Reklama
Rozpoczęła się kolejna: VIII kadencja samorządu gminy Szczurowa
WYDARZENIA - Szczurowa
poniedziałek, 17 grudnia 2018 23:30

Już w kampanii wyborczej wójt Zbigniew Moskal deklarował, że zmienią się relację pomiędzy wójtem, a radnymi.  Jego zdaniem decyzje w gminie muszą być podejmowane wspólnie, z uwzględnieniem głosu wszystkich radnych. Cieszy go, że nowelizacja ustawy o samorządzie wprowadza obowiązek transmitowania sesji rady gminy, o co bezskutecznie interpelowałem w naszej radzie od kilku lat. Dzięki temu mieszkańcy będą na bieżąco informowani o działalności wybranych przez siebie radnych. Sprawne i rzetelne działanie administracji publicznej będzie kolejnym krokiem. Wprowadzę otwartość, przejrzystość oraz przyjazną atmosferę w funkcjonowaniu Urzędu Gminy. Każdy z pracowników będzie musiał dostosować się do nowej sytuacji i nowych standardów. Jako wójt zawsze na pierwszym miejscu będę stawiał dobro mieszkańców i służył pomocą w rozwiązywaniu problemów. Głównym zadaniem na najbliższe lata będzie prowadzenie działań zmierzających do wieloaspektowego rozwoju gminy w sferze społecznej, kulturowej i gospodarczej.

Zdaniem wójta Zbigniewa Moskala należy podjąć działania mające na celu zwiększenie poziomu edukacji, wspieranie uczniów uzdolnionych w nauce i sporcie, zapewnienie opieki przedszkolnej i żłobkowej dla dzieci oraz likwidację barier dla osób niepełnosprawnych. Gmina chce zadbać modernizację dróg i budowę chodników, wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne i włączenie lamp ulicznych całą noc, zagwarantowanie właściwego zimowego utrzymania dróg, wybudowanie nowych parkingów, rozwój OSP oraz zapewnienie transportu publicznego wszystkich miejscowości z centrum gminy. Ważnym elementem będzie dbałość o odpowiedni poziom opieki zdrowotnej w zakresie profilaktyki, wczesnego wykrywania chorób, stworzenia systemu medycyny szkolnej. Gmina obejmie wsparciem osoby będące w trudnej sytuacji życiowej, seniorów, rodziny wielodzietne. Duży nacisk zostanie położony na wzbogacenie oferty kulturalnej, wzrost aktywności sportowej mieszkańców oraz zapewnienie opieki świetlicowej we wszystkich miejscowościach. Niezmiernie ważnym aspektem działalności będzie rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wszechstronne wsparcie organizacji pozarządowych i zachęcanie do tworzenia nowych, powołanie Młodzieżowej Rady Gminy oraz wzrost zaangażowania mieszkańców w życie lokalnej społeczności.

Nie mniej ważny będzie także rozwój gospodarczy: budowa kanalizacji i sieci gazowej, wdrożenie programu budowy przydomowych oczyszczali ścieków i instalacji odnawialnych źródeł energii, budowa obwodnic Szczurowej i Rudy-Rysia, stwarzanie dogodnych warunków do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, bezpłatne doradztwo i pomoc w uzyskaniu dotacji dla rolników oraz ukierunkowanie zagospodarowania przestrzennego gminy na rozwój przedsiębiorczości i budownictwa mieszkaniowego – podkreśla wójt Moskal.

(mir)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

wyb1belka2019

2019aktwyb

2019kalendarzwyb

2019prezentacjakandydatow

prdoz2019

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .