Powiat brzeski na froncie walki z koronawirusem
WYDARZENIA - Brzesko
czwartek, 26 marca 2020 11:33

Nie pokonamy koronawirusa, spacerując po ulicach, parkach czy urządzając sobie imprezy. Przegramy tę batalię, jeśli nie będziemy przestrzegali kwarantanny, zakazu opuszczania domów oraz zasad higieny osobistej. Dbajmy o siebie i innych. Szczególny apel kieruję do dzieci i młodzieży, do ich rodziców i prawnych opiekunów: proszę, zostańcie w domu – apeluje starosta brzeski Andrzej Potępa. Służby wojewody małopolskiego nie mają najmniejszych wątpliwości: powiat brzeski jest jednym z najlepiej przygotowanych w województwie do „walki” z koronawirusem. – Był jednym z pierwszych, w którym nie tylko uruchomiono miejsce kwarantanny zbiorowej, ale także opracowano stosowne procedury. Za to serdecznie dziękuję staroście Andrzejowi Potępie – mówi naszej redakcji wicewojewoda małopolski, Zbigniew Starzec. Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko podkreśla, że gdyby inne samorządy wzięły przykład ze Starostwa Powiatowego w Brzesku o bezpieczeństwo zdrowotne naszych rodaków byłaby spokojniejsza.


12 marca został wprowadzony w Polsce stan zagrożenia epidemicznego. Dzień wcześniej – 11 marca, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła stan pandemii. Sytuacja jest bardzo poważna, musimy zrobić wszystko, by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Natomiast w piątek 20 marca ogłoszono stan epidemii. To zrodziło nowe obowiązki, które ciążą na nas wszystkich. Samorząd powiatu brzeskiego bardzo poważnie potraktował zagrożenie. – Zdrowie i życie człowieka to wartości bezcenne, najważniejsze. Dzisiaj, w dobie ogromnego zagrożenia koronawirsem, wszelkie inne sprawy schodzą na drugi plan– trafnie ocenia starosta Andrzej Potępa.

Mandat 5 tysięcy złotych
We wtorek 24 marca wprowadzono kolejne obostrzenia. Tym razem mają one obowiązywać do soboty 11 kwietnia. Ograniczono swobodne poruszanie się w miejscach publicznych. Od teraz możemy wyjść z domu wyłącznie w sprawach ważnych i koniecznych, ale gromadzenie się, np. na placach zabaw czy w parkach, jest surowo zabronione. Za złamanie tego zakazu można otrzymać mandat sięgający nawet pięciu tysięcy złotych – ostrzega starosta Andrzej Potępa.

Obostrzenie nie dotyczy więc:
DOJAZDU DO PRACY – jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
WOLONTARIATU – jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
ZAŁATWIANIA SPRAW NIEZBĘDNYCH DO ŻYCIA CODZIENNEGO – możesz wyjść, aby zrobić niezbędne zakupy dla siebie lub bliskich, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, wyprowadzić psa. Ważne! Przemieszczać się możemy jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.
Wprowadzone ograniczenia obejmują także transport publiczny. Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają, jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Przykładowo: jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób. Polacy nadal mają dostęp do komunikacji, jednak istotne jest to, by środki publicznego transportu nie były przepełnione.

Zakaz zgromadzeń
Nowe przepisy zakazują także wszelkich spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z najbliższymi. Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak została wprowadzona kolejna ważna zasada. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Dlatego zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy Internetu.

Zakład pracy
Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników oraz stosowania środków dezynfekcji. Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej. Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

Tylko samodyscyplina
Specjaliści są pewni: żadne restrykcje nie zatrzymają koronawirusa, jeżeli sami będziemy zachowywać się nieodpowiedzialnie. Niestety mamy przykłady bezmyślnych zachowań mieszkańców, którzy czas kwarantanny wykorzystują na przykład na załatwianie spraw w urzędzie. Inne nieodpowiedzialne zachowanie doprowadziło do paraliżu brzeskiego SOR-u, kiedy zgłosił się tam mężczyzna z objawami infekcji i powiedział, że wcześniej pił alkohol z kolegą, który wrócił z Niemiec. Przez to na kilka godzin placówka była zamknięta, a pięciu ratowników wylądowało na przymusowej kwarantannie. Apeluję, aby to zagrożenie potraktować bardzo poważnie, bo największa fala zachorowań dopiero przed nami. Jeśli będziemy zdyscyplinowani, to unikniemy dużej epidemii. Tylko dyscyplina może nas uratować – mówi starosta Andrzej Potępa. Przypomnijmy: wszyscy, którzy podejrzewają u siebie koronawirusa, w pierwszej kolejności powinny dzwonić do sanepidu. Wszystkie planowane wizyty u lekarza należy przełożyć na inne terminy, a sprawy w Starostwie czy w innych urzędach, w miarę możliwości załatwiać mailowo lub telefonicznie. – Jeżeli niezbędna jest osobista wizyta, to jest to możliwe po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Są wydziały, w których trzeba się pojawić osobiście, mówię o Budownictwie, Geodezji czy Wydziale Komunikacji i Transportu. Interesant umówiony na konkretny dzień i godzinę przed wejściem do urzędu otrzyma od nas środki ochrony osobistej – maseczkę, żel do dezynfekcji rąk i jednorazowe rękawiczki. Niemniej jednak apeluję i proszę – załatwiajmy wyłącznie sprawy naprawdę niecierpiące zwłoki – tłumaczy Andrzej Potępa.

Kto podlega kwarantannie?
Do pozostania w domu i poddanie się kwarantannie domowej zobowiązane są osoby, które: w ciągu ostatnich dni były za granicą (każdy, kto przekroczył granice Polski 15 marca, nawet jeśli było to kilka minut po północy); miały bliski kontakt z osobą zarażoną (chodzi o kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym), przy czym za bliski kontakt uznaje się spędzanie 15 minut w odległości dwóch metrów od zarażonej osoby; pracowały w placówce, w której leczono pacjentów zakażonych koronawirusem lub odwiedzały osoby znajdujące się w takich placówkach.

Co robić?
Trzeba pamiętać, że jeśli u osoby poddanej kwarantannie pojawią się objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, należy jak najszybciej skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie zostanie ustalony dalszy tryb postępowania medycznego. Niewykluczone, że taka osoba zostanie zatrzymana na obserwację w szpitalu.
BARDZO WAŻNE! W takim przypadku nigdy nie korzystaj z transportu publicznego.
Warto dodać, że samo pojawienie się wyżej wymienionych objawów nie musi świadczyć o zarażeniu koronawirusem. To może być zwykła grypa, która ma podobne objawy. Pamiętajmy, że mamy w zasadzie środek sezonu grypowego. Nie wpadajmy zatem w panikę, tylko spokojnie skontaktujmy się z lekarzem i ustalmy dalszy plan postępowania.

Surowe kary
Za złamanie kwarantanny grozi kara w wysokości 30 000 zł. Nasz rząd wprowadził mechanizmy śledzenia tego, czy dany człowiek przebywa rzeczywiście w domu pod adresem, który zadeklarował. Warto także wziąć sobie pod rozwagę słowa ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego: Kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą zakaźną, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie tą chorobą: podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Jak postępować w kwarantannie domowej?
Kwarantanna polega na czasowym odizolowaniu osoby, która może być nosicielem choroby zakaźnej. Idealnym wyjściem w przypadku kwarantanny domowej będzie zaadaptowanie na ten czas osobnego pomieszczenia, piętra, mieszkania lub domu. Jeżeli w jednym obiekcie mieszka kilka osób, dobrze by było, żeby osoba poddana kwarantannie została w izolacji - w innym pokoju, jeżeli jest możliwość, korzystała z innej łazienki i kuchni.
Pod żadnym pozorem nie wolno opuszczać miejsca kwarantanny. Nie wolno także spotykać się z innymi osobami – zapraszać jakichkolwiek gości – a jeśli jest to niemożliwe, bo miejsce kwarantanny dzielimy z innymi domownikami, należy zachować między sobą bezpieczny odstęp, wynoszący przynajmniej 2 metry.
Trzeba pamiętać, że podczas kwarantanny pomieszczenia, w których przebywamy powinny być często wietrzone i dezynfekowane. Minimum dwa razy dziennie należy mierzyć temperaturę i obserwować, czy nie występują inne objawy charakterystyczne dla koronawirusa. Należy często myć i dezynfekować ręce (zwłaszcza w sytuacji korzystania ze wspólnych pomieszczeń, takich jak łazienka czy kuchnia). Należy unikać dotykania twarzy, a w szczególności oczu, nosa i ust. Należy codziennie czyścić i dezynfekować powierzchnie w pomieszczeniach wspólnych, np. blaty kuchenne, deskę sedesową, krany w umywalce, klamki czy włączniki światła w pomieszczeniach. Należy to robić w jednorazowych rękawiczkach, które potem wyrzucamy do kosza. Podczas kaszlu i kichania obowiązkowo zakrywamy usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zużytą chusteczkę natychmiast wyrzucamy do zamkniętego kosza i myjemy ręce, używając mydła i wody.
Nasze domy i mieszkania, w których przebywają osoby poddane izolacji, będą odwiedzali policjanci, możliwa jest również wizyta osób z sanepidu. Wojewoda ma obowiązek dostarczyć potrzebny sprzęt i żywność osobom samotnym, objętym kwarantanną domową – to decyzja ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Co z pensją?
Każdemu pracownikowi, który został poddany przymusowej kwarantannie przysługuje pełne wynagrodzenie chorobowe, nawet jeśli okaże się, że jest on zdrowy. Płaci za nie pracodawca. Jeśli nieobecność pracownika będzie się przedłużać, ciężar wypłaty świadczenia – zasiłku chorobowego – przejmie wówczas ZUS. Płatnik nie poniesie natomiast kosztów nieobecności pracowników mających dzieci do lat ośmiu, które pozostaną w domu, w związku z zamknięciem z powodu koronawirusa żłobków, przedszkoli i szkół. Opiekunom przysługuje zasiłek opiekuńczy od pierwszego dnia finansowany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dodajmy: kwarantanna domowa to nie jest kwarantanna społeczna. Kwarantannę domową narzuca sanepid w porozumieniu z lekarzem. Kwarantannę społeczną zarekomendował obywatelom rząd, prosząc o ograniczenie przebywania w miejscach publicznych i pozostanie w domach.

Kwarantanna zbiorowa
To – zdaniem specjalistów – powinno być rozwiązanie ostateczne. Do takiego miejsca trafiają wyłącznie osoby, które nie posiadają warunków do odbycia kwarantanny domowej. W powiecie brzeskim – jako jednym z pierwszych w Małopolsce – powstały miejsca kwarantanny dla osób, które na przykład wracają z zagranicy i nie mają możliwości izolacji w warunkach domowych. Jak mówi nam Andrzej Potępa, w dwóch obiektach wygospodarowano 52 miejsca. Jeśli będzie taka potrzeba, powiat zwiększy liczbę miejsc kwarantanny zbiorowej.

Aplikacja „Kwarantanna domowa”
Ruszył proces jej udostępniania. Wysłanie zdjęcia zamiast wizyty policjantów – tak, dzięki nowej aplikacji, może wyglądać kwarantanna domowa. Aplikacja jest darmowa, bezpieczna i dostępna w sklepach Google Play i App Store. Właśnie rozpoczął się proces jej udostępniania. Wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo nam wszystkim, zarówno osobom objętym kwarantanną, jak i ich bliskim czy sąsiadom. Dzięki aplikacji „Kwarantanna domowa”, możliwa będzie lepsza realizacja obu celów: bezpieczeństwa i lepiej adresowanego wsparcia. Jeśli zainstalujesz aplikację krótką chwilę po wypełnieniu formularza lokalizacyjnego, może się okazać, że Twoje dane nie dotarły jeszcze do systemu. Warto wtedy poczekać 2-3 godziny i spróbować ponownie. Aplikację aktywujesz za pomocą numeru telefonu. Twoje konto zostanie zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który otrzymasz w wiadomości SMS. WAŻNE! Nie ma możliwości, by z aplikacji korzystały osoby nieobjęte kwarantanną. Jej system jest połączony z bazą numerów telefonów osób, które zostały zobowiązane do przejścia kwarantanny. Zaraz po aktywacji aplikacji dostaniesz zadanie. Jakie? Zrobienie sobie zdjęcia. Każdego dnia kwarantanny osoby, które zainstalowały i aktywowały aplikację, otrzymają SMS-em prośbę o wykonanie tego samego zadania. Dzięki geolokalizacji oraz nowoczesnemu systemowi porównywania twarzy będzie wiadomo, że to na pewno ta osoba i że przechodzi kwarantannę w miejscu zadeklarowanym w formularzu lokalizacyjnym. Dzięki aplikacji zyskujesz dodatkowo szybki dostęp do niezbędnych – pomocnych w czasie kwarantanny – informacji. Możesz też korzystać ze specjalnej infolinii. Aplikacja daje też m.in. możliwość zgłoszenia się do lokalnych ośrodków pomocy społecznej, które w uzasadnionych sytuacjach, mogą dostarczać leki czy artykuły spożywcze. W razie jakichkolwiek problemów technicznych osoby korzystające z aplikacji mogą zadzwonić na przygotowaną dla nich specjalną infolinię: 22 165 57 44.

 

Pobierz aplikację „Kwarantanna domowa” z Google Play lub App Store.
Więcej informacji na www.gov.pl/kwarantannadomowa

 

Bardzo ważne numery telefonów dla wszystkich mieszkańców Powiatu Brzeskiego objętych obowiązkową, 14-dniową kwarantanną oraz dla ich rodzin.

SANEPID Brzesko: 609 609 745                

Infolinia NFZ 800 190 590

 


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

pr072020

ofpowbrz

bs2020a

arteon

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .