Gmina Zakliczyn. Inwestycyjne plany na 2019 rok
WYDARZENIA - Region Tarnowski
sobota, 23 lutego 2019 21:23

Rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w Gwoźdźcu, rewitalizacji Rynku w Zakliczynie, budowa dwóch bloków mieszkalnych w ramach Rządowego Programu Mieszkanie Plus oraz nowych dróg, chodników i ścieżek rowerowych to główne zadania inwestycyjne planowane przez samorząd Zakliczyna w 2019 roku. Pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne jest coraz więcej, gdyż dobry stan finansów państwa skutkuje tym, że gmina ma wyższe dochody. W przyjętej uchwale budżetowej w wersji wyjściowej dochody gminy Zakliczyn w bieżącym roku w przewidziano na kwotę 51,7 mln zł, zaś wydatki na 53,2 mln zł. Nie wzrosną podatki lokalne, które utrzymywane są na tym samym poziomie po ich obniżeniu w grudniu 2014 roku. Mimo to znów przewidywany jest wzrost dochodów własnych gminy.

- Dobry stan finansów państwa skutkuje tym, że mamy coraz wyższe dochody – objaśnia burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak. – W 2019 roku subwencje rządowe są o blisko milion złotych większe niż w roku ubiegłym roku. Przedsiębiorcy mają większe obroty i dochód z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku PIT wzrasta z 5 na 6 mln zł. Samorządowi opłaca się również utrzymywanie podatków lokalnych na niskim poziomie. Jest nie tylko przyjazny klimat do rozwijania działalności gospodarczej i osiedlania się na terenie gminy, ale także… wzrasta ściągalność i wzrastają wpływy z tytułu tego podatku. W 2017 roku było to 2,9 mln zł, a w 2018 roku ponad 3,1 mln zł.

To wszystko sprawia, że na 2019 rok możliwe było zaplanowanie całego szeregu większych i mniejszych zadań inwestycyjnych. Rusza budowa hali sportowej przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Gwoźdźcu. Szacuje się wartość inwestycji na około 3,2 mln zł, a pozyskano już dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie blisko 1,6 mln zł. Inwestycja realizowana będzie w cyklu dwuletnim. Ogłoszony został przetarg i rozpocznie się wznoszenie dwóch bloków mieszkalnych w ramach Rządowego Programu Mieszkanie Plus. W Lusławicach i Paleśnicy będzie w sumie 70 mieszkań do wynajęcia. Pół miliona złotych w budżecie gminy Zakliczyn zagwarantowane jest na rozpoczęcie prac związanych z rewitalizacją Rynku w Zakliczynie. Czynione są starania o pozyskanie zewnętrznych dotacji do tego przedsięwzięcia m.in. z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

Prowadzone będą prace związane z rozbudową infrastruktury wodociągowej Gwoździec, Roztoka i Zawada Lanckorońska, Zakliczyn, Wesołów i Kończyska lub kanalizacyjnej w miejscowościach Zakliczyn, Roztoka, Zawada Lanckorońska. Przebudowane zostaną pomieszczenia higieniczno-sanitarne w ZSPiP w Filipowicach. Urządzane będzie boisko sportowe w Słonej. Sporo zdań zrealizowanych zostanie w ramach działań związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu (tzw. antysmogowych). Jest na ten cel 850 tys. zł. Gmina uczestniczyć będzie w projektach „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”. Kolejne ekologiczne rozwiązania zostaną wprowadzone w obiektach instytucji publicznych. Wymienione zostaną przestarzałe kotły węglowe na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą, będą też dotacje do wymiany starych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe.

Z przedsięwzięć drogowych na czoło wysuwa się rozbudowa wspólnie z samorządem Powiatu Tarnowskiego drogi powiatowej Zakliczyn – Zdonia – Wola Stróska – Stróże z finansowym udziałem gminy Zakliczyn (wartość prac to blisko 7 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych RPO WM w wysokości 5 mln zł.). Z Funduszu Sołeckiego zmodernizowane zostaną w sumie 24 odcinki dróg. Opracowana zostanie dokumentacja dla stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej w Faliszewicach. We współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego planowana jest budowa ciągów pieszo-rowerowych przy drogach wojewódzkich w Roztoce i Zakliczynie a wraz ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie przy drodze powiatowej w Filipowicach. Opracowana zostanie dokumentacja projektowa na budowę kolejnych chodników ze ścieżkami rowerowymi przy drogach wojewódzkich nr 975 i 980 m.in. w ciągu drogi Zawada Lanckorońska - Melsztyn, Melsztyn – Charzewice, Zakliczyn – Bieśnik i w Faściszowej oraz w ciągu drogi powiatowej w Gwoźdźcu.

W budżecie zagwarantowane są pieniądze na wkład własny gminy do odbudowy dróg zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych. Pieniądze na ten cel w najbliższym czasie przekaże najprawdopodobniej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a dofinansowania w tym przypadku wynoszą 80 procent wartości robót. Przypomnijmy, ze w ubiegłym roku gmina Zakliczyn pozyskała rekordowe środki rządowe na inwestycje drogowe, dzięki czemu możliwe było wyremontowanie dróg o łącznej długości blisko 19 km. Z samych tylko dotacji z MSWiA (blisko 2 mln zł ze środków powodziowych) zrealizowano w 2018 roku aż 9 zadań drogowych o łącznej długości 8 km.

(pr)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

pr052019

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .