane w dniu 20 czerwca próbki. Ponadto, dlaczego Sanepid pobrał tylko jedną próbkę do badań i to w miejscu poza wodomierzem?
Wiele wątpliwości miał także radny Jarosław Sorys . –W decyzji Sanepidu nie było jasności, stwierdzono, że woda jest niezdatna do spożycia nawet po przegotowaniu, dopiero później poinformowano, iż nie nadaje się także do mycia. Prawie do 23.00 obowiązywała decyzja o unieruchomieniu wodociągu. Nie było wiadomo, o czym informować mieszkańców, bo komunikat z Sanepidu był niespójny.

Zdaniem burmistrza Grzegorza Wawryki wątpliwości budzi także fakt, że podczas gdy brzeski Sanepid informował o skażeniu wody dostarczanej przez RPWiK, wyniki badań wody na ujęciu w Łukanowicach wykonane przez tarnowską Stację Sanitarno-Epidemiologiczną były prawidłowe.

Radny Krzysztof Bogusz pytał, w jaki sposób bakteria została usunięta z wodociągu. –Czy wystarczyło jego płukanie? Prezes Zbigniew Gładyś odpowiedział na to, że wodociąg był płukany tylko na odcinku obok Domu Dziecka w Jasieniu, czyli w miejscu, gdzie pobierana była próbka do badań.

Burmistrz Grzegorz Wawryka poinformował, że mieszkańców ostrzegano z użyciem radiowozów policji, strażaków ochotników, facebooka, strony internetowej oraz systemu Alcetel, w którym jest zalogowane blisko trzy tysiące mieszkańców gminy, posiadaczy telefonów stacjonarnych i komórkowych. –Zapraszamy wszystkich, aby korzystali z tego znakomitego, bezpłatnego systemu, dzięki któremu mogą otrzymać informacje o zagrożeniach, ale także o ważnych wydarzeniach w mieście i w gminie. Mając na uwadze poprawę jakości informowania mieszkańców, zwiększyliśmy także przepływ na naszych serwerach, aby szybciej i sprawniej informować przy pomocy naszego portalu internetowego – mówi burmistrz.

Grzegorz Wawryka dodaje, że bardzo szybko zorganizowano pierwsze dostawy wody ( godz.21.oo) a także ułożony został harmonogram dostaw wody dla mieszkańców z terenu całej gminy. –RPWiK dysponuje dwoma beczkowozami, następnych kilka sprowadzonych zostało z Krakowa, Tarnowa i Bochni, dzięki czemu woda mogła być dostarczana wg harmonogramu do mieszkańców Brzeska i wszystkich sołectw. Za pomoc i sprawne działanie dziękuję policjantom, strażakom ochotnikom, pracownikom RPWiK Brzesko, sołtysom oraz radnym.

(pr)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

rozog2a

Materiał wyborczy sfinansowany przez KWW Mieszkańcy Zasługują na Więcej

kojczyk2018bcd

Materiał wyborczy sfinansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwość

jww pow

Materiał wyborczy sfinansowany przez KWW Powiat Brzeski

mpodobinski2018b2

dwrona2018

pr102018

wybory2018belka rm brzeskobelka rp brzeskoBRSEJMIK2

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .