Reklama
Powiat Brzeski skuteczny w pozyskiwaniu dotacji krajowych i unijnych
WYDARZENIA - Brzesko
czwartek, 14 stycznia 2021 22:21

Za nami druga dekada XXI stulecia. Niezwykle efektywna w przypadku nakładów inwestycyjnych Powiatu Brzeskiego. Po latach zapaści z czasów Polski Ludowej oraz pierwszych lat III RP, od ponad dwudziestu lat obserwujemy wielkie przyspieszenie w rozwoju infrastruktury drogowej, oświatowej, zdrowotnej, społecznej czy kulturalno-sportowej. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby niemal stuprocentowa skuteczność samorządu powiatowego w pozyskiwaniu środków krajowych i unijnych. Eksperci, z którymi rozmawialiśmy, nie mają cienia wątpliwości: dokumentacja i wnioski przygotowane przez Starostwo Powiatowe w Brzesku są rzetelne i profesjonalnie dopracowane.


Fundusz Inwestycji Lokalnych
Imponującą kwotę, bo aż 10 milionów złotych, otrzymał w minionym roku Powiat Brzeski w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To środki wsparcia dla powiatów i gmin poszkodowanych finansowo przez epidemię koronawirusa. – To zasługa całego naszego zespołu inwestycyjnego oraz odpowiedniego strategicznego podejścia. Dużym wsparciem w pozyskiwaniu funduszy była także doskonała współpraca naszego samorządu z lokalnymi parlamentarzystami, a w szczególności z panią poseł Józefą Szczurek-Żelazko, byłą wiceminister zdrowia – mówi naszej redakcji Andrzej Potępa, starosta brzeski.
W ramach pierwszej transzy, we wrześniu 2020 roku Powiat Brzeski otrzymał blisko 2,2 mln złotych. Drugą transzę uruchomiono w grudniu. W sumie dotacja z RFIL dla Powiatu Brzeskiego sięgnęła 8 mln złotych. – Powiat przygotował dobre wnioski. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wspiera te samorządy, które ucierpiały w wyniku pandemii. Oczywiście istotne było przygotowanie prawidłowej dokumentacji – i tym razem Powiat stanął na wysokości zadania – ocenia poseł Józefa Szczurek-Żelazko.

Dzięki tym środkom zostaną zrealizowane trzy duże inwestycje z zakresu poprawy służby zdrowia oraz modernizacji dróg powiatowych. Zadanie I: dwa miliony złotych – w ramach inwestycji zostanie zakupiony nowy tomograf dla Szpitala Powiatowego w Brzesku. Zadanie II: milion złotych – Powiat Brzeski przeznaczy tę kwotę na gruntowne remonty odcinków dróg powiatowych, które nie mogą liczyć na wsparcie z innych źródeł, jak np. Fundusz Dróg Samorządowych. Zadanie III: pięć milionów złotych – dotacja obejmie inwestycję polegającą na dostosowaniu brzeskiego szpitala do obowiązujących przepisów prawa, a co za tym idzie przeprowadzeniu gruntownych remontów i modernizacji. – Dzięki tej inwestycji nie tylko podniesiemy jakość i komfort pomieszczeń, ale także zadbamy o bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego – dodaje starosta brzeski. Inwestycja obejmie poprawę szybów pod windy, wymianę wszystkich wind, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanie przewiązki między kompleksem budynków szpitalnych i przeznaczenie jej na archiwum zakładowe i szatnię oraz modernizację zaplecza kuchennego.


Z dotacji marszałka
W minionym roku Powiat przeprowadził także wiele działań, pozyskując znaczne środki z programów krajowych. Powiat Brzeski, jako jeden z niewielu samorządów w Małopolsce, prowadzi Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, który tworząc miejsca pracy, daje szansę osobom niepełnosprawnym na usamodzielnienie. – Dokładamy wszelkich starań, aby nieustannie rozwijać nasz Zakład, a tym samym wspierać i aktywizować osoby niepełnosprawne z naszego regionu. Złożony przez nas wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 daje możliwość na stworzenie aż 35 dodatkowych miejsc pracy – podkreśla starosta brzeski. „Rewitalizacja budynku byłych warsztatów szkolnych i przeznaczenia tego obiektu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Łysej Górze” to projekt, którego wartość sięga 3,7 mln złotych, z czego 60% obejmuje dotacja. Inwestycja jest duża i wieloetapowa, dlatego finalnych efektów projektu możemy spodziewać się w 2023 roku.
Kolejne środki trafiły na konto Powiatu dzięki programowi „Sami – Dzielni! - razem przeciw COVID-19” w ramach projektu „Sami – Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”. Na ten cel wydano prawie 260 tys. złotych. Zadanie przygotowane zostało dla placówek całodobowej opieki, takich jak np. Dom Dziecka w Jasieniu, DPS czy Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze „Słoneczne Wzgórze” itp. Powiat Brzeski, chcąc zadbać o bezpieczeństwo podopiecznych i pracowników tych placówek, stworzy dla nich 14 miejsc do ewakuacji. Projekt wiąże się z szeregiem remontów i modernizacji oraz zakupem koniecznego wyposażenia: sprzętu do dezynfekcji, urządzeń i akcesoriów medycznych, zestawów do pierwszej pomocy, materiałów ochronnych, ale także sprzętów codziennego użytku (pralka, lodówka, koce, pościel, łóżka itp.). Powiat na realizację zadania uzyskał 95% dofinansowanie.
Co więcej, od kilku lat samorząd powiatowy prowadzi scalenia gruntów w gminie Szczurowa. Nie byłoby to jednak możliwe – podkreśla starosta Andrzej Potępa – gdyby nie dotacje z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na tak zwane Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wola Przemykowska, samorząd wydał blisko osiem milionów złotych – cała ta kwota (dokładnie 7 990 360,70 złotych) to dotacja rządowa.

Rok na drogach powiatowych
W 2020 roku sporo działo się na drogach Powiatu Brzeskiego. I w tym przypadku samorząd posiłkował się środkami pozyskanymi z funduszy zewnętrznych. Natomiast chodniki przy drogach powiatowych budowano we współpracy z samorządami gminnymi na zasadzie 50% kosztów Powiat, 50% dana Gmina, na terenie której inwestycja jest wykonywana.

Aktualnie trwa kompleksowa przebudowa drogi powiatowej Szczurowa – Zaborów – Żelichów. Jesienią 2020 zakończył się I etap prac, na który wydatkowano ponad 1,113 mln złotych. Rozpoczęcie II etapu inwestycji nastąpi po sezonie zimowym, wczesną wiosną. Całkowity koszt przebudowy tego odcinka wyniesie ponad 3,5 mln złotych, ale 75% kosztów zostanie pokryte z dotacji Funduszu Dróg Samorządowych.
W ubiegłym roku wykonano także prace na drodze powiatowej Biadoliny Szlacheckie – Sufczyn. Mowa o remoncie drogi o długości blisko 3,7 kilometra. Dotacja w tym przypadku wyniosła ponad 2,6 mln złotych. W tym samym czasie gruntownie zmodernizowano drogę w Przyborowie (gmina Borzęcin). Tam remontowi poddano odcinek o długości blisko 2,1 kilometra. Dotacja z FDS wyniosła natomiast 1,3 mln złotych.
W ubiegłym roku Powiat działał także w oparciu o środki własne. Prace prowadzono na drodze Borek – Rudy Rysie (w Borku ). Wykonano jezdnię o długości blisko 600 metrów za kwotę ponad 70 tys. złotych. Natomiast remont nawierzchni drogi powiatowej Poręba Spytkowska – Bochnia (w Porębie Spytkowskiej) – to wydatek rzędu 177 tys. (odcinek 700 metrów).

W kontekście inwestycji chodnikowych remonty wykonano w czterech miejscach:  Brzesko – Szczepanów – Borzęcin (ul. Sosnowa w Sterkowcu), Łoniowa – Zawada Uszewska (w Zawadzie Uszewskiej), Brzesko – Mokrzyska (w Mokrzyskach), a także na bardzo ważnym odcinku pomiędzy stadionem Okocimskiego Klubu Sportowego a Okocimiem (ul. Okocimska w Brzesku). W sumie przybyło blisko kilometr nowych chodników w powiecie za sumę około 560 tysięcy złotych.

Powiat Brzeski planuje także kilka dużych inwestycji drogowych w obecnym 2021 roku. Oprócz wspomnianego wyżej II etapu przebudowy na trasie Szczurowa – Zaborów – Żelichów, zarezerwowano środki na remont drogi powiatowej Brzesko – Szczepanów – Borzęcin, w miejscowościach Jadowniki i Sterkowiec. – Prace rozpoczniemy w tym roku, a zakończymy w 2022. Zamierzamy wyremontować jezdnię o długości około 3 km. Wartość robót do wykonania w 2021 roku oszacowaliśmy na niemal 5 mln złotych (w tym udział Powiatu i Gminy Brzesko wynoszący w sumie 2,5 mln złotych) – wylicza starosta brzeski.

Dwuletnią perspektywę inwestycyjną zaplanowano także dla drogi powiatowej Brzesko – Okocim – Jadowniki, w miejscowości Jadowniki. – W tym przypadku wykonamy prace na odcinku o długości ok. 2,2 km. Już dzisiaj wiadomo, że koszt tego zadania przekroczy milion złotych – dodaje starosta Andrzej Potępa.

Następna przebudowa drogowa, na którą Powiat pozyskał znaczne środki z FDS, obejmuje trasę Brzesko – Szczepanów – Borzęcin, na terenie wsi Przyborów. Odcinek przekraczający 5 km zostanie gruntownie wyremontowany, a wartość robót do wykonania w tym roku zamknie się w kwocie 1,5 mln złotych (udział Powiatu i Gminy Borzęcin to prawie 750 tys. złotych). Co ważne, w ramach tej inwestycji w centrum Borzecina na miejscu bardzo niebezpiecznego skrzyżowania postawnie rondo.

Powiat Brzeski chce skorzystać także z tak zwanego Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. – Planujemy przebudowę pięciu odcinków dróg powiatowych o łącznej długości blisko czterech kilometrów na terenie gmin Iwkowa i Szczurowa (drogi: Łęki – Kąty – Dobrociesz (0,630 km); Strzelce Wielkie – Niedzieliska (0,500 km); Zaborów – Wola Przemykowska (1,050 km); Cerekiew – Strzelce Małe (0,550 km); Bochnia – Niedzieliska (Wygoda, 1,2 km). Koszt sięgający miliona złotych zostanie pokryty z dotacji rządowej. Na te inwestycje Powiat ma już środki. – Nie ukrywam, że liczymy na dodatkowe pieniądze w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Dzięki temu będziemy mogli wyremontować osiem odcinków chodników o łącznej długości 4,7 km na terenie gmin: Brzesko, Borzęcin, Czchów, Dębno, Gnojnik i Szczurowa – w miejscowościach: Mokrzyska, Sterkowiec, Borzęcin, Złota, Lewniowa, Gnojnik, Niedźwiedza, Biadoliny Szlacheckie i Strzelce Wielkie. Na ten cel Powiat potrzebuje około 4,1 mln złotych – dodaje Andrzej Potępa.

 

Miliony dla oświaty
Od wielu lat Powiat Brzeski jest liderem w regionie pod względem pozyskania środków unijnych na realizację zadań związanych z projektami „miękkimi”, dotyczącymi wsparcia rozwoju edukacji ponadpodstawowej.
Program „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych” przez ostatnie 3 lata umożliwiał dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwiał przechodzenie z etapu kształcenia i szkolenia zawodowego do etapu zatrudnienia poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną we współpracy z pracodawcami. Zdobycie dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy, utworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy poprzez doposażenie/stworzenie pracowni, staże, rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli – te wszystkie elementy składają się na efektywną zawodowo i satysfakcjonującą przyszłość młodego pokolenia. W ramach projektu realizowano kursy zawodowe dla uczniów i nauczycieli, (w tym kursy kwalifikacyjne np. prawo jazdy kat. B, wózki widłowe, drony, uprawnienia SEP), staże wakacyjne u przedsiębiorców, stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, studia podyplomowe dla nauczycieli czy doposażenie pracowni specjalistycznych. Wartość projektu przekroczyła 4,5 mln złotych. Projekt zakończył się wraz z ostatnim dniem roku 2020 rok.


Podobny zakres działań przewiduje zadanie rozpoczęte w połowie ubiegłego roku. „Fachowcy w swojej branży”, którego koszt opiewa na ponad 4 mln zł, będzie realizowany do końca 2023 roku. Grupę docelową projektu stanowią nauczyciele przedmiotów zawodowych a także uczniowie technikum oraz szkół branżowych. Przewidziane są rozmaite formy wsparcia – od kursów zawodowych po studia podyplomowe dla nauczycieli oraz praktyki i staże dla uczniów. Dodatkowo w ciągu trzech lat szkolnych 60 najzdolniejszych uczniów otrzyma stypendium. Środki przeznaczone na ten cel wynoszą łącznie 300 tys. zł, więc na jednego stypendystę przypada aż 5 tys. złotych. Projekt przewiduje także doposażenie specjalistycznych pracowni w szkołach średnich Powiatu Brzeskiego.


W zakresie edukacji Powiat od lat współpracuje z uczelniami wyższymi. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – to projekt, który realizuje zajęcia edukacyjne prowadzone przez: Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych w obszarach: elektryczno-elektronicznym, mechaniczno-mechatronicznym, turystyka, dietetyka i żywienie, język angielski zawodowy. Ponadto utworzono Szkolny Punkt Informacji i Kariery w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łysej Górze, w ramach którego prowadzone są warsztaty i konsultacje indywidualne w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów, wizyty zawodoznawcze, spotkania z rodzicami i doradztwo edukacyjno-zawodowe. Projekt zakończy się 31 grudnia 2021 roku.


Poza kształceniem zawodowym, Powiat stara się wspierać edukację na kierunkach ogólnych, ścisłych (biologia, matematyka). „Małopolska Chmura Edukacyjna – przedmioty ogólne II” rozpoczęła się we wrześniu i potrwa do połowy tego roku. W ramach projektu zajęcia prowadzone są przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w formie on-line z wykorzystaniem nowoczesnej technologii komunikacyjno-informacyjnej. Ponadto uczniowie liceum mają możliwość wziąć udział w tzw. wyjazdach studyjnych, które pozwalają poznać akademickie środowisko „od środka”.


Czwarty projekt „Samodzielne życie – odpowiedzialne życie” ma już prawie trzyletni staż. Jego zakończenie zaplanowano na maj tego roku. Celem zadania jest pomoc osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w usamodzielnieniu się, co ma przyczynić się do zapobiegania w przyszłości powrotom do patologicznych aspołecznych postaw oraz trwałego wykluczenia społecznego. Zakres działań jest jak zwykle bardzo rozbudowany: zajęcia pozaszkolne, kursy zawodowe, zajęcia z robotyki, wolontariat w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Brzesku, poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, trening kompetencji umiejętności społecznych (coaching) oraz wizyty zawodoznawcze. W ramach projektu w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w  Łysej Górze utworzono i wyposażono świetlicę m.in. w laptopy, aparat fotograficzny, czytniki e-book, telewizor i tablicę interaktywną.


W sumie na przestrzeni ostatnich trzech lat Powiat Brzeski, opierając się o dotacje z rozmaitych źródeł finansowania, zarówno unijnych jak i krajowych, wydał na rozwój kształcenia oraz wsparcie dla uczniów i nauczycieli szkół średnich ponad 10 mln złotych.  


Miniony rok, mimo bardzo trudnej sytuacji wywołanej przez pandemię, skutkującej m.in. zmniejszonymi dochodami, był dla naszego Powiatu naprawdę efektywny inwestycyjnie. Dzięki aktywności samorządu Powiatu Brzeskiego, dobrej współpracy z samorządami gminnymi oraz Województwem, a przede wszystkim dzięki doskonale dopracowanym aplikacjom pozyskano znaczne fundusze zewnętrze. Te środki pozwoliły zrealizować szereg ubiegłorocznych działań, ale także dostarczyły dodatkowe wsparcie finansowe na kolejne projekty w tym roku.


Nie możemy zapomnieć, że rok 2020 to także czas wytężonej pracy na rzecz rozwoju służby zdrowia. Powiat Brzeski skutecznie wspierał funkcjonowanie brzeskiego szpitala w walce z epidemią wirusa. Nie tylko przekazywano dodatkowe fundusze na bieżącą działalność placówki, ale także sfinansowano zakup nowoczesnego sprzętu do szybkiej diagnostyki. Na zadowalające efekty w tym zakresie złożyło się kilka czynników, m.in. dobra współpraca samorządu powiatowego z dyrekcją szpitala, profesjonalnie przygotowany personel medyczny czy sprawna organizacja poszczególnych działań w zderzeniu z kolejnymi problemami, jakie postawił przed nami kryzys epidemiczny.

(mir)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

pr032021p

reklamamariola

140965717 228116245471959 5494594367710544261 o-768x401

 

rtwk

fbprofil

kk2021

arteon

bs2020a

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .