Brzesko. Nowy sprzęt strażacki
WYDARZENIA - Brzesko
sobota, 09 grudnia 2017 23:44

W sumie 28 tysięcy złotych na zakup sprzętu dla jednostek OSP, pozyskała gmina Brzesko. Za pieniądze te zakupione zostaną dwa defibrylatory dla jednostek OSP w Jadownikach i w Szczepanowie o wartości 16 tysięcy złotych oraz dwa zestawy ratownictwa medycznego o wartości 12 tysięcy złotych, które trafią do Wokowic i Jasienia. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości.
Samorząd każdego roku finansuje utrzymanie jednostek w gotowości bojowej, co jest niezbędne dla zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa. Nasza gmina położona jest na skrzyżowaniu kilku dróg krajowych, przebiega przez nią także autostrada A4 ze zjazdem w Brzesku oraz linia kolejowa. Wszystko to sprawia, że musimy być przygotowani na większą liczbę zdarzeń drogowych, w czasie których interwencja jednostek OSP jest konieczna. Ponadto strażacy ochotnicy biorą także udział w zdarzeniach związanych z powodziami i podtopieniami. Aby mogli działać skutecznie, konieczne jest zaopatrzenie ich w nowoczesny sprzęt.

Na utrzymanie gotowości bojowej dziewięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (w tym dwie działające w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym) gmina każdego roku przeznacza około 250 tysięcy złotych. W szeregach OSP jest blisko 400 czynnych strażaków, 180 posiada przeszkolenie strażackie i badania lekarskie finansowane przez samorząd.
Na wyposażeniu jednostek OSP jest 16 samochodów pożarniczych, motopompy, pompy, agregaty prądotwórcze, pilarki, piły, urządzenia tnącego i rozrywającego, aparaty tlenowe i inny sprzęt niezbędny do działań ratowniczo-gaśniczych. Zarówno strażacy OSP, jak i cały sprzęt ubezpiecza gmina. Samorząd wypłaca strażakom ekwiwalent pieniężny za podejmowane działania ratowniczo-gaśnicze, płaci także za szkolenia pożarnicze organizowane przez Państwową Straż Pożarną bądź gminę, opłaca również mechanika dbającego o należące do OSP samochody. Sukcesywnie, w miarę potrzeb i środków finansowych gmina zakupuje niezbędny sprzęt i umundurowanie dla straży, w ramach posiadanych środków w ostatnich latach gmina zakupiła samochody pożarnicze dla jednostek OSP w Wokowicach, Jasieniu, Brzesku, Jadownikach, Okocimiu, Mokrzyskach i Porębie Spytkowskiej. – Zaangażowanie strażaków jest bardzo duże zarówno w czasie działań ratowniczo-gaśniczych jak również w podczas imprez kulturalnych i sportowych. Dzisiaj, praktycznie na straży pożarnej opiera się system obrony cywilnej. Strażacy są niezastąpieni w swoich działaniach podczas pożarów, przy wypadkach drogowych, miejscowych zagrożeniach oraz powodziach, o czym mieszkańcy przekonali się wielokrotnie – mówi inspektor do spraw wojskowo-obronnych w brzeskim magistracie, Grażyna Cisak.
(mir)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .