Czchów. Gnojnik. Iwkowa. Wspólny projekt
WYDARZENIA - Czchów
sobota, 06 kwietnia 2019 18:19

Samorządowcy kilku gmin powiatu brzeskiego i nowosądeckiego przyjeli projekt przebiegu trasy krajowej Brzesko – Nowy Sącz. - Teraz „piłka” jest po stronie rządu. Nikt nam nie zarzuci, że my nie chcemy, że blokujemy. Wspólnie włodarze kilku gmin uchwalili projekt przebiegu trasy. Ani rząd, ani parlamentarzyści, ani minister Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrada nic nam nie zarzucą – mówi burmistrz Czchowa Marek Chudoba. Jego zdaniem koncepcja nakreślona podczas spotkania w Iwkowej: z jednej strony godzi interes wszystkich gmin i mieszkańców, z drugiej strony jest najmniej kosztowna, bo przewiduje tylko niewielką ingerencję w tereny zurbanizowane.

Trzech samorządowców z południa powiatu brzeskiego mówi jednym głosem. – Bez problemu dogadaliśmy się w sprawie wytyczenia drogi krajowej Brzesko – Nowy Sącz. Propozycje przedkładane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad muszą uwzględniać racje nie tylko mieszkańców Nowego Sącza, ale na równi tych co mieszkają w Iwkowej, Gnojniku czy Czchowie – mówi Marek Chudoba, Bogusłąw Kamiński i Sławomir Paterek. – Samorząd naszej gminy wychodzi z założenia, że budowa nowej drogi, zwanej popularnie „Sądeczanką” jest wymogiem czasu. Koncepcja budowy drogi, która będzie przebiegała przez Iwkową, jest szansą na rozwój gospodarczy. Nasz region jest atrakcyjny pod względem turystycznym. Do tej koncepcji mamy tylko jedną uwagę – chcemy by w projekcie uwzględniono skrzyżowanie z drogą powiatową (Tymowa – Iwkowa ). Mowa o takim rozwiązaniu komunikacyjnym przy restauracji ZIBI – mówi naszej redakcji Bogusław Kamiński, wójt gminy Iwkowa. Do tej pory Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiła ponad 20 koncepcji przebiegu nowej jezdni. Wszystkie te propozycje zostały jednak odrzucone przez lokalne samorządy.
Jak mówi wójt Bogusław Kamiński projekt przebiegu nowej trasy musi uwzględniać oczekiwana mieszkańców. Propozycje przedstawione przez gminę Iwkowa prowadzą jezdnię przez teren nie zabudowany w efekcie koszt budowy nowej drogi Brzesko – Nowy Sącz, będzie znacznie mniejszy. Państwo zaoszczędzi bowiem na wypłacie wielomilionowych odszkodowań za wyburzone domy czy budynki gospodarcze. Nowa Sądeczanka ma powstać do roku 2030. Koszt jej budowy oszacowano na blisko 2 miliardy złotych. Dodajmy, że sama potrzeba budowy drogi jest społecznie akceptowalna, ale już poprzednie koncepcje jej przebiegu, zostały powszechnie skrytykowane. Czy zatem w ciągu kilku, najdalej kilkunastu lat, zostanie wybudowana nowa droga Brzesko – Nowy Sącz? Zdaniem dyrektora krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest to jedno z priorytetowych zamierzeń resortu drogownictwa. – My nie jesteśmy przeciwni budowie, ale musi ona uwzględniać interes mieszkańców – dodaje wójt Kamiński. Pracownicy GDDKiA przyznają, że teren, na którym planowana jest inwestycja, jest bardzo  trudny z punku widzenia geologii i topografii. Ich zdaniem możliwości przebiegu drogi są zatem bardzo, ale to bardzo ograniczone. Odrzucają jednak celowe działanie, którego efektem miałoby być zarzucenie projektu w kąt.   Rozwiązanie, zaproponowane przez gminę, nie ingeruje w tereny zabudowane. Istnieje taka możliwość poprowadzenia szlaku, żeby nie powodował stref konfliktogennych. To się naprawdę da zrobić – przekonuje wójt Kamiński. Burmistrz Chudoba ma swoje zdanie na ten temat. – Tej drogi nie będzie, winą obciąża nas, że to myśmy blokowali. Dla mnie, podobnie jak dla moich kolegów wójtów, najważniejsze jest dobro naszych mieszkańców, nie damy się wciągnąć w polityczne „gierki” – podkreśla.

W Urzędzie Gminy w Iwkowej odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin i miast: Brzesko, Gnojnik, Lipnica Murowana, Czchów, Iwkowa, Łososina Dolna, Chełmiec oraz Nowy Sącz w sprawie podpisania wspólnego stanowiska samorządów dotyczącego przebiegu korytarza DK 75. Działając dla dobra lokalnej społeczności, z myślą o przyszłych pokoleniach, ze świadomością, iż nie ma idealnych rozwiązań, a każda dobra decyzja  wymaga olbrzymiej pracy, ale też wielu kompromisów, Prezydent, Burmistrzowie i Wójtowie gmin, przez które przebiegają propozycje budowy drogi krajowej GP DK 75 tzw. Sądeczanki, zajęli  wspólne stanowisko dotyczące jej przebiegu, wskazując wariant samorządowy stanowiący połączenie komunikacyjne wszystkich gmin i miast. Stanowisko wypracowane przez samorządy zostanie przekazane Ministrowi Infrastruktury, firmie projektowej oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, do której należeć będzie ostateczna decyzja co do przebiegu drogi
(mir)
Argumenty
I. Wybrany wariant jest najmniej Wrażliwy społecznie. ma najmniejszą liczbę wyburzeń i wysiedlał.
2. Zaproponowany wariant omija centra miejscowości, nic burzy dotychczasowego porządku funkcjonalnego i przestrzennego.
3. Ogranicza do minimum kolizje z drogami, wodociągami, kanalizacją, siecią gazową, energetyczną itp.
4. Jest to najkrótszy wariant, o 20% krótszy od najdłuższego, co w konsekwencji powoduje:
• 20% mniej konfliktów,
• 20% krótszy odcinek do budowy,
• 20% krótszy czas dojazdu,
• 20% mniejsze zużycie paliwa.
• 20% mniej spalin w środowisko
• 20% obniżone koszty bieżącego utrzymania.
Dzięki temu będzie on korzystniejszy ekonomicznie w dłuższej perspektywie czasowej.
5. Planowany wariant omija tereny zurbanizowane i zamieszkałe w związku z tym w przyszłości nie będzie potrzeby budowy obwodnic.
6. Przewiduje budowę tuneli, w związku z tym zachowane będą naturalne korytarze migracji zwierząt.
7. Proponowany wariant na wiciu odcinkach przebiega przez obszary jeszcze nic zagospodarowane, co w konsekwencji poszerzy zakres taranów pod inwestycje, a tym samym przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc pracy i zamożności mieszkańców.
8. Poprawi dostępność młodych ludzi do ośrodków szkolnych i akademickich.
9. Zwiększy się liczba gmin z dostępem do drogi krajowej DK75.
10. Wariant samorządowy, alternatywny do istniejącej drogi zwiększy bezpieczeństwo (szybszy dojazd karetki, zorganizowanie objazdu w przypadku wystąpienia kolizji lub wypadku itp.).
11. Odciąży ruch, szczególnie tranzytowy z centrów miejscowości, który w perspektywie przyszłych 10 lat może się znacznie zwiększyć.


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

pr012020

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .