Gmina Gnojnik: Program rewitalizacji zostanie poszerzony
WYDARZENIA - Gnojnik
czwartek, 01 marca 2018 14:19

Wiele wskazuje na to, że Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-2020 zostanie niebawem poszerzony. – Jest na to wielkie społeczne zapotrzebowanie. Mam nadzieję, że radni przyjmą nowe propozycje. Warto dodać, że tego typu programy rewitalizacyjne są „żywe”, modyfikuje się je w zależności od potrzeb społecznych – mówi wójt Sławomir Paterek.

Przypomnijmy, że pierwsze prace nad programem rozpoczęły się w 2016 roku. W zakrojonych na szeroką skalę konsultacjach społecznych brali udział mieszkańcy gminy. Pojawiły się ankiety, odbyto kilka spotkań. Na podstawie tych doświadczeń opracowano założenia programu rewitalizacji.  W kwietniu 2017 roku program został zaakceptowany przez radnych. Sam program odpowiada na żywotne problemy o charakterze społecznym, kulturalnym, ale i oświatowym. Ostatecznie, analiza diagnozy potrzeb wykazała, że obszar rewitalizacji powinien obejmować trzy miejscowości: Gnojnik, Uszew i Biesiadki. – Ostatecznie, na etapie wniosków, wybrano dwa projekty: w Gnojniku i Uszwi. To, że pozostałe miejscowości nie znalazły się w dokumencie, nie oznacza że nie będziemy poza Gnojnikiem, i Uszwią, prowadzili żadnych prac. Będą prowadzone, bo wynika to chociażby ze Strategii Rozwoju Gminy. Program rewitalizacji i likwidowania terenów zdegradowanych jest programem specyficznym – dodaje wójt. Budynek Centrum Kultury powstanie na działce zakupionej od parafii, na miejscu „starej” plebani. Pod względem funkcjonalnym zastąpi on obecną siedzibę Centrum Kultury, zlokalizowaną w byłym Ośrodku Zdrowia. Nowe Centrum Kultury powstanie będzie odsunięte od samej drogi o kilkadziesiąt metrów, co pozwoli na zminimalizowanie negatywnego wpływu ruchu komunikacyjnego na drodze krajowej DK 75. W związku z tym, że obiekt znajdzie się w niewielkiej odległości od szkoły (ok. 200 - 250 metrów) możliwa będzie lepsza koordynacja pracy dwóch placówek, w tym uzupełnienie zajęć szkolnych, zajęciami pozaszkolnymi. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób z deficytami ruchowymi, a zatem w większym stopniu będą mogły korzystać osoby starsze i niepełnosprawne. W obiekcie znajdą się m.in.: siedziba Biblioteki Publicznej w Gnojniku, sala multimedialna z nowoczesnym sprzętem komputerowym, umożliwiająca organizację zajęć i szkoleń dla dzieci i dorosłych (programowanie komputerowe, tworzenie grafiki komputerowej, łączenie tradycyjnych form kulturalnych z nowoczesnymi technologiami itd.); minicentrum filmowo-nagraniowe umożliwiające nagrywanie i przetwarzanie filmów i muzyki, powierzchnie przeznaczone dla organizacji spotkań literackich, wieczorków recytatorskich, muzycznych itp. oraz powierzchnie przeznaczone dla organizacji gier i zabaw dla najmłodszych. Budowa Centrum będzie kosztowała około osiem milionów złotych. – Liczymy na środki krajowe i unijne – podkreśla wójt Paterek.


Natomiast w Uszwi ma powstać budynek wielofunkcyjny, w którym znajdą się pomieszczenia dla przedszkola, świetlicy wiejskiej oraz biblioteki. Budynek zostanie wybudowany niedaleko placu kościelnego. W ramach projektu zostanie od podstaw zbudowany obiekt wielofunkcyjny z dominującą funkcją edukacyjną. W obiekcie planuje się również zlokalizować przestrzeń kulturalną, co pozwoli w logiczny sposób połączyć działalność kulturalną i wychowawczą, a przy tym obniżyć koszty realizacji ustawowych obowiązków Gminy. Koszt zadania oszacowano na kilka milionów złotych. Przypomnijmy, że przedsięwzięciem rewitalizacyjnym są działania: społeczne (przeciwdziałanie bezrobociu, ubóstwu, przestępczości czy niskiemu poziomowi edukacji), gospodarcze (poprawa lokalnej gospodarki), środowiskowe (zmniejszenie hałasu, zanieczyszczenia powietrza, rewaloryzacji terenów zielonych) oraz przestrzenno – funkcjonalne i techniczne (wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną, poprawa dostępu do podstawowych usług publicznych i przestrzeni publicznych). Jak podkreśla wójt rewitalizacja jest bardzo dobrze zaplanowana i uwzględnia sferę społeczną, gospodarczą i przestrzenną, jest kompleksowym, wielowymiarowym procesem, którego główny cel to trwałe podniesienie jakości życia na obszarze kryzysowym i zdegradowanym. Dodać należy również, że Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-2020  będzie stanowił niezbędny dokument, umożliwiający ubieganie się o środki unijne w ramach programów związanych z rewitalizacją w perspektywie finansowej 2014-2020.  W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji w Biesiadkach zaplanowano modernizację boiska przyszkolnego, parking, plac zabaw, chodnik oraz ocieplenie (termomodernizację budynku tamtejszej Szkoły Podstawowej) Część tych inwestycji możliwe że zostanie sfinansowana z innych programów.
(mir)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

pr022019

plus2019

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .