Powiat Brzeski z rekordowym budżetem na rok 2018
WYDARZENIA - Brzesko
wtorek, 06 lutego 2018 21:23

Niemal 99 mln zł, z czego 33 mln zł na same inwestycje – te dwie kwoty są najlepszym podsumowaniem tegorocznego planu budżetowego dla Powiatu Brzeskiego. Pod tym względem rok 2018 jest niezaprzeczalnie rekordowy. W porównaniu do zeszłorocznego wykonania to ogromny skok finansowy. Podczas styczniowej sesji Rady Powiatu Brzeskiego radni bez poprawek przyjęli uchwałę z rekordowym budżetem w historii Powiatu.


„Rok 2018 faktycznie jest dla nas wyjątkowy. dzięki pieniądzom, które pozyskaliśmy w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Przygotowaliśmy kilkanaście dobrych, przemyślanych projektów, które zostały pozytywnie ocenione, dzięki czemu 33% budżetu to będą pieniądze przeznaczone na inwestycje. Te pozyskane fundusze pozwolą Powiatowi na impuls rozwojowy, ponieważ będą zainwestowane w oświatę, służbę zdrowia, infrastrukturę drogową, ekologię, turystykę i wiele innych ważnych obszarów. Zrobimy wszystko, aby dobrze wykorzystać te pieniądze dla rozwoju regionu i dalszej poprawy komfortu życia mieszkańców Powiatu Brzeskiego” – mówi starosta brzeski Andrzej Potępa.


Termomodenizacja – trwają prace
Do końca września trwać będzie kompleksowa termomodernizacja budynków administracyjno-edukacyjnych oraz budynków PP ZOL w Brzesku. Pierwszy etap prac przy ul. Piastowskiej 2B, gdzie mieszczą się wydziały Starostwa oraz Powiatowe Centrum Edukacji, zakończył się już w grudniu zeszłego roku.
Wykonano wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED, w pomieszczeniach zamontowano i uruchomiono instalację fotowoltaiczną wykorzystywaną na potrzeby własne budynku oraz przeprowadzono docieplenie stropów nad ostatnią kondygnacją.
Ponadto w ramach termomodernizacji rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na kompleksową modernizację energetyczną budynku MOS w Łysej Górze. W ramach prac przewidziano docieplenie ścian i stropów zewnętrznych, modernizację CO i CWU oraz instalacji elektrycznej.
Projekty dotyczące termomodernizacji budynków otrzymały gwarancję przyznania środków na łączną kwotę 3,2 mln zł. Natomiast łączny koszt inwestycji to niemal 6 mln zł.
Kolejną ważną inwestycją jest rewitalizacja byłych warsztatów szkolnych na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łysej Górze. Wniosek oceniono pozytywnie pod względem formalnym oraz finansowym. Aktualnie znajduje się na etapie oceny merytorycznej. Całkowity koszt inwestycji to ponad 3,6 mln złotych, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi aż 75%.

Cyfryzacja usług
„E-usługi w informacji przestrzennej” – to zadanie skupiające się na ucyfrowieniu usług świadczonych przez Wydział Geodezji oraz generalnie przez Starostwo Powiatowe w Brzesku. Inaczej mówiąc, klient będzie miał możliwość załatwienia wielu spraw w szybki i łatwy sposób, bez wychodzenia z domu. Projekt zakłada większą dostępność i jakość usług publicznych oraz otwarty dostęp do informacji sektora publicznego w obszarze informacji przestrzennej. Ponadto znacznie poprawi się jakość danych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Całkowita wartość inwestycji przekracza 7,2 mln zł. Dofinansowanie, jakie otrzymał Powiat Brzeski sięga aż 90%.

Turystyka
Rok 2018 to także inwestycja w turystykę. Wniosek, który został złożony w partnerstwie JST subregionu tarnowskiego, gdzie liderem jest Tarnowska Organizacja Turystyczna, jest w trakcie oceny. Projekt pn. Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego „Trasy Rowerowe Pogórza” zakłada stworzenie sieci tras i ścieżek rowerowych biegnących przez cały subregion tarnowski, które połączone będą z głównymi trasami rowerowymi realizowanymi przez Województwo Małopolskie (Euro Velo czy Wiślana Trasa Rowerowa). Przy okazji tego projektu powstaną także Miejsca Obsługi Rowerzysty – między innymi w Brzesku przy ul. Piastowskiej 2B – wraz z obiektami małej architektury. Stworzenie takiego miejsca w bezpośrednim sąsiedztwie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego to znakomity sposób na zwiększenie ruchu turystycznego w Powiecie Brzeskim. Powiat Brzeski wydatkuje na ten cel kwotę sięgającą ponad 500 000 złotych.

Inwestycje w infrastrukturę drogową
Ponad 27 mln złotych to wydatki przewidziane na rozbudowę oraz modernizację infrastruktury drogowej, a także bieżące utrzymanie dróg i mostów (remonty cząstkowe, utrzymanie promów, zimowe utrzymanie dróg, roboty z zakresu bezpieczeństwa i estetyki, oznakowanie, roboty awaryjne, roboty odwadniające itp.).
Tegoroczny budżet inwestycyjny obejmie modernizację ponad 30 km dróg powiatowych. Do najistotniejszych zadań z pewnością możemy zaliczyć przebudowę ważnej i intensywnie eksploatowanej drogi, którą poruszają się samochody ciężarowe z kopalni kruszyw zlokalizowanych na terenie gminy Borzęcin. Modernizacja drogi biegnącej przez miejscowości Bielcza i Wola Dębińska aż do drogi krajowej nr 94 jest współfinansowana w ramach Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, a kwota, w jakiej zamkną się koszty wykonania wynosi niemal 8 mln zł. Na ten rok zaplanowany jest także remont drogi powiatowej relacji Uszew – Nowy Wiśnicz – Nieznanowice na odcinku Uszew i Poręba Spytkowska (3 km). Ponadto planuje się wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych, wymiany przepustów, konserwacji odwodnień, wymiany i uzupełnienia oznakowania na wielu odcinkach dróg powiatowych.
Corocznie w budżecie planowane są środki na remonty oraz budowę chodników w gminach Powiatu Brzeskiego. Te zadania inwestycyjne realizowane są przy 50-procentowym współfinansowaniu przez samorządy gminne. W roku ubiegłym na ten cel wydatkowano ponad 3 mln złotych. Tegoroczne łączne koszty robót szacuje się na 4,1 mln złotych.
W roku 2017 znacznie zwiększono liczbę miejsc parkingowych przy SP ZOZ w Brzesku. Poza remontem głównego parkingu, zagospodarowano także teren po starej kotłowni, tworząc w tym miejscu drugi bezpłatny parking przy brzeskim szpitalu. Na ten rok zaplanowano kolejne pieniądze na dokończenie tej inwestycji i wkrótce poprawi się komfort użytkowania parkingu dzięki wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej.

Oświata i służba zdrowia
Inwestycje przewidziane na ten rok obejmują także zakres związany z poprawą jakości kształcenia zawodowego. Realizowane projekty nie tylko gwarantują wyposażenie pracowni technicznych w specjalistyczny sprzęt oraz oprogramowanie inżynierskie, ale także utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych oraz tzw. Szkolnych Punktów Informacji i Kariery. Ponadto uczniowie będą mieli możliwość odbycia staży i praktyk zawodowych oraz skorzystania z szerokiego pakietu kursów doszkalających. Powiat Brzeski, dbając o poziom edukacji w szkołach średnich, pozyskał z funduszy europejskich kwotę sięgająca 11 mln złotych.
W tegorocznym planie inwestycyjnym znajduje się także spora pula finansowa na służbę zdrowia. Ponad 10 mln złotych – to kwota, jaką pozyskano ze środków zewnętrznych na cały szereg działań inwestycyjnych. Przede wszystkim należy wspomnieć o realizowanym projekcie unijnym związanym z budową nowego bloku operacyjnego. To najważniejsza tegoroczna inwestycja, na którą pozyskano ponad 5 mln złotych. Oprócz tego w ramach funduszy unijnych brzeski szpital zrealizuje w tym roku projekt dotyczący modernizacji sieci informatycznej. Z kolei dzięki wsparciu ze strony Ministerstwa Zdrowia przeprowadzona zostanie budowa nowej Centralnej Sterylizacji.

(pr)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

pr022019

plus2019

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .