Reklama
Rozmowa z Burmistrzem Markiem Chudobą
WYDARZENIA - Czchów
piątek, 28 grudnia 2018 22:01

- Panie burmistrzu kolejna kadencja samorządu, w której jest pan burmistrzem     Czchowa, dobiegała ku końcowi. Rozpoczął Pan właśnie kolejną, piątą – jest powód do dumy z wygranej?
Oczywiście. Bo jest to dowód na to, że prowadzona przez nas polityka samorządu jest społecznie akceptowalna. Czas wyborów za nami, czas na działanie. Ktokolwiek pamięta stan gminy w 2002 roku, porówna go z obecnym, powinien uczciwie przyznać, że doszło u nas do radykalnego przyspieszania na wielu płaszczyznach. Zmiany widać w każdej dziedzinie życia, w każdym segmencie spraw, które należą do samorządu gminnego Oczywiście nie da się mówić o ostatnich czterech latach, bez uwzględnienia poprzednich kadencji.


Dlaczego jest to takie ważne?
Działania podejmowane w ostatnich czterech latach są naturalną konsekwencją realizowanej od 2002 roku strategii zrównoważonego rozwoju całej gminy. Kiedy przed ponad dwunastoma laty zdecydowałem się ubiegać o mandat burmistrza Czchów, nakreśliłem plan działania, wskazaliśmy priorytety. Pod program rozwoju gminy dobieraliśmy ludzi: kandydatów na radnych, pracowników administracji samorządowej i podległych mi instytucji. Mogę powiedzieć, że  z żelazną konsekwencją realizujemy strategię rozwoju gminy Czchów. Przypomnę, że w 2002 roku grupa społeczników namówiła mnie do kandydowania na burmistrza Czchowa. Ci ludzie uznali, wówczas że „stary układ” polityczno – samorządowy wypalił się. Pamiętam doskonale ten czas. Dosłownie przez kilka tygodni rozmawialiśmy o tym: jak powinna wyglądać Gmina Czchów po czterech latach, za lat 10 czy 20. Dlatego mówiąc o podsumowaniu jakiegoś okresu: nie można odnosić się tylko do czterech ostatnich lat, ale trzeba mieć na uwadze wieloletnie plany finansowe i gospodarcze, należy temat rozwinąć od ogólnych założeń, poprzez realizację zadań jakie zostały dokonane, aż po plany perspektywiczne. Bo przecież kolejne nasze zamierzenia inwestycyjne, lata 2019 – 2023, wynikają z pewnych założeń nakreślonych w latach poprzednich. Co więcej: moim zdaniem nie można też postrzegać rozwoju gminy jednostronnie tylko poprzez inwestycje w infrastrukturę, trzeba szeroko widzieć rozwój.

Co Ma Pan na myśli?
Mówię o sferze społecznej, kulturalnej - ogólnie ujmując intelektualnej, bo na tym polu też mamy ogromne osiągnięcia. Często powtarzam, że inwestycja w człowieka, jego rozwój, bezpieczeństwo bytowe jest nie mniej ważna, a może nawet ważniejsza od budowy drogi czy chodnika. W tym przypadku inwestowanie w dzieci i młodzież ma ogromne znacznie. Dlatego od lat przywiązujemy ogromną wagę nie tylko do rozwoju bazy oświatowej, ale także do wysokiego poziomu kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjach. Moim zdaniem nasze sukcesy, to sukcesy nas wszystkich, radnych, sołtysów, członków rad sołeckich, pracowników Urzędu Miejskiego i podległych nam instytucji. I można je ująć na kilku płaszczyznach: integracyjnej, edukacyjnej, gospodarczej, społecznej no i w końcu typowo inwestycyjnej.

 Kwestia integracji lokalnej społeczności. Na czym ona polega?
- To integracja nie tyle wokół burmistrza i samorządu, ale przede wszystkim spraw i problemów, które trzeba rozwiązać. Udało się wypracować pewien kompromis, pewną umowę społeczną, która pozwala rozwiązywać problemy, a nie prowadzić jałowe dysputy. Ta integracja społeczna to także wspólna troska, wspólna odpowiedzialność za losy gminy i jej mieszkańców.

- Edukacja to nadal priorytet?
W ostatnich szesnastu latach wyremontowaliśmy wszystkie szkoły i przedszkola, oddaliśmy do użytku cztery nowe sale gimnastyczne: w Złotej, Tworkowej, Tymowej i Domosławicach (każda ma boisko o powierzchni 12 na 24 metry). Gros środków na ich budowę udało się nam pozyskać z dotacji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Przypomnę, że wspólnie z powiatem brzeskim, została wybudowana hala sportowa i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie. Do tego remont kilku boisk, zakup wyposażenia dla obiektów sportowych, nowe klaso-pracownie, nowoczesny sprzęt komputerowy, pracownie internetowe, audiowizualne. Nasze szkoły nie tylko mają doskonałą bazę, ale także i wyposażenie. Ostatnie sześć lat to ogromne nakłady inwestycyjne na zagospodarowanie terenów wokół szkół, place zabaw, czy termomodernizację obiektów szkolnych. Na inwestycje oświatowe, w ostatnich latach wydaliśmy około 22 milionów złotych.

Na tym koniec inwestycji oświatowych.
Nie. W planach nowe przedszkole i rozbudowa dwóch szkół. Za dwa – trzy lata cala infrastruktura oświatowa będzie gotowa.

- Szkoła Muzyczna w Domosławicach pęcznieje  w szwach. Mówiąc pół żartem, pół serio pogubiłem się już licząc filie, uczniów, profesorów. Kiedy dreptał Pan, by Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozwoliło na jej powstanie, chyba przez myśl nie przeszło, że zainteresowanie będzie tak ogromne?
Wiedziałem, że potrzeby są, ale nie sądziłem, że aż tak ogromne. Zainteresowanie w gminie i kilku gminach sąsiednich przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Kilkuset uczniów, kilkudziesięciu nauczycieli, lekcje odbywające się na terenie kilku gmin. między innymi w powiecie brzeskim i tarnowskim – tak wygląda rzeczywistość Szkoły Muzycznej w Domosławicach. Zabiegamy o utworzenie Szkoły Muzycznej II stopnia, oczywiście powstanie ona w momencie, w którym mury naszej placówki opuszczą absolwenci Szkoły Muzycznej I Stopnia.  Szkoła Muzyczna w Domosławicach powstała 1 września 2012 roku. Już w pierwszym roku szkolnym uczyło się w niej blisko dwustu uczniów. Zajęcia prowadzono nie tylko w Domosławicach, ale także w Gromniku oraz sąsiedniej gminie Iwkowa. Potem powstały kolejne filie: w poprzedniej kadencji m.in. w gminie Dębno. Kadrę „muzyka” z Domosławic stanowią nauczyciele, absolwenci głównie Akademii Muzycznej w Krakowie, w tym kilku profesorów akademii.


Rozmawaił: Mirosław Kowalski


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

wyb1belka2019

2019aktwyb

2019kalendarzwyb

2019prezentacjakandydatow

prdoz2019

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .