Reklama
Mieszkańcy Czchowa zapowiadają protesty
WYDARZENIA - Czchów
wtorek, 13 kwietnia 2021 10:26

Mieszkańcy Czchowa zapowiadają protesty. Nie zgadzają się z koncepcją przebiegu nowej drogi Brzesko – Czchów – Nowy Sącz. Ich zdaniem ten wariant jest nie do przyjęcia. - Praktycznie dzieli jedna z naszych miejscowości na dwie części. Trzeba wyburzyć kilkadziesiąt domów. Na to się nie zgodzę, nigdy – zapewnia burmistrz Marek Chudoba. Jego zdaniem koncepcja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przypomina strajk włoski. - Nie wiem co o tym sądzić. Mam wrażenie, że rządowi wcale nie zależy na tej drodze. Termin zakończenia inwestycji to 2045 rok. To szmat czasu. A może chodzi o to, byśmy protestowali, a wtedy GDDKiA na nas przerzuci odpowiedzialność, że do inwestycji nie doszło. Nadal podtrzymuję stanowisko, że tak zwany wariant samorządowy jest najlepszym rozwiązaniem – tłumaczy burmistrz Marek Chudoba.

Gmina Czchów w dalszym ciągu stoi na stanowiskuakceptacji wariantu samorządowego, z uwagi na fakt, iż jest to wariant, najkorzystniejszy społecznie i ma akceptację kilku gmin, przez które ma przebiegać. Wariant ten omija duże skupiska siedlisk ludzkich, jak również przewiduje wyburzenia budynków w dużo mniejszej ilości niż pozostałe dwa warianty. Nasz wariant to konieczność wyburzenia 224 budynków, zaś pozostałe dwa warianty blisko czterystu – wylicza Marek Chudoba. Nie mniej istotny jest fakt, że wariant samorządowy omija ważne lokalnie centra miejscowości, a tym samym nie burzy dotychczasowego porządku funkcjonalnego i przestrzennego, ogranicza do minimum kolizje z infrastrukturą drogową: krajową, wojewódzką gminną i lokalną oraz infrastrukturą techniczną taką jak: sieci wodociągowe, gazowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne w tym światłowodowe i energetyczne. - Nie mam cienia wątpliwości, że wariant samorządowy wariant A jest najefektywniejszą propozycją drogową, krótszą od pozostałych wariantów o około 7 km, co w konsekwencji powoduje iż w przyszłości koszty jego budowy i utrzymania będą dużo niższe niż rekomendowanego wariantu C, a czas dojazdu zostanie zdecydowanie skrócony, a co za tym idzie radykalnie zostanie ograniczone skumulowane zużycie paliwa oraz zmniejszone do minimum zanieczyszczenie środowiska naturalnego – dodaje włodarz Czchowa.

Burmistrz Czchowa wnosi stanowczy sprzeciw budowie, rekomendowanego przez projektanta, wariantu C, ten wariant ten dzieli miejscowość Tymowa na pół, przez co narusza integralność wsi oraz na trwałe odcina od siebie te fragmenty sołectwa, czego skutkiem będzie rozpad więzi społecznych i spójności terytorialno-kulturowej wsi Tymowa oraz całej Gminy Czchów. Utrudniony lub wręcz uniemożliwiony zostanie dostęp dzieci do przedszkola, szkoły podstawowej i boiska sportowego, a część mieszkańców zostanie pozbawiona możliwości dotarcia do kościoła , cmentarza, świetlicy, komunikacji autobusowej i sklepów. Proponowany w wariancie C przebieg trasy nie był nigdy przewidywany w planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Czchów ani innych opracowaniach urbanistycznych. Taki stan prawny prowadził do wydawania bez ograniczeń pozwoleń na budowę i swobodne inwestowanie w budownictwo jednorodzinne, na które pozwolenia są wydawane do dnia dzisiejszego. To spowodowało, że na planowanym przebiegu trasy znajduje się największa liczba wybudowanych już lub będących w budowie, lecz nie odebranych i nienaniesionych na mapy, nowopowstałych budynków mieszkalnych, rekreacyjnych i gospodarczych. Zwiększa to znacznie liczę obiektów przeznaczonych do rozbiórki, a nie uwzględnionych w Państwa opracowaniu – dodaje burmistrz Marek Chudoba.

Przez to – zdaniem burmistrza Chudoby miejscowości Tymowa i Wytrzyszczka stracą swoje wysokie walory krajobrazowe, przyrodnicze, turystyczne i widokowe terenu. Wiele osób osiedlających się na tych terenach, wybrała je m.in. biorąc pod uwagę krajobraz z jego malowniczymi widokami i możliwości czynnego wypoczynku wśród ciszy i czystego powietrza . Wiele osób spoza miejscowości traktuje je, jako tereny rekreacyjne i korzysta z nich, uprawiając różnego rodzaju sporty. Umiejscowienie drogi szybkiego ruchu w tym wariancie zmieni nieodwracalnie krajobraz oraz zakłóci zarówno ciszę jak i jakość powietrza. Rozwiązanie to jest niekonstytucyjne, gdyż narusza zasadę ochrony zaufania obywatela do państwa i prawa. Jak stanowi orzeczenie TK z 24 maja 1994r. ( K.1/94) „ zasad zaufania w stosunkach między obywatelem a państwem przejawia się m.in. w takim stanowieniu i stosowaniu prawa, by nie stanowiło ono swoistą pułapką dla obywatela i aby mógł on układać swoje sprawy w zaufaniu, iż nie naraża się na prawne skutki, których nie mógł przewidzieć w momencie podejmowania decyzji i działań oraz w przekonaniu, iż jego działania podejmowane pod rządami obowiązującego prawa i wszelkie związane z nimi następstwa będą także i później uznane przez porządek prawny”.

Wybór proponowanego przez projektanta wariantu C, świadczy tylko o tym, że wszystkie pozostałe czynniki poza ekonomicznymi nie mają żadnego znaczenia. Takie rozwiązanie jest przez samorząd terytorialny nie do zaakceptowania – mówi nam burmistrz Chudoba. Ponadto Burmistrz Czchowa wnosi o rzetelne przedstawienie kalkulacji kosztów ZZK oraz pokazanie metodyki obliczania kwot ujętych w przedmiotowym zestawieniu. Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji wg. wariantów ( pkt. 13 przedmiotowego protokołu ) budzi wątpliwości dotyczące przyjętych kosztów, np. rezerwa na roboty nieprzewidziane [ 1,4 % ] zawiera koszty, których wartość nie odpowiada żadnym regułom matematycznym. W związku z powyższym proszę o pokazanie metodyki obliczenia przedmiotowych kwot oraz ujednolicenie pozostałych elementów rozliczeniowych wraz z podaniem metodyki obliczeń. Według naszych szacunków rekomendowany przez projektantów wariant C inwestycji, z uwagi na jego długość i niekorzystną terenowo lokalizację jest przedsięwzięciem generującym zdecydowanie największe koszty inwestycyjne i powodującym konieczność budowy nieuzasadnionej, wysokiej liczby urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. To równocześnie determinuje w przyszłości nieporównywalnie wysokie koszty utrzymania tej drogi ponoszone przez zarządcę i podnosi finansowe wydatki użytkowników szlaku, zmuszonych do korzystania z dłuższego odcinka trasy.

Najbardziej niepożądanym jednak aspektem źle wybranego wariantu są społeczne skutki takiej decyzji, powodujące degradację społeczną więzi mieszkańców i niszczącą wielowiekowe uwarunkowania ludzkie i środowiskowe. Wnoszę więc kategorycznie, celem uniknięcia już powstających konfliktów społecznych i niegospodarnego wydatkowania publicznych środków, o powtórną wnikliwą analizę wszystkich stanowisk związanych z nową lokalizacją drogi krajowej nr 75 klasy GP na odc. Brzesko – Nowy Sącz, celem podjęcia decyzji, które będą odpowiadać społecznym uwarunkowaniom oraz przyczynią się do ograniczenia kosztów inwestycyjnych i użytkowych. Rekomendowany przeze mnie i Radę Miejską w Czchowie, będącą reprezentantem woli lokalnej społeczności, wariant A inwestycji, jest rozwiązaniem pozwalającym zniwelować wszystkie negatywne uwarunkowania tej inwestycji. Proszę o powtórne przygotowanie rzetelnej analizy podnoszonych przez nas problemów i wizytę w naszej Gminie celem ich wyjaśnienia i dokonania korekty obecnej konfliktogennej społecznie i wątpliwej finansowo decyzji – napisał do GDDKiA burmistrz Marek Chudoba.

mir


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

pr092021

reklamamariola

fbprofil

 

arteon

bs2020a

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .