Reklama
Gnojnik. Wycieczki od marszałka
WYDARZENIA - Gnojnik
poniedziałek, 27 grudnia 2021 00:00

Gmina Gnojnik pozyskała 14 497,64 zł na wycieczki szkolne w 2021 roku, w ramach programu wspierania turystyki szkolnej „Odkrywam Małopolskę”. Dofinansowanie pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Wyjazdy mają charakter wycieczek przedmiotowych, z elementami turystyczno-krajoznawczymi. Projekt „Odkrywam Małopolskę” pozwolił uczniom na poznanie własnego regionu, małopolskich legend oraz wzbogaci wiedzę o tym regionie, jego walorach przyrodniczych oraz dziedzictwie kulturowym.

 
OGŁOSZENIE. Wykaz nieruchomości będących własnością mienia komunalnego Gminy Gnojnik przeznaczonych do najmu
WYDARZENIA - Gnojnik
czwartek, 25 listopada 2021 00:00

Wójt Gminy Gnojnik podaje do publicznej wiadomości, iż dnia 26 listopada 2021 r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Gnojnik został wywieszony wykaz nieruchomości będących własnością mienia komunalnego Gminy Gnojnik przeznaczonych do najmu.


OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku – o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021poz.1899 tj.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu:

1. Lokal użytkowy o powierzchni 61,16 m2 zlokalizowany na działkach:
- nr 522 o powierzchni 0,06 ha położonej w obrębie  Gosprzydowa, zapisanej w księdze wieczystej nr TR1B/00013623/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka oznaczona  jest częściowo jako tereny C5Ul-ZO tj. tereny usług publicznych innych, na obszarach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych o wyższym stopniu zagrożenia 11-ZO, a częściowo jako tereny KD(DP-Z) tj. tereny komunikacji drogowej – dróg powiatowych klasy Z (zbiorczych)
- nr 521/2 o powierzchni 0,01 ha położonej w obrębie Gosprzydowa, zapisanej w księdze wieczystej nr TR1B/00090515/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka oznaczona  jest jako tereny C5Ul-ZO tj. tereny usług publicznych innych, na obszarach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych o wyższym stopniu zagrożenia 11-ZO, a częściowo jako tereny MN tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych o wyższym stopniu zagrożenia 11-ZO
- cena wywoławcza najmu – 220 zł/miesięcznie netto + podatek VAT w stawce 23%
- przeznaczenie lokalu: działalność usługowo - handlowa
- zmiana wysokości czynszu będzie następowała 1 stycznia każdego roku na podstawie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
- wynagrodzenie za czynsz płatne z góry do 10 każdego miesiąca po otrzymaniu faktury VAT
- czas najmu - 3 lata.


2. Przestrzeń dachu oraz w pomieszczeniu technicznym na poddaszu o łącznej powierzchni 2 m2 w budynku „Dom Strażaka w Lewniowej” oznaczonym nr porządkowym 249 stanowiącym własność Gminy Gnojnik, zlokalizowanym na działce 152/1 o powierzchni 0,1356 ha, zapisanej w KW TR1B/00018675/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka stanowi tereny oznaczone jako D6 UI tj. tereny usług innych oraz D8 UO,US tj. tereny usług oświaty oraz tereny sportowe.
- cena wywoławcza najmu – 130,00 zł/miesięcznie netto + podatek VAT w stawce 23%
- przeznaczenie: umiejscowienie anten i urządzeń bazowej stacji radiowej, 5,2 GHz i PON celem rozprowadzania Internetu drogą radiową i światłowodową
- zmiana wysokości czynszu będzie następowała 1 stycznia każdego roku na podstawie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
- wynagrodzenie za czynsz płatne z góry do ostatniego miesiąca po otrzymaniu faktury VAT
- czas najmu - 3 lata


3. Lokal użytkowy o powierzchni 28,23 m² zlokalizowany na działce 944  o powierzchni 0,15 ha w Uszwi, zapisanej w KW nr TR1B/00062226/1 prowadzonej przez Sad Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka leży w terenach oznaczonych jako UO, US tj. tereny usług publicznych- oświaty oraz sportu na obszarach zagrożonych podtopieniem. Nieruchomość położona  przy drodze gminnej, w centrum  miejscowości Uszew.
- cena wywoławcza najmu – 750 zł/ miesięcznie netto + podatek VAT w stawce 23%
- zmiana wysokości czynszu będzie następowała 1 stycznia każdego roku na postawie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
- wynagrodzenie za czynsz płatne z góry do 10 każdego miesiąca po otrzymaniu faktury VAT
- przeznaczenie lokalu: usługi publiczne- zdrowia
- czas najmu – 3 lata


4. Lokal użytkowy, mieszczący się w budynku nr 774 w Gnojniku (cześć II) tj. pomieszczenia produkcyjno – magazynowo - usługowe o powierzchni 143,4 m2. Budynek nr 774 w Gnojniku zlokalizowany jest na działce nr 481/5, zapisanej w KW TR1B/00059715/2 prowadzonej przez Sad Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka leży w terenie produkcyjnym, parkingów publicznych oraz usług niepublicznych. Nieruchomość położona przy drodze gminnej, w centrum miejscowości Gnojnik, stanowiąca kompleks budynków produkcyjno – usługowych.
- cenę wywoławczą najmu w wysokości 6,80 zł netto/m2/miesięcznie + podatek VAT w stawce 23%.
- zmiana wysokości czynszu będzie następowała 1 stycznia każdego roku na postawie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
- wynagrodzenie za czynsz płatne z góry do 10 każdego miesiąca po otrzymaniu faktury VAT
- przeznaczenie lokalu: usługi produkcyjno-usługowo-produkcyjne
- czas najmu – 3 lata

Ustalone kwoty wywoławcze nie obejmują podatku od nieruchomości, którym zostanie obciążony najemca w wysokości i według zasad obowiązujących w Gminie Gnojnik.
Niniejszy wykaz sporządzono stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j.).

WÓJT
/-mgr/ Sławomir Paterek
Gnojnik, 25.11.2021 r.

 
Gnojnik. Projekt „Żeby Polska była Polską”
WYDARZENIA - Gnojnik
wtorek, 09 listopada 2021 10:57

Na sobotę, 13 listopada 20121 roku zaplanowano finał 10. Jubileuszowy Koncert Patriotyczny – „Żeby Polska była Polską”. Jest on zwieńczeniem projektu Stowarzyszenia „Łączy nas Uszew” realizowanego w ramach wsparcia finansowego Województwa Małopolskiego.  Warto dodać, że wydarzenie, które przed nami poprzedzone zostało warsztatami śpiewu zorganizowanymi początkiem listopada dla trzech defaworyzowanych grup społecznych z terenu Gminy Gnojnik tj. dla dzieci, młodzieży oraz seniorów. Całość operacji realizowanej w ostatnich miesiącach przez uszewskie stowarzyszenie polegała na doposażeniu organizacji działającej w sferze kultury w mobilną scenę wraz z profesjonalnym oświetleniem i nagłośnieniem.

 
Gnojnik. Centrum Kultury za dwa lata
WYDARZENIA - Gnojnik
piątek, 05 listopada 2021 23:26

W środę, 3 listopada odbyło się uroczyste podpisanie i przekazanie umowy na budowę Centrum Kultury i Rekreacji w Gnojniku. W wydarzeniu uczestniczyła Marta Malec-Lech z zarządu województwa oraz Sławomir Paterek wójt gminy Gnojnik. Cieszę się, że mieszkańcy gminy Gnojnik zyskają nowe Centrum Kultury i Rekreacji. Będzie to wyjątkowe i nowoczesne miejsce, w którym każdy będzie mógł przyjemnie i twórczo spędzić czas wolny - mówiła Marta Malec-Lech z zarządu województwa. Budynek Centrum Kultury i Rekreacji w Gnojniku powstanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Będzie to trzykondygnacyjny obiekt o łącznej powierzchni ok. 1500 m2.

 
Drwinia. Trwają prace przy budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
WYDARZENIA - Gnojnik
niedziela, 31 października 2021 13:25

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych weszła w kolejną w fazę realizacji. Wszystko wskazuje na to, że w niedalekiej przyszłości zadanie zostanie oddane do użytku – cieszy się wójt Jan Pająk.

 
Budowa Centrum Kultury i Rekreacji w Gnojniku
WYDARZENIA - Gnojnik
niedziela, 31 października 2021 13:24

W sumie jedenaście firm „walczyło” w przetargu na budowę Centrum Kultury i Rekreacji w Gnojniku. – Na ten cel pozyskaliśmy 8,5 miliona złotych unijnej dotacji. Całość prac będzie nas kosztowała około 12 milionów złotych. O terminie oddania obiektu do użytku nie chcę się wypowiadać deklaratywnie, ale mam nadzieję, że prace rozpoczną się już w przyszłym roku, a zakończą do połowy 2023 – mówi naszej redakcji wójt Sławomir Paterek. Włodarz gminy dziękuje radnym województwa małopolskiego oraz zarządowi na czele z marszałkiem Witoldem Kozłowskim za finansowe wsparcie.

 
Biesiadki. Rekreacja jak marzenie
WYDARZENIA - Gnojnik
piątek, 15 października 2021 18:56

L1090343Ponad osiemset tysięcy złotych kosztowała rewitalizacja terenu przy Szkole Podstawowej w Biesiadkach. Uroczystość oddania obiektu do użytku, została połączona z Dniem Edukacji Narodowej, a najmłodsi – uczniowie pierwszej klasy, złożyli ślubowanie.  – Moim zdaniem jest to jedna z lepszych i efektywniejszych inwestycji, jakie udało się zrealizować w jednej z naszych placówek oświatowych – mówi Sławomir Paterek, wójt Gminy Gnojnik. Święto szkoły uczcili swoją obecnością poseł Józefa Szczurek – Żelazko, poseł Stanisław Bukowiec, wiceprzewodniczący sejmiku małopolskiego Wojciech Skruch, szef samorządu powiatu brzeskiego Kazimierz Brzyk. Nie zabrakło radnych gminy, sołtysa, mieszkańców wsi, rodziców, nauczycieli i... najważniejszych gości, dzieci z miejscowej szkoły i przedszkola.

 
Budynek w Uszwi oficjalnie otwarty
WYDARZENIA - Gnojnik
poniedziałek, 20 września 2021 14:25

L1090261W poniedziałek dokonano oficjalnego otwarcia budynku wielofunkcyjnego w Uszwi, w gminie Gnojnik. Jesienią 2019 roku gmina rozstrzygała przetarg na realizację II etapu inwestycji. Wartość prac opiewa na blisko 6.7 miliona złotych. Budynek ma szerokie przeznaczenie: oprócz przedszkola znajdzie się także miejsce dla biblioteki publicznej oraz świetlicy wiejskiej. Przypomnijmy, że w I etapie inwestycji został wybudowany budynek w stanie surowym wraz z pokryciem dachowym. Kosztowało to blisko 1,8 miliona złotych. Gmina otrzymała dotację unijną – blisko 1.8  miliona zł z przeznaczeniem na budowę i wyposażenie części kulturalnej budynku wielofunkcyjnego w Uszwi. Dotacja została pozyskana w ramach działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM). Program dawał szansę na uzyskanie dofinansowanie do budowy obiektów kulturalnych, a obiekt w Uszwi ma łączyć funkcje przedszkolne z funkcjami kulturalnymi (świetlica, biblioteka z czytelnią).

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2

 kwiatr2021b2

pr122021

 

arteon

bs2020a

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .