Reklama
Dorzecze Białej. Spółka inwestuje miliony na Pogórzu
WYDARZENIA - Region Tarnowski
czwartek, 27 sierpnia 2020 21:02

Na kilkadziesiąt milionów złotych opiewają inwestycje realizowane przez Spółkę Komunalną Dorzecze Białej. – Prace prowadzimy w Tuchowie, Ciężkowicach, Ryglicach i na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski. Mamy ambitne plany związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w tej części powiatu tarnowskiego – mówi Wojciech Skruch, prezes Zarządu Dorzecza Białej, a zarazem radny sejmiku samorządowego województwa małopolskiego.


Spółka Komunalna ,,Dorzecze Białej’’ Sp. z o. o. z siedzibą w Tuchowie od samego początku koncentruje swoje działania na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę przeznaczoną do spożycia oraz odprowadzaniu ścieków. Świadczy usługi na terenie gmin: Tuchów, Ciężkowice, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski.  Prace inwestycyjne są możliwe dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujęty w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych realizowany w latach 2019 – 2023.

Prace w Ciężkowicach
Niedawno, bo 4 sierpnia 2020 roku zostały podpisane umowy w ramach zamówienia publicznego na Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Ciężkowice” z wykonawcą robót konsorcjum firm:  MULTIKOP” Sp. z o. o. S.K. Strzeszyn 567, 38 – 340 Biecz Lider konsorcjum, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „MULTIKOP” Jerzy Soczek Strzeszyn 567, 38 – 340 Biecz. Z uwagi na fakt, że postępowanie było podzielone na części, na każdą z nich została zawarta odrębna umowa. Część 1 – Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Jastrzębia, gm. Ciężkowice”.

Planowane przedsięwzięcie w ramach części 1 obejmuje swoim zakresem: budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o długości ok. 1,9 km, budowę przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 0,7 km; budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE100 RC PN10 o długości ok. 1,4 km; dostawę i montaż 3 kpl. sieciowych przepompowni ścieków, dostawę i montaż 1 kpl. przydomowej przepompowni ścieków, budowę sieci wodociągowej z PE100 RC PN16 o długości ok. 3 km, budowę przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 1 km. Termin realizacji umowy do 30.06.2023 roku. Część 2 – Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Kąśna Górna, gm. Ciężkowice”. Planowane przedsięwzięcie w ramach części 2 obejmuje swoim zakresem: budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o długości ok. 0,9 km, budowę przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 0,2 km  budowę sieci wodociągowej z PE100 RC PN16 o długości ok. 0,9 km,  budowę przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 0,3 km. Termin realizacji umowy do 31.12.2021 roku.
Część 3 – Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Zborowice, gm. Ciężkowice”
Planowane przedsięwzięcie w ramach części 3 obejmuje swoim zakresem: budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o długości ok. 6,3 km, budowę przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 1,1 km; budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE100 RC PN10 o długości ok. 1,4 km, dostawę i montaż 3 kpl. sieciowych przepompowni ścieków, budowę sieci wodociągowej z PE100 RC PN16 o długości ok. 6,3 km,  budowę przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 2,9 km, i montaż 1 kpl. kontenerowej hydroforni wody. Termin realizacji umowy do 30.06.2023 roku.
Dodatkowo została podpisana umowa na Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla powyższego zdania z p. Marianem Janusz, adres: ul. Długa 9, 38-300 Gorlice.

Inwestycja w Tuchowie
Natomiast  23 lipca 2020 roku została podpisana umowa na Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Tuchów” – Część 1 – Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ulicy Partyzantów w msc. Tuchów, gm. Tuchów” z wykonawcą robót konsorcjum firm:  Przedsiębiorstwem Budowlanym „MODUŁ” Sp. z o.o. – Lider konsorcjum, Milošem Vučković prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą MV Projekt  Miloš Vučković – partner konsorcjum oraz Bartłomiejem Guzik prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Bartłomiej Guzik „GUZKOP” – partner konsorcjum. Całe konsorcjum ma swoją siedzibę w msc. Stróżówka. Planowane przedsięwzięcie w ramach części 1 pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ulicy Partyzantów w msc. Tuchów, gm. Tuchów” obejmuje swoim zakresem: budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o długości ok. 1,5 km, budowę przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 0,5 km, budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE100 RC PN10 o długości ok. 1 km, dostawę i montaż 2 kpl. sieciowych przepompowni ścieków
Termin realizacji umowy do 31.12.2021 roku. Tego samego dnia została podpisana umowa na Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla powyższego zdania z p. Henrykiem Lasek prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Henryk Lasek „INSTALEX” Zakład Robót wod-kan, co i gaz z siedzibą w msc. Grzęska.

Na Okólnej…
Właściciele posesji przy ulicy Okólnej w Tuchowie mają powody do radości. 11 maja 2020 roku została podpisana umowa na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami przy ulicy Okólnej w Tuchowie  z wykonawcą robót – Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym „Wolimex” Eugeniusz Wojak z Limanowej. Prace mają zakończyć się najdalej do 31 grudnia 2020 roku. Wartość całej inwestycji zamyka się kwotą 995 tysięcy złotych. Warto dodać, że w stu procentach zadanie zostanie sfinansowane z pożyczki (w znacznej mierze umarzalnej, po uzyskaniu tak zwanego efektu ekologicznego) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. - Firma „Wolimex”, która wygrała przetarg na realizację tej inwestycji, to sprawdzony partner naszej spółki. Dlatego zarówno o termin zakończenia zadania, jak też jakość wykonania prac jestem spokojny. Jest to kolejna inwestycja związana z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tuchowa, ale także na terenie który swoim zasięgiem obejmuje nasza spółka – mówi w rozmowie z naszą redakcją, Wojciech Skruch, prezes zarządu Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” w Tuchowie. Zdaniem burmistrz Tuchowa Magdaleny Marszałek inwestycja jest kolejnym „krokiem” w realizacji koncepcji rozbudowy sieci w gminie Tuchów. – Pragnę podziękować prezesowi spółki Wojciechowi Skruchowi za sprawne przygotowanie inwestycji – mówi burmistrz Magdalena Marszałek. Warto dodać, że inwestycja pozwoli na doprowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej do kilkunastu gospodarstw domowych ( w sumie z skorzysta na tym kilkadziesiąt osób).

Zaplanowane prace w ramach przedsięwzięcie zostały już zrealizowane w prawie 100%, a w ramach przedsięwzięcia zrealizowano: sieć rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi200mm o długości ok. 1768 mb; przyłącza kanalizacyjne fi160mm o długości ok. 220 mb; rurociąg kanalizacji sanitarnej tłocznej fi90mm o długości ok. 375 mb;  wodociąg o średnicy fi110mm o długości ok. 340 mb; przyłącza wodociągowe fi40mm o długości ok. 30 mb;  dostarczono i zamontowano kompletną sieciową przepompownię ścieków. Inwestycja zostanie oddana do użytku do końca grudnia 2021 roku po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem pozwoleń. Nadzór inwestorski nad realizowaną inwestycją pełni firma Marcin Soczek MULTIKOP-MS.

Rzepiennik Suchy
Przypomnijmy, że 2 czerwca 2020 roku została podpisana umowa na Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rzepiennik Suchy, gm. Rzepiennik Strzyżewski” z wykonawcą robót konsorcjum firm:  MULTIKOP” Sp. z o. o. S.K. Strzeszyn 567, 38 – 340 Biecz Lider konsorcjum, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „MULTIKOP” Jerzy Soczek Strzeszyn 567, 38 – 340 Biecz. Planowane przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlano – montażowych w zakresie: budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV o długości ok. 3 km, budowy przyłączy kanalizacyjnych z PCV o długości ok. 2,2 km, budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE100 RC PN10 o długości ok. 0,1 km, dostawy i montaż 1 kpl. przydomowej przepompowni ścieków, budowy sieci wodociągowej z PE100 RC PN16 o długości ok. 3,8 km, budowy przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 1,3 km. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w miesiącu września 2020r , a wszystkie zakończenie wszystkich prac w ramach inwestycji zaplanowano do 31.12.2020 roku. Dodatkowo została podpisana umowa na Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla powyższego zdania z firmą Marian Janusz, adres: ul. Długa 9, 38-300 Gorlice. Już wkrótce kolejne rozstrzygnięcia postepowań przetargowych realizowanych w ramach przyznanego dofinansowania.

(mir)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

pr092020

bs2020a

arteon

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .