Kadencja na półmetku. Rozmowa z burmistrzem Brzeska
WYDARZENIA - Brzesko
niedziela, 23 grudnia 2012 10:32

gwawrykapor2- Przed nami Boże Narodzenie, to najbardziej rodzinne święta w kalendarzu katolickim, ale nie wszyscy mogą cieszyć się z bliskich. Są tacy, którzy spędzają ten okres w samotności, ale czy dostatnio?
- Jestem przekonany, że żadnemu mieszkańcowi naszej gminy jedzenia nie zabraknie. Od lat samorząd, podległe mu instytucje wspierają osoby samotne, najbiedniejsze, tych którzy nie radzą sobie w nowej rzeczywistości. Oczywiście, że kryzysy gospodarczy, wzrost bezrobocia powoduje dalsza pauperyzację społeczeństwa. Staramy się, jako gmina zadbać o najbardziej potrzebujących. Stąd pomoc finansowa i materialna świadczona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Ale nie tylko MOPS wspiera najbardziej potrzebujących. Warto chociażby wspomnieć o działalności innych organizacji pożytku publicznego, tak jak Caritas parafii działających na naszym terenie czy Polski Czerwony Krzyż, Bank Żywności.
Wiele lat temu uruchomiono kuchnię Caritas, a bezdomni mogą skorzystać z noclegowni. To oczywiście tylko niektóre z podejmowanych przez nas działań. Przed Bożym Narodzeniem organizowane są spotkania opłatkowe, a wiele rodzin otrzymuje paczki żywnościowe. To dowód na to, że gmina dba o osoby najuboższe. Innym przejawem naszej aktywności na polu opieki społecznej jest organizowanie bezpłatnych obiadów dla dzieci, pomoc stypendialna czy wreszcie opieka nad osobami starszymi, które kierowane są do Domów Pomocy Społecznej.  

 
Doskonalą zawodowe umiejętności
WYDARZENIA - Brzesko
sobota, 22 grudnia 2012 16:44
Rekordziści robią po cztery – pięć kursów zawodowych, wychodząc z słusznego założenia, że ani papierów, ani umiejętności zawodowych nigdy nie za wiele. W efekcie będzie im znacznie łatwiej znaleźć w przyszłości pracę. Jak mówi nam starosta brzeski Andrzej Potępa od trzech lat Powiat Brzeski z powodzeniem realizuje projekt systemowy „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu w 2012 roku przeprowadzono blisko 80 różnych form wsparcia , w których wzięło udział 540 uczniów, w tym 250 dziewcząt oraz 290 chłopców.
 
To nie był zmarnowany czas
WYDARZENIA - Brzesko
piątek, 21 grudnia 2012 01:38

kojczyk3- Przez sześć lat kierował Pan pracami samorządu gminy Brzesko. Jak Pan ocenia ten okres?
Krzysztof Ojczyk: Gmina Brzesko dynamicznie się rozwija. Dla samorządu był to czas spod znaku „środków unijnych”.  Otrzymaliśmy dobrze ponad 100 mln dotacji unijnych, wykorzystaliśmy naszą szansę w 100 procentach. Powstawała nowa infrastruktura zarówno techniczna jak i społeczna, inwestowaliśmy  w przyszłość naszych dzieci i młodzieży. Jako samorząd dokładaliśmy wszelkich starań, aby od strony planistycznej, urbanistycznej  i komunikacyjnej, tak zaprojektować miasto, aby przyszłości stworzyć naszym mieszkańcom jak najlepsze warunki do rozwoju. Inwestowaliśmy w drogi, chodniki, wodociągi, kanalizacje, porządkowaliśmy i odnawialiśmy przestrzeń publiczną, intensywnie budowaliśmy infrastrukturę sportową i edukacyjną. Uzbrajane były  tereny przemysłowe, stworzona została dokumentacja pod budownictwo komunalne. Warto podkreślić, że wiele czasu, wysiłku i środków finansowych skierowane było na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, ochronę osób najsłabszych i najuboższych. Z drugiej strony Rada Miejska to 21 osób, które powinny decydować o sprawach naszej gminy według najlepszej swojej wiedzy i zgodnie z własnym sumieniem. Jest to organ stanowiący prawo lokalne i zarazem kontrolujący pracę burmistrza. Dlatego ważne jest, aby Rada Miejska miała swoją „faktyczną autonomię”, a nie była tylko narzędziem w czyimś ręku. Z tą autonomią w przeszłości bywało niestety różnie, czasami była ona narzędziem do przyklepywania wszystkich tzw. „słusznych decyzji ”, a tam gdzie było to możliwe oddawała  swoje ustawowe kompetencje organowi wykonawczemu. Wydaje mi się, że udało mi się jako przewodniczącemu przy współpracy z większością radnych przywrócić satysfakcjonujące relacje pomiędzy radą, a burmistrzem i jego urzędnikami. Ogólnie mówiąc był to czas spokojnej i merytorycznej samorządowej pracy.

 
Oświata w centrum zainteresowania powiatu
WYDARZENIA - Brzesko
czwartek, 20 grudnia 2012 23:19

Pomimo mizerii finansowej państwa, samorząd powiatu brzeskiego, nadal wspiera oświatę. I chociaż stan bazy szkolnej można ocenić na cztery z plusem, to jednak władze nie zasypiają gruszek w popiele. Co roku prowadzone są  inwestycje i remonty. Nie inaczej było w tym roku. – Nie ma placówki, w której coś byśmy nie rozbili. Oczywiście w przypadku nowych obiektów czy niedawno wyremontowanych, zakres prac był mniejszy – tłumaczy nam starosta brzeski, Andrzej Potępa. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku została wymieniona uszkodzonych powierzchnia zewnętrznych płytek schodowych, powiat sfinansował także wymianę zużytych części instalacji wodno-kanalizacyjnej. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku, tutaj zakres prac obejmował modernizację pracowni gastronomicznej, budowę i remont ogrodzenia. Zakres prac w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze to: remont świetlicy i korytarzy na parterze, wykonanie kanalizacji, zakup drzwi przeciwpożarowych, wymiana stolarki, remont samochodu, natomiast w Zespole Szkół w Czchowie wykonana została adaptacja pomieszczeń na potrzeby szkoły, wykonano konstrukcję aluminiową z montażem na potrzeby biblioteki szkolnej, montaż monitoringu, montaż alarmu, wykonanie instalacji cieplnej – grzejniki i modernizacja instalacji w starszej części szkoły.

 
Udany rok brzeskiego szpitala
WYDARZENIA - Brzesko
czwartek, 20 grudnia 2012 22:17

Szpital powiatowy w Brzesku ma za sobą udany rok. – Powodów do optymizmu jest wiele – zapewniał dzisiaj, podczas spotkania z dziennikarzami starosta brzeski Andrzej Potępa. Jego zdaniem, w ciągu kilku ostatnich lat, udało się odrobić wieloletnie opóźnienia. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie umiejętne sięganie przez dyrekcję placówki po środki unijne. Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentacji medycznej to zasługa projektu: e-pacjent. Na budowę lądowiska dla helikopterów szpital pozyskał także dotacje z Unii Europejskiej. W tym roku zakończona została modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Jak wynika ze sprawozdania dyrektora szpitala Józefy Szczurek – Żelazko do  oddziału  zakupiono  bardzo nowoczesny sprzęt medyczny, dzięki temu czemu znacznie poprawiła się możliwość diagnostyki pacjentów, a także zwiększyła się skuteczność udzielanej pomocy medycznej. Remont pomieszczeń Szpitalnego Oddziały Ratunkowego oraz zakup sprzętu odbył się przy wsparciu unijnych środków.  Zakup był w 85 procentach dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Brzeski SOR wyposażony został m.in.  w nowoczesny aparat ultrasonograficzny z kilkoma głowicami. Zakupione zostały trzy aparaty EKG do monitorowania pracy serca, a także siedem nowoczesnych kardiomonitorów, na których lekarze mogą  śledzić pracę serca czy puls pacjenta.  Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego trafiły też nowoczesne respiratory. Do dokładnego dawkowania leków o określonych porach służą dwustrzykawkowe pompy infuzyjne. Do akcji reanimacyjnych przywracających  pracę serca zakupiono trzy defibrylatory. W Oddziale pojawiły się także nowoczesne stoły zabiegowe, łóżka do intensywnej opieki medycznej, a także   najnowszej generacji lampy operacyjne.

 
Mieszkanie z bonifikatą
WYDARZENIA - Brzesko
czwartek, 20 grudnia 2012 22:09

Już ponad 170 lokatorów mieszkań komunalnych w Brzesku zdecydowało się kupić je, korzystając z 90 procentowej bonifikaty. Warto się pospieszyć, bo oferta ważna jest tylko do końca grudnia. W nowym roku za mieszkanie trzeba będzie zapłacić 40 procent jego wartości, „dzisiaj” tylko 10.

 
Kolędowanie w parafii świętego Jakuba
WYDARZENIA - Brzesko
środa, 19 grudnia 2012 22:24

Tylko do 6 stycznia można zgłaszać się do udziału w VIII Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek „O Muszlę Św. Jakuba” Tradycyjnie już organizowany on jest pod koniec stycznia w Brzesku. I chociaż do wigilii, która oznajmia nam przyjście na świat Jezusa Chrystusa i nowy rok liturgiczny w kościele rzymsko – katolickim pozostało jeszcze prawie dwa tygodnie, już dzisiaj warto rozpocząć przygotowania do wielkiego kolędowania. Warto, bo po raz kolejny w Brzesku zostanie zorganizowany konkurs kolęd i pastorałek. Podobnie jak w latach poprzednich organizują go Parafia pod wezwaniem Najświętszej Marii panny Matki Kościoła o Świętego Jakuba Apostoła, Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miejskie w Brzesku. Znamy już termin imprezy, zaplanowano ją na koniec stycznia. Dwudniowe kolędowanie odbędzie się 26 i 27 stycznia. W tym roku gościny kolędującym udzieli Regionalne Centrum Kulturalno – Biblioteczne. Zmagania adeptów oceni powołane przez organizatorów jury, w którym nie zabraknie specjalistów – muzyków i duchownych. Konkurs ma charakter powiatowy. Dodajmy, że pełny regulamin oraz karta zgłoszenia do konkursu jest zamieszczona na stronie internetowej www.jakub.bwi.pl w zakładce poświęconej Konkursowi (logo Konkursu). Z tego miejsca należy ą pobrać i nadesłać na podany tam adres. Warto przy tej okazji pamiętać, że termin zgłoszenia do Konkursu upływa 6 stycznia 2013 roku. Organizatorzy VIII Powiatowego Konkursu Kolęd i Pastorałek „O Muszlę Św. Jakuba” zapewniają, że na laureatów czekają cenne nagrody rzeczowe.

 
Będzie strażnica i policja
WYDARZENIA - Brzesko
środa, 19 grudnia 2012 22:24

Jest szansa na to, że w Brzesku powstanie nowoczesne Centrum Bezpieczeństwa Publicznego. W jego skład wejdzie policja i straż, a wszystko na działce zlokalizowanej vis – a vis tutejszego szpitala. Sam pomysł powstania nowoczesnego kompleksu budynków dla policji i straży nie jest nowy. Obydwie służby mundurowe mieszczą się w starych, nadających się do generalnego remontu budynkach. Tak na dobrą sprawę obiekty te wymagają natychmiastowej „pomocy”. Szkopuł w tym, że to gigantyczny wydatek. Zarówno komendant straży, jak i policji są przekonani, że lepszym rozwiązaniem byłoby wybudowanie nowego kompleksu. Za tym przemawia także „fatalna lokalizacja” zwłaszcza komendy policji. A i tak funkcjonariusze tej służby pracują w dwóch obiektach. Pomysł podchwyciły władze samorządowe powiatu brzeskiego oraz włodarze miast i gmin z tego regionu. Wszyscy „zapalili się” do tego zdania. Wójtowie iu burmistrzowie postanowili nawet zrzucić się na zakup stosownej działki, by w ten sposób przekonać decydentów, w warszawie, że warto w ten projekt wejść. W zasadzie środki na budowę obiektu dla policji już są. Ministerstwo oraz Komenda Głowna Policji zgodziły się, by środki zamiast na remont starego budynku, przekazano na budowę nowego.

 
<< pierwsza < poprzednia 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 następna > ostatnia >>

Strona 141 z 297

 

dziendziecka2017

Relacje wideo z regionu brzeskiego

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .