Dębno. Dwa razy na „”tak”
WYDARZENIA - Dębno
środa, 10 lipca 2019 00:00

Rada Gminy w Dębnie nie miała najmniejszych wątpliwości. Najpierw radni udzielili wotum zaufania, chwilę potem absolutorium z wykonania budżetu w 2018 roku. - Jestem wdzięczny radnym za uznanie. Traktuję to nie tylko dowód uznania dla mnie, ale także całego zespołu którym kieruję. Zarządzenie gminą to gra zespołowa, na sukces gminy wpływ ma nie tylko sam wójt, ale także urzędnicy gminy i podległych mu instytucji. Nie mniej istotne jest także współdziałanie wójta z radnymi, sołtysami, radami sołeckimi. Za te owocną współpracę. której owocem są inwestycje i rozwiązywanie spraw i problemów mieszkańców naszej gminy, wszystkim razem i z osobna serdecznie dziękuje – mówi naszej redakcji wójt Wiesław Kozłowski.

W styczniu 2018 roku Sejm znowelizował ustawę o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Ustawodawca nałożył na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, ale także starostów i marszałków województwa, przygotowanie raportu o stanie gminy / powiatu / województwa. – Przygotowaliśmy ten raport i w terminie przewidzianym ustawą został on przekazany radnym – mówi naszej redakcji wójt Kozłowski. W dokumencie opisano stan oświaty, politykę społeczną, kulturalną , zdrowotną, bezpieczeństwa i transportu. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy. W tym roku Wiesław Kozłowski sporządził dokument po raz pierwszy. Raport ma charakter publiczny i został zaprezentowany na sesji absolutoryjnej. Radni jednogłośnie wyrazili wotum zaufania dla wójta. Jeśliby dwa razy z rządu samorząd odrzucił raport – jest to podstawą do rozpisania referendum w sprawie odwołania włodarza gminy. Po wyrażaniu wotum zaufania, radni głosowali nad absolutorium z wykonania budżetu w 2018 roku. Najpierw odczytano opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie – Biuro Zamiejscowe w Tarnowie. Kolegiaci RIO uznali, że budżet został wykonany zgodnie z prawem. Zalecili udzielenie absolutorium. Do takiego samego wniosku doszła Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Dębnie. W tej sytuacji głosowania było formalnością. Wszyscy obecni na sesji radni podnieśli ręce na „tak”.

(pr)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

pr072019

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .