Reklama
Brzesko. Spotkanie z Wicemarszałkiem
WYDARZENIA - Region Tarnowski
środa, 13 stycznia 2021 20:07

aL1080068Wsparcie dla instytucji kultury, organizacji pożytku publicznego, pomoc w realizacji inwestycji o charakterze infrastrukturalnym i drogowym, ale także współfinansowanie dużych imprez masowych zapowiedziała podczas spotkania w Brzesku, Iwona Gibas, wicemarszałek Małopolski. Do Stolicy powiatu brzeskiego przyjechała na zaproszenie poseł Józefy Szczurek – Żelazko. - Współpraca i podejmowane wspólne działania w zakresie rozwoju powiatu brzeskiego oraz całego Subregionu Tarnowskiego były przedmiotem spotkania wicemarszałek z były wiceszefowa resortu zdrowia. W spotkaniu uczestniczył także Edward Czesak. Poseł Józefa Szczurek – Żelazko jest przekonana, że spotkania z panią marszałek na trwałe wpiszą się w „krajobraz" powiatu brzeskiego oraz Subregionu Tarnowskiego.

O regionie…

Poseł Józefa Szczurek – Żelazko przedstawiła nowej wicemarszałek podstawowe informacje w zakresie działań samorządu powiatowego oraz samorządów gminnych z powiatu brzeskiego, bocheńskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego w obszarze kultury, edukacji oraz ważnych zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Marszałek Iwona Gibas zachęcała do współpracy przy realizacji nowych projektów i programów rządowych, jednocześnie deklarując wsparcie na szczeblu wojewódzkim i rządowym.
- Tylko dobra współpraca i owocne spotkania pozwolą dobrze realizować ważne dla mieszkańców zadania – mówiła podczas spotkania wicemarszałek i zapewniała, że będzie wspierać i podejmować działania na rzecz Subregionu Tarnowskiego. Przypomniała, że warto wziąć udział chociażby w głosowaniu w sprawie Budżetu Obywatelskiego. Jest on integralną częścią tegorocznego plany wydatków i dochodów województwa małopolskiego. Wicemarszałek Gibas mówiła, że z powodu pandemii sytuacja jest dynamiczna i nie do końca przewidywalna.

 

Budżet 2021

– Nasz budżet jest tak skonstruowany, by przewidywał czynniki ryzyka. W przyjętej uchwale ustalono dochody budżetu Województwa Małopolskiego na 2021 rok w łącznej kwocie ponad 1 miliarda 757 mln zł. Wydatki budżetu Województwa Małopolskiego na 2021 rok wyniosą natomiast blisko 2 miliardy 200 mln zł. Najwięcej środków Województwo Małopolskie przeznaczy na transport i łączność: to aż 918 milionów zł, z czego na przewozy kolejowe zarezerwowano 391 milionów zł, a przewozy autobusowe 57 milionów złotych. Na zadanie związane z drogami przeznaczone zostanie 437 milionów zł. - 223 miliony zł zarezerwowano na zadania związane z ochroną zdrowia. To szczególnie ważne w czasie epidemii – mówiła Iwona Gibas. Poseł Józefa Szczurek – Żelazko dziękowała ze te środki. – Rząd PiS, współpracuje z samorządem województwa, stąd gros środków na zdrowie. Polska, wbrew opiniom niektórych, dobrze radzi sobie z pandemią – mówiła poseł Szczurek – Żelazko. 76 milionów zł zabezpieczono w rezerwach ogólnej i celowych, w tym rezerwie kryzysowej. Przypomnijmy, że właśnie z rezerwy kryzysowej Zarząd Województwa Małopolskiego sfinansował pierwsze zakupy sprzętu i środków ochrony osobistej dla szpitali w czasie pierwszej fali pandemii koronawirusa. Iwona Gibas mówiła, że w budżecie są środki na remonty dróg wojewódzkich: między innymi na drogę z Drwini w kierunku Szczurowej i Tarnowa, drogę z Łapanowa przez Lipnicę Murowaną do Tymowej i dalej planowana jest przebudowa tej jezdni w Rzepienniku Biskupim, polegająca na budowie zatoki i wiaty autobusowej oraz poszerzeniu drogi. Radni podjęli równieżm.in. uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego gminom z terenu Małopolski, na realizację w 2021 r. małopolskiego projektu „Jeżdżę z głową” - w ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. W budżecie Województwa Małopolskiego na 2021 r. przeznaczono na to zadanie 900 tys. zł. Województwo Małopolskie wspierając od lat wszelkiego rodzaju inicjatywy, mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, zachęcając tym samym młode pokolenie do uprawiania sportu i rekreacji na świeżym powietrzu, kontynuuje realizację projektu nauki jazdy na nartach, snowboardzie i łyżwach pn. „Jeżdżę z głową”.

 

Oferta dla powiatów

Wkrótce zwiększy się cyfryzacja szkół i placówek oświatowych za sprawą Pakietu Edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Wnioski można składać do 22 stycznia 2021 roku. Celem naboru jest przyznanie 22 grantów na zakup wysokiej jakości urządzeń cyfrowych, pomocy dydaktycznych oraz oprogramowania. Pozwoli to na transformację cyfrową szkół modelowych (wzorcowych) i wprowadzenia do nich elementów nauczania metodą steam (polega na położeniu szczególnego nacisku w edukacji szkolnej na nauki przyrodnicze, technologię, inżynierię, sztukę, matematykę oraz zwiększenie praktycznego wymiaru zdobywanych umiejętności). Transformacja wybranych 22 szkół modelowych będzie realizowana w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania, w którym szkoły zostaną objęte wszechstronnym wsparciemm.in. szkoleniami. Każdy małopolski powiat otrzyma jeden grant. Wsparcie jest skierowane do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, ponadpodstawowych, prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół branżowych, techników oraz szkół dla dorosłych i policealnych) z terenu Małopolski. Wnioski grantowe mogą składać organy prowadzące szkoły, z terenu województwa. Wartość projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych” wynosi 1 980 tys. zł. Maksymalna wysokość grantu - 90 tys. zł. Maksymalny całkowity poziom dofinansowania w formie zadania grantowego wynosi 100 % kosztów objętych wnioskiem.

 

Budżet Obywatelski

Iwona Gibas mówiła, że Małopolanie nie zawiedli – do tegorocznej, 5. Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, zgłoszono aż 343 zadania, czyli o 104 więcej niż przed rokiem. To najlepszy wynik w historii całego projektu Województwa Małopolskiego. Mimo panującej pandemii COVID-19, tegoroczny nabór zadań do Budżetu Obywatelskiego WM zakończył się pełnym sukcesem. Mieszkańcy zgłosili rekordową liczbę pomysłów - 343. W tym roku mieli na to czas od 1 września do 15 października. Początkowo planowano nabór zadań wiosną, jednak nasze plany pokrzyżowała pandemia COVID-19. Musieliśmy więc przesunąć to w czasie, ale dzięki temu udało się nam przygotować sporo nowych rozwiązań i ułatwień dla mieszkańców. Dzięki nim Małopolanie mogli nie tylko wypełnić wniosek, zebrać wymagane 30 podpisów osób popierających, ale też złożyć całą wymaganą dokumentację przez Internet. Bezpiecznie i bez narażania swojego zdrowia. Ta edycja BO WM zachęciła też sporą grupę mieszkańców, żeby zgłosić swoje zadanie po raz pierwszy w życiu. - Na 343 zgłoszone zadania aż 206 pochodzi od autorów, którzy nie zgłaszali nigdy swoich pomysłów do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Taka wysoka liczba debiutantów bardzo nas cieszy, bo jednoznacznie świadczy o tym, że marka tego projektu jest z każdym rokiem coraz silniejsza i budzi zaufanie coraz większej grupy Małopolan. Do dalszego etapu oceny z 343 zgłoszonych do BO WM zadań, przeszło aż 334 – z powodów formalnych odpadło zaledwie 9 pomysłów. Jak przedstawiają się więc liczby tych prawidłowo zgłoszonych zadań z podziałem na poszczególne subregiony Małopolski? Najwięcej zadań, czyli 66, zgłosili mieszkańcy miasta Kraków. Tuż za nimi – z liczbą 65 zadań – plasują się mieszkańcy subregionu Podhalańskiego, do którego należą powiaty: myślenicki, nowotarski, suski i tatrzański. „Brąz” powędrował do subregionu. Sądeckiego (miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki), z którego zgłoszono 56 zadań. Na czwartym miejscu (52 zadania) znalazł się Krakowski Obszar Metropolitalny (obejmujący powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki). Z subregionu Małopolska Zachodnia (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki) wpłynęło 48 zadań, z kolei mieszkańcy subregionu Tarnowskiego (miasto Tarnów oraz powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski) zaproponowali 47 pomysłów. W tym roku mieszkańcy Małopolski zdecydowanie postawili na sport – z 334 zadań, jakie przeszły do dalszej oceny, aż 115 dotyczy pomysłów sportowych, wśród nich zajęć dla miłośników piłki nożnej, siatkówki, a nawet… wschodnich sztuk walki. Na drugim miejscu – z liczbą 64 zadań – są pomysły o charakterze prospołecznym. Kulturalnych projektów – w tym m.in. wydarzeń czy koncertów – mieszkańcy zaproponowali 48. Wśród zgłoszonych zadań są też zadania edukacyjne (43), prozdrowotne (30), ekologiczne (11) czy turystyczne (11). Każde zadanie, które zostanie zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, zostanie sprawdzone przez pracowników urzędu marszałkowskiego. Do 5 lutego 2021 r. Zarząd Województwa Małopolskiego opublikuje na www.bo.malopolska.pl

(mir)

 


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

 kwiatr2021b2

pr112021

prosp02

 

arteon

bs2020a

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .