Milionowe inwestycje w szpitalu
WYDARZENIA - Brzesko
sobota, 29 lipca 2017 23:31

Co najmniej kilkanaście milionów złotych: to wartość projektów związanych z modernizacją i doposażeniem w sprzęt medyczny szpitala w Brzesku, które są w trakcie realizacji (zakończono je w tym roku) lub są w planach na najbliższe dwa – trzy lata. Największym wyzwaniem jest budowa bloku operacyjnego wraz z pododdziałem chirurgii urazowo – ortopedycznej. Jak podkreśla pełniący obowiązki dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzesku doktor Adam Smołucha to, że szpital znalazł się w sieci szpitali, jest dodatkowym argumentem w „walce” o unijne dotacje.

Od 1 lutego 2017 roku, po objęciu przez wieloletniego dyrektora szpitala, poseł Józefę Szczurek - Żelazko  funkcji wiceministra zdrowia, szpitalem kieruje Adam Smolucha. Z placówką jest on związany od wielu lat, przez ostatnią dekadę był pełniącym obowiązki zastępca dyrektora szpitala ds. lecznictwa. – Podzieliliśmy zadania kierownictwa szpitala tak, by placówka działała nadal bardzo sprawnie i jednocześnie była przygotowana do realizacji inwestycji w oparciu o środki unijne oraz wdrożenia zmian systemowych w Polsce, związanych z wprowadzeniem tak zwanej sieci szpitali – mówi naszej redakcji doktor Adam Smolucha. – Swojej poprzedniczce dziękuję za lata owocnej współpracy i życzę powodzenia w reformowaniu służby zdrowia w Polsce.  Sukces rządu z tym związany i lepsza sytuacja w ochronie zdrowia to przede wszystkim korzyść dla pacjentów.

Szpital w sieci

Brzeski szpital znalazł się w tak zwanej sieci szpitali. Co to oznacza w praktyce? – Szpital będący w sieci ma gwarancję, że Narodowy Fundusz Zdrowia zawrze z nim umowę, bez konieczności ubiegania się o środki w konkursach – tłumaczy dyrektor Smołucha. Pierwsze finansowanie, na poziomie ni niższym niż do tej pory, mamy zagwarantowane na  cztery lata (2018 – 2022). Pocieszające jest to, że resort zdrowia, o czym zapewniała mnie ostatnio minister Józefa Szczurek – Żelazko, chce lepiej wycenić procedury medyczne, zwiększą się też wpływy budżetu służby zdrowia w ramach odpisów podatkowych. Jest szansa, że budżet szpitala znacznie wzrośnie w najbliższych latach co pozwoli przeznaczyć cześć środków na wzrost wynagrodzeń, które nie były zmieniane w ostatnich latach - dodaje dyrektor Smołucha. Niedawno Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował dokładną listę wszystkich placówek medycznych, które nie muszą obawiać się o finansowanie z NFZ. Dodajmy, że w sieci znajdą się szpitale szczególnie istotne dla zapewnienia pacjentom równego dostępu do świadczeń zdrowotnych. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia szpitale z sieci sprawią, że pacjenci będą mieli łatwiejszy dostęp do przyszpitalnych poradni, a także kompleksową opiekę w szpitalu.

Nowoczesny SOR

Blisko 3 miliony złotych pozyskał z funduszy europejskich i wydał szpital w Brzesku, na realizację projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania ratownictwa medycznego w powiecie brzeskim poprzez doposażenie i zastosowanie technologii energooszczędnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SPZOZ w Brzesku.” Jak informuje nas doktor Adam Smolucha, dzięki uzyskanym funduszom oraz środkom własnym Szpitalny Oddział Ratunkowy w brzeskim szpitalu został wyposażony w nowoczesny sprzęt ratujący zdrowie i  życie pacjentów. – Już dzisiaj zakupione aparaty i urządzenia pomagają w zdiagnozowaniu pacjenta oraz w sprawnym udzielaniu mu pomocy i  monitorowaniu jego stanu. Nowe kardiomonitory, ultrasonografy, endoskopy, aparat RTG, aparat do dializy oraz pozostałe urządzenia będą służyły personelowi oraz pacjentom przez następne lata. Część zakupionych  urządzeń będzie używane w stanach zagrożenia życia w działaniach ratowniczych przedszpitalnych , pozostałe  będą wykorzystywane  w diagnostyce i leczeniu pacjentów szpitala. Są kolejnym krokiem w dostosowaniu placówki do wymogów medycyny XX I wieku, w której nowoczesne technologie, odgrywają ogromna rolę – podkreśla doktor Adam Smołucha. Dodajmy, że 20 lipca 2017 r. realizacja projektu zamyka się kwotą  3.491.600, 56 zł.


Blok operacyjny

Blisko 10 milionów złotych przewidywanych jest w projekcie na wykonanie modernizacji bloku operacyjnego wraz z pododdziałem chirurgii urazowo – ortopedycznej. To zadanie, przed którym stoi Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzesku. Szpital złożył wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego do poddziałania 12.1.3 – Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym. Projekt pod nazwą: Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzesku poprzez inwestycję w blok operacyjny i poddział chirurgii urazowo – ortopedycznej wpisuje się w strategię polityki zdrowotnej województwa i państwa. Brzesko ma strategiczne znaczenie w ruchu kołowym (tutaj jest zjazd z autostrady i skomunikowanie jej z południem kraju). Brzesko to także ważny punkt na mapie kolejowej kraju. Dlatego tak istotne jest sprawne funkcjonowanie  bloku z możliwością udzielania pomocy ofiarom wypadków i kolizji.
Blok operacyjny jest sercem szpitala , jego modernizacja  i unowocześnienie są konieczne z wielu powodów. Jednym z nich jest brak przestrzeni –przekonuje dyrektor Adam Smołucha.  . Chcemy powiększyć obecny blok  , aby stworzyć  lepsze warunki opieki nad pacjentem w okresie przed i pooperacyjnym oraz  odnowić i unowocześnić zużytą infrastrukturę.   Sama inwestycja będzie kosztowała 9.7 miliona złotych. Szpital liczy na dotację w kwocie 6.160 miliona złotych. Wniosek jest obecnie na etapie oceny. Jeśli zostanie zaopiniowany pozytywnie to realizacja zadania rozpocznie się pod koniec tego roku, a zakończy w 2018. Modernizacja  bloku wraz z pododdziałem chirurgii urazowo – ortopedycznej zakończyłaby pewien etap, realizowany przez szpital od wielu lat, czyli gruntownej modernizacji i dostosowania placówki do wymogów XXI wieku.

Rezonans Magnetyczny

Na początek października przewidywane jest oddanie do użytku i uruchomienie Pracowni Rezonansu Magnetycznego w brzeskim szpitalu. Rezonans magnetyczny Signa Creator ( producent General Electric) został wyprodukowany w tym roku. W skład zestawu wchodzi pakiet aplikacji przeznaczonych do badań neurologicznych , onkologicznych , mięśniowo-szkieletowych, pediatrycznych, kardiologicznych i  naczyniowych (konfiguracja Signa Works). Rezonans posiada oprogramowanie do badań mózgu ( morfologia , dyfuzja , perfuzja ) , CUBE ( badania wolumetryczne w dowolnej płaszczyźnie i grubości bez straty jakości obrazu ), SWAN ( bezkontrastowe badania angiograficzne mózgu ), spektroskopia MR  mózgu, traktografia z tensorem dyfuzji; do badań rdzenia kręgowego ( MERGE , COSMICS, IDEAL, do badań jamy brzusznej z sekwencją LAVA; do badań dynamicznych ( w szczególności wątroba), do badań naczyniowych bezkontrastowych ( TOF, PC, Inhance non kontrast;  do dynamicznych badań naczyniowych ze środkiem kontrastowym; do badań serca ( morfologia, obrazowanie z supresją krwi, perfuzja pierwszego przejścia, obrazowanie tętnic wieńcowych , późne wzmocnienie; do badań oka o całego pacjenta 16. Badania będą bezpłatne – po uzyskaniu kontraktu w dodatku pacjenci nie będą dowożeni do innych ośrodków.


Rak: nie wyrok

Statystyki mówią same za siebie. – Pod względem zapadalności rak jelita grubego na świecie stanowi drugi co do częstości nowotwór złośliwy u kobiet i trzeci u mężczyzn. Podobnie rzecz się ma w Polsce. Wczesne zdiagnozowanie choroby ma w przypadku leczenia ogromne znaczenie. Dlatego tak ważne sa badania profilaktyczne. Obowiązkowo powinni sie mu poddawać osoby od 50 do 65 roku życia, a w przypadku grup osób o podwyższonym ryzyku zapadalności, na przykład osoby w których w rodzinie doszło do zachorowania na raka jelita grubego, takim badaniem powinny być objęte osoby od 25 do 49 roku życia. I właśnie te dwie grupy wiekowe, mogą wziąć udział w bezpłatnych badaniach, które wykonuje nasz szpital – mówi naszej redakcji doktor Adam Smolucha. Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy na temat raka jelita grubego wśród mieszkańców powiatu brzeskiego oraz przeprowadzenie 600 badań kolonoskopowych. Program realizowany będzie do 31 grudnia 2018 roku. Warto wspomnieć, że w ramach projektu, oprócz wykonywania bezpłatnych badań profilaktycznych, prowadzona jest szeroka kampania informacyjno-edukacyjna, mająca poszerzyć świadomość mieszkańców powiatu brzeskiego na temat choroby nowotworowej, jej zapobieganiu, wczesnego wykrywania i metod leczenia. Rejestracja na badania, a także wszelkie informacje na temat projektu dostępne są pod numerem tel: 519 317 007, pod adresem:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  oraz w siedzibie SP ZOZ w Brzesku, III piętro, pokój 369 od poniedziałku do piątku w godzinach: 7-14:35. Odbyło się już kilka takich spotkań edukacyjnych. Ostatnio podczas Dni Czchowa. Takie samo spotkanie zorganizowano w Gnojniku (podczas Dni Gminy Gnojnik) oraz w Strzelcach Wielkich (dla mieszkańców gminy Szczurowa). – Chcemy, by takie spotkania odbyły się w każdej gminie, jeśli zajdzie taka potrzeba, to zorganizujemy kolejne takie spotkania – deklaruje doktor Adam Smolucha.  Spotkanie mają formę interaktywnych wykładów lub gdy odbywają się przy okazji innych wydarzeń,  punktu konsultacyjnego , w którym pracownicy szpitala informują o prowadzonym projekcie, zachęcają do skorzystania z możliwości z nim związanych, opowiadają o profilaktyce nowotworowej. Przekazują także informacje o udogodnieniach przewidzianych dla osób korzystających z badań kolonoskopowych, takich jak ułatwienia dojazdu, pomoc w opiece nad osobami zależnymi. Odpowiadają także na liczne pytania ze strony mieszkańców. Są to kolejne już działania mające na celu przełamanie barier świadomościowych w zakresie profilaktyki raka jelita. – Dodam, że kolonoskopia pozwala, oprócz wczesnego wykrycia raka, na zmniejszenie częstości występowania tej choroby poprzez rozpoznawanie i usuwanie polipów, na bazie których może rozwinąć się rak inwazyjny -mówi doktor Smolucha.

Parking po remoncie

Kilkaset tysięcy złotych kosztował remont parkingu przy szpitalu powiatowym w Brzesku. Pieniądze na ten cel wysupłał samorząd powiatu wraz z samorządami gminnymi (poza jedną gminą, która odmówiła wsparcia finansowego).  Dzięki temu, w przeciwieństwie chociażby do Tarnowa, parking jest bezpłatny, co znacznie ułatwia „życie” pacjentom szpitala. – Pragnę serdecznie podziękować staroście Andrzejowi Potępie, zarządowi powiatu, radnym Rady Powiatu Brzeskiego oraz wójtom, burmistrzom i radnym gmin, które wsparły finansowo powiat w realizacji zadania. Poprawiła się nie tylko estetyka parkingu, ale całego otoczenia brzeskiego szpitala. Za tę, jak i inną pomoc samorządów, w imieniu pracowników, jak i pacjentów, dziękuję – dodaje doktor Adam Smolucha. „Przebudowa nawierzchni bitumicznych na parkingach i drogach manewrowych oraz chodników przy siedzibie SPZOZ w Brzesku” – kosztowała ponad 800 000 zł. Pozwoliło to na wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na powierzchni 7 tysięcy metrów kwadratowych; przebudowę nawierzchni chodników z kostki brukowej; wymianę istniejących krawężników (1840 metrów); regulację studzienek rewizyjnych i wodościekowych; wykonanie miejsc parkingowych o powierzchni 500 metrów kwadratowych oraz ustawienie 150 tak zwanych słupków blokujących. Wykonano także oznakowanie poziome.


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .