Szczurowa. Dotacja dla oświaty
WYDARZENIA - Szczurowa
środa, 13 września 2017 01:00

Przed kilkoma miesiącami gmina Szczurowa przystąpiła do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, pod nazwą: „Kompetencje przyszłości- rozwój i doposażenie szkół Gminy Szczurowa”, na który pozyskała blisko 1.9 miliona złotych. – Projekt jest realizowany w szkołach gminy Szczurowa: Szkole Podstawowej w Zaborowie, Strzelcach Wielkich, Woli Przemykowskiej, Szczurowej, w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Uściu Solnym oraz w klasach gimnazjalnych w Szczurowej i Zaborowie, przez okres 19 miesięcy. Ukierunkowany jest on na dzieci i młodzież, a nie trzeba nikomu udowadniać, że One są właśnie najlepszą inwestycją – podkreśla wójt Marian Zalewski.W ramach projektu, w którym weźmie udział 750 osób, zostaną zrealizowane następujące zamierzenia: zakup pomocy naukowych  i narzędzi TIK, realizowane będą zajęcia wyrównawcze z matematyki oraz zajęcia rozwojowe z edukacji przyrodniczej a także przyrody, matematyki, informatyki i programowania, planowane są wyjazdy naukowo- badawcze do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Ogrodu Doświadczeń i Ogrodu Zoologicznego w Krakowie, do Centrum Nauki Leonarda Da Vinci w Chęcinach, a także wyjazd w Pieniny, w tym do Szczawnicy, szkoły wyposażone zostaną w pomoce do stworzenia pracowni przedmiotowych w zakresie biologii, chemii, geografii, fizyki i matematyki zgodnie z listą MEN, nauczyciele zatrudnieni w szkołach zostaną objęci doskonaleniem zawodowym w zakresie rozwoju kompetencji i umiejętności zawodowych oraz w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu szkolenia. Dodajmy, że realizatorem projektu jest Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Szczurowej oraz Urząd Gminy Szczurowa.

(mir)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .