Brzesko. Projekt 'Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa'
WYDARZENIA - Brzesko
poniedziałek, 18 lutego 2019 20:41

019 4552Kim jest Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa? Skąd pomysł na realizację takiego projektu? W jaki sposób można wesprzeć działania kobiet z małych miejscowości w Polsce? Na te, i nie tylko te pytania, odpowiadała w Brzesku Andżelika Możdżanowska.  To pomysłodawczyni akcji Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa, Pełnomocnik Rządu ds. Małej i Średniej Przedsiębiorczości i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, członkini Koła Gospodyń Wiejskich. Do stolicy powiatu brzeskiego przyjechała na zaproszenie wiceminister zdrowia, poseł Józefy Szczurek – Żelazko. Zainteresowanie spotkaniem przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. W sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kulturalno – Bibliotecznego pojawiło się około dwustu pań z powiatu brzeskiego i bocheńskiego. – Jestem przekonana, że to spotkanie zaowocuje powstaniem nowych kół, reaktywowania istniejących przed laty. Po raz pierwszy w historii Polski Koła Gospodyń Wiejskich uzyskały osobowość prawną - mówi naszej redakcji poseł Józefa Szczurek – Żelazko, organizator spotkania.

150 lat historii

L1000046– W polskiej kulturze i tradycji rola kobiety jest szczególna, a zwłaszcza na wsi. To wokół kobiet, matek, żon – koncentruje się życie rodzinne. Dziś kobiety wnoszą największy wkład w kultywowanie starych i tworzenie nowych tradycji związanych z wsią. Dzięki kobietom istnieje życie kulturalne wsi, ponieważ to najczęściej one wychodzą z nowymi inicjatywami wiejskich wydarzeń. Coraz więcej kobiet pełni funkcję sołtysów, wzrosła liczba kobiet wójtów i radnych. To również kobiety zakładały i prowadzą co trzecie polskie przedsiębiorstwo. Idea Kół Gospodyń Wiejskich ma już ponad 150 lat. Najważniejszą cechą tej wspaniałej organizacji jest to, że potrafiła i potrafi funkcjonować ponad podziałami. To, co robiły kobiety zrzeszone w KGW, było doceniane zarówno przez społeczność, jak i lokalne władze. Była zawsze bliska ludziom i zawsze potrzebna. Widać to chociażby teraz, w okresie dożynek, kiedy prezentują się poszczególne wsie, lokalne grupy działania, w których prym wiodą koła gospodyń wiejskich. Ponad 150 lat istnienia KGW to również ważny element będący skarbnicą doświadczeń oraz płaszczyzną łączenia nowoczesności z tradycją – mówi wiceminister Andżelika Możdżanowska, która jest pomysłodawczynią i ambasadorką akcji Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa.

019 4556Akcja maj na celu docenienie wspaniałych osiągnięć wszystkich tych kobiet, które współtworzą środowisko kół gospodyń wiejskich, które pomimo wielu swoich obowiązków potrafią godzić życie rodzinne z działaniem na rzecz lokalnej społeczności. Kobiece organizacje pozwalają się im rozwijać, ułatwiają organizację kursów i szkoleń, podczas których można nie tylko pozyskać nowe umiejętności i rozwijać zainteresowania, ale również spędzać miło czas i zawrzeć nowe znajomości. Koła te są bardzo ważną instytucją i według mnie dalej będą się rozwijać. Ostatnie ponad 20 lat naszych doświadczeń w zakresie samorządności i budowania lokalnych ojczyzn pokazuje, że to właśnie przed takimi organizacjami rozpościera się szeroka perspektywa. Kobiety obecnie są świadome swojej wartości, są przedsiębiorcze (co trzecia polska firma jest założona i zarządzana przez kobiety) oraz aktywne. Po skończonej pracy nie chcą zamykać się w domu, chcą „wyjść do ludzi”, „zrobić coś dla siebie i dać z siebie coś innym”. Mogą to zrobić właśnie z pomocą organizacji, jaką są koła gospodyń wiejskich. Na wsiach nie ma tak dużych możliwości spędzania wolnego czasu jak w miastach, więc przedsiębiorcze kobiety same dbają o zagospodarowanie wolnego czasu, zarówno swojego jak i rodzinnego – dodaje wiceminister Andżelika Możdżanowska.

Jest ustawa
019 4559Wiceminister Józefa Szczurek – Żelazko przypomina, że ustawa określającą zasady tworzenia Kół Gospodyń Wiejskich została uchwalona jesienią 2018 roku. Pieczę nad działaniami KGW – oczywiście jeśli będzie tak ich wola – będą sprawowały oddziały powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jak mówiła podczas spotkania w Brzesku Andżelika Możdżanowska KGW mają one być dobrowolną społeczną organizacją mieszkańców wsi, aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich. – Nasza ustawa ma na celu nadanie osobowości prawnej kołom gospodyń wiejskich, zapewnienie możliwości szybkiej ich rejestracji oraz wsparcie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz kultywowania folkloru i polskiej tradycji – mówi Andżelika Możdżanowska. Warto dodać, że zgodnie z ustawą koło gospodyń wiejskich to dobrowolna, niezależna od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządna społeczna organizacja mieszkańców wsi. Ma reprezentować interesy i działać na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspierać rozwój terenów wiejskich.

019 4569Andżelika Możdżanowska podkreślała, że koło może założyć dziesięć osób. Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich prowadzić będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z chwilą wpisu do tego rejestru koło gospodyń wiejskich nabywa osobowość prawną. Warto dodać, że na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich. To ograniczenie nie będzie miało zastosowania do kół gospodyń wiejskich działających na podstawie przepisów dotychczasowych. Członkiem koła gospodyń wiejskich może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i której miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła. Jednocześnie ustawa stanowi, iż za zgodą przedstawicieli ustawowych w działalności koła gospodyń wiejskich mogą brać także udział osoby, które ukończyły 13 lat. Osoby te mogą również tworzyć młodzieżowe i dziecięce organizacje wspomagające realizację celów koła. Nadzór nad działalnością koła będzie sprawował Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W powiecie brzeskim nadzór sprawuje Biuro Powiatowe ARMiR, gdzie powołano specjalnego pełnomocnika.

Ile pieniędzy można dostać?
019 4557Jak podkreśla w wiceminister Józefa Szczurek – Żelazko wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków KGW w dniu złożenia wniosku o płatność. Stawki pomocy dla KGW wynoszą: 3 tysiące złotych, jeśli koło gospodyń liczy nie więcej niż 30 osób, 4 tysiące złotych dla kół od 31 do 75 członków5 tysięcy złotych - powyżej 75 osób w kole Pieniądze można wydać na cele statutowe. Otrzymane pieniądze na wniosek złożony w 2018 roku, trzeba wydać do 30 marca 2019 i rozliczyć się do końca kwietnia 2019. Jeśli koło nie zdąży zarejestrować się do 27 grudnia, może nadal starać się o wpis do Krajowego Rejestru, jednak nie jest znany termin kolejnego naboru o pomoc.

L1000044Cele statutowe koła gospodyń wiejskich zawarte w ustawie: prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich; prowadzenie działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich; wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet; inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi; upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych; reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej; rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej; wykonywanie innych zadań związanych ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości na wsi i podejmowaniem działań na rzecz środowisk wiejskich.
(mir)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

pr082020

bs2020a

arteon

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .