Szczurowa. Dwa miliony na oświatę
WYDARZENIA - Szczurowa
czwartek, 13 kwietnia 2017 01:00

Blisko 2 miliony złotych środków unijnych dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie, w Strzelcach Wielkich, Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Uściu Solnym, Szkoły Podstawowej w Woli Przemykowskiej, w Szczurowej, oraz dla Publicznego Gimnazjum w Szczurowej i Zaborowie na realizacje projektu pt. „Kompetencje przyszłości- rozwój i doposażenie szkół Gminy Szczurowa”. Wniosek Gminy Szczurowa po weryfikacji, ocenie formalnej i merytorycznej przez zespół oceniający Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości uzyskał akceptację Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2017 roku. Zarząd przyznał Gminie Szczurowa dofinansowania do złożonego projektu w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1, Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. Kwota dofinansowania, łącznie z wkład własny Gminy wynosi ponad 1 900 000 zł.

 
Szczurowa. Krakowski Wianek, w maju w parku miejskim
WYDARZENIA - Szczurowa
czwartek, 06 kwietnia 2017 01:00

Niedawno Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przeznaczone zostanie na organizację 35 edycji Przeglądu Zespołów Regionalnych, Kapel Ludowych, Instrumentalistów, Grup Śpiewaczych i Śpiewaków Ludowych im. Jędrzeja Cierniaka ,,Krakowski Wianek”.  Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się od 19 do 21 maja. Pierwszy dzień konkursowych zmagań zorganizowany zostanie w sali widowiskowej GCKCziS, pozostałe w Parku Kępińskich w Szczurowej. Obok występów konkursowych znajdzie się: pokaz tańców nowoczesnych przy dźwiękach muzyki folkowej, zabawa taneczna w plenerze, konkurs pn. ,,cudaWIANKI” na najpiękniejszy wianek ze świeżych kwiatów, występ młodzieżowej grupy kabaretowej ,,Nakręceni Humorem” oraz koncert polskiej grupy muzycznej Future Folk wykonującej elektroniczną muzykę taneczną z gatunku dubstep z wpływami folku góralskiego. W skład zespołu wchodzą Stanisław Karpiel - Bułecka (śpiew), Matt Kowalsky (instrumenty elektroniczne), Szymon Chyc - Magdzin (skrzypce, śpiew). Ważnym elementem tegorocznej edycji wydarzenia będzie organizacja Kiermaszu Rękodzieła, Sztuki Ludowej i Produktu Regionalnego, który odbędzie się w niedzielę na płycie rynku w Szczurowej. Współorganizatorem Kiermaszu jest Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania E. O. CENOMA. Współorganizatorem Przeglądu jest Małopolskie Centrum Kultury ,,Sokół” w Nowym Sączu oraz Starostwo Powiatowe w Brzesku. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Starosta Powiatu Brzeskiego Andrzej Potępa oraz Wójt Gminy Szczurowa Marian Zalewski. – Zapraszam uczestników, ale zapraszam także miłośników folkloru do Szczurowej. Spotkajmy się w dniach 19 – 21 maja, w parku koło dworu Kepińskich w Szczurowej – zachęca wójt Marian Zalewski.

 
Szczurowa. Rowerem z… Chicago
WYDARZENIA - Szczurowa
niedziela, 12 marca 2017 21:29

Ponad 40 kilometrów liczą trasy rowerowe w gminie Szczurowa. – Już sam fakt, że małopolski odcinek trasy, przebiega wzdłuż Wisły płynącej także przez naszą gminę, ma dla nas prestiżowe znaczenie. Będzie to przecież niepowtarzalna okazja dla licznych, jak sądzę, nie tylko z regionu, ale i z Europy rowerzystów, zapoznania ich z atrakcjami naszej gminy- mówi wójt Szczurowej Marian Zalewski. Wójt Marian Zalewski podkreśla, że niedawno  pokazał szczurowski fragment trasy rowerowej mieszkańcowi Chicago, pochodzącemu z tych stron. Był wzruszony. A to pokazała się bażant, to znowu frunęły niemal spod nóg kuropatwy albo przebiegł znienacka zając. Takie zjawiska pamiętał z dawnych lat, kiedy tu mieszkał. Obcowanie z przyrodą, kiedy się jedzie rowerem, nie ma sobie równych. I dlatego pewnie szczurowski fragment Wiślanej Trasy Rowerowej to szansa na pokazanie światu urody tej gminy.

 
Szczurowa. Gmina do rewitalizacji
WYDARZENIA - Szczurowa
sobota, 04 marca 2017 01:00

W październiku 2016 roku Rada Gminy w Szczurowej podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji. – To dokument, który pozwoli nam ubiegać się o środki unijne – wspomina wójt Marian Zalewski.  Dodajmy, że prace nad projektem dokumentu jakim jest Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczurowa na lata 2016- 2024 zostały zakończone w grudniu 2016 roku. Dokument opracowano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji. Przywołana ustawa przewiduje by projekt dokumentu został poddany konsultacjom społecznym. Dlatego też 29 grudnia 2016 roku ogłoszono konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczurowa na lata 2016- 2024. Pod koniec stycznia odbyło się spotkanie konsultacyjne, na którym przedstawiono cele i założenia dokumentu, omówiono zaproponowane projekty inwestycyjne oraz nie inwestycyjnie, a także udzielano indywidualnych konsultacji i odpowiedzi osobom zainteresowanym treścią dokumentu. W spotkaniu udział wzięło ponad pięćdziesiąt osób. Konsultacje społeczne nad projektem Gminnego Programu Rewitalizacji zakończyły się w lutym. Teraz trwa faza pracy nad projektem, którego ostateczny kształt będzie należał do radnych. Samorząd musi podjąć bowiem uchwałę o przyjęciu programu rewitalizacji. – Ja przypomnę, że na opracowanie programu rewitalizacji gmina Szczurowa pozyskała dofinansowanie w wysokości 90 procent poniesionych kosztów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2 – podkreśla wójt Marian Zalewski.

 
Szczurowa. Najwięcej w powiecie w przeliczeniu na mieszkańca
WYDARZENIA - Szczurowa
wtorek, 28 lutego 2017 00:27

Gmina Szczurowa, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wyda w tym roku najwięcej spośród gmin powiatu brzeskiego. – W sumie ponad osiem milionów złotych zapisaliśmy na inwestycje – wylicza wójt Marian Zalewski. Wynika z tego, że co piąta złotówka trafia na wydatki majątkowe.  Nim radni gminy uchwalili budżet, radni wysłuchali opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zdaniem ekspertów RIO projekt budżetu przygotowany przez wójta Mariana Zalewskiego jest zgodny z planem. Warto dodać, że gmina Szczurowa ma najmniejsze zadłużenie spośród wszystkich gmin powiatu brzeskiego. Tegoroczny budżet gminy Szczurowa zamyka się sumą blisko 40 milionów złotych. Ponad 8 milionów to wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Dodajmy, że budżet na 2017 rok został przyjęty jednogłośnie. Podczas sesji radni uchwalili także wieloletnią prognozą finansową na lata 2017- 2027.  Tradycyjnie już największe pozycje po stronie wydatków stanowią koszty utrzymania oświaty ponad 13,5 miliona złotych (szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola, dowożenie dzieci do szkół, stołówki), opieka społeczna ponad 10 milionów zł (w tym około 6 milionów złotych na program 500+); ochrona środowiska i gospodarka komunalna 5 milionów zł, utrzymanie i inwestycje drogowe blisko 2 miliony zł, kultura, ochrona dziedzictwa i wspieranie działalności sportowej ponad 2 miliony zł, bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 300 tys. zł. Dodajmy także, że w budżecie przewidziano środki na przygotowanie i  rozpoczęcie realizacji dużych inwestycji z udziałem środków europejskich związanych z rewitalizacją  przestrzeni publicznej i obiektów stanowiących infrastrukturę społeczną w tym oświatową, odnowę centrów wsi, modernizację obiektów kultury, rekreacji i uzbrojenia terenów budowlanych. Ważną inwestycją będzie rozpoczęcie budowy strefy aktywności gospodarczej.  Planuje się również przygotowanie inwestycji w aglomeracji Szczurowa i terenów pod budownictwo oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii w tym wymianę kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych na bardziej oszczędne i ekologiczne.

 
Szczurowa. Osiem milionów na inwestycje w gminie
WYDARZENIA - Szczurowa
wtorek, 21 lutego 2017 01:07

Gmina Szczurowa, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wyda w tym roku najwięcej spośród gmin powiatu brzeskiego. – W sumie ponad osiem milionów złotych zapisaliśmy na inwestycje – wylicza wójt Marian Zalewski. Wynika z tego, że co piąta złotówka trafia na wydatki majątkowe. Nim radni gminy uchwalili budżet, radni wysłuchali opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zdaniem ekspertów RIO projekt budżetu przygotowany przez wójta Mariana Zalewskiego jest zgodny z planem. Warto dodać, że gmina Szczurowa ma najmniejsze zadłużenie spośród wszystkich gmin powiatu brzeskiego. Tegoroczny budżet gminy Szczurowa zamyka się sumą blisko 40 milionów złotych. Ponad 8 milionów to wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Dodajmy, że budżet na 2017 rok został przyjęty jednogłośnie. Podczas sesji radni uchwalili także wieloletnią prognozą finansową na lata 2017- 2027.  Tradycyjnie już największe pozycje po stronie wydatków stanowią koszty utrzymania oświaty ponad 13,5 miliona złotych (szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola, dowożenie dzieci do szkół, stołówki), opieka społeczna ponad 10 milionów zł (w tym około 6 milionów złotych na program 500+); ochrona środowiska i gospodarka komunalna 5 milionów zł, utrzymanie i inwestycje drogowe blisko 2 miliony zł, kultura, ochrona dziedzictwa i wspieranie działalności sportowej ponad 2 miliony zł, bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 300 tys. zł. Dodajmy także, że w budżecie przewidziano środki na przygotowanie i  rozpoczęcie realizacji dużych inwestycji z udziałem środków europejskich związanych z rewitalizacją  przestrzeni publicznej i obiektów stanowiących infrastrukturę społeczną w tym oświatową, odnowę centrów wsi, modernizację obiektów kultury, rekreacji i uzbrojenia terenów budowlanych. Ważną inwestycją będzie rozpoczęcie budowy strefy aktywności gospodarczej.  Planuje się również przygotowanie inwestycji w aglomeracji Szczurowa i terenów pod budownictwo oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii w tym wymianę kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych na bardziej oszczędne i ekologiczne.

 
Szczurowa. Gmina z Akademią Górniczo – Hutniczą
WYDARZENIA - Szczurowa
czwartek, 16 lutego 2017 01:00

Gmina Szczurowa jest jedną z kilku gmin regionu, która uczestniczy w realizacji projektu Pojezierze Tarnowskie”. Ubiegłoroczna Barbórka, na krakowskiej AGH, była doskonałym miejscem rozmowy nad realizacją projektu. W uroczystych obchodach górniczego święta Krakowie uczestniczyli przedstawiciele gmin i przedsiębiorców realizujących projekt pn. Pojezierze Tarnowskie m.in. Marian Zalewski, Wójt Szczurowej, Zbigniew Mączka, Burmistrz Miasta i Gminy Radłów, Janusz Kwaśniak, Wójt Borzęcina, Krzysztof Kochanek, Prezes ECI sp. z o.o., Dariusz Kochanek,  Kierownik ECI sp. z o.o. Piotr Jarosz,  Prezes Kopalni Kruszyw JAROSZ Piotr i Adam Jarosz, a także Anna i Wojciech Świątkowie z firmy 55Architekci.

 
Tragiczny wypadek. Trzy osoby nie żyją
WYDARZENIA - Szczurowa
środa, 08 lutego 2017 00:01

wypadekszcz232Trzy osoby zginęły w wypadku do którego doszło dzisiaj w Przyborowie, na drodze wojewódzkiej: Brzesko – Szczurowa. Przez kilka godzin droga była nieprzejezdna. Policja kierowała ruch objazdem przez Borzęcin do Szczurowej. Na prostym odcinku drogi doszło do zderzenia osobowego auta z tirem. Na miejscu zginęły trzy osoby, czwarta, w stanie bardzo ciężkim, trafiła do szpitala. Z naszych ustaleń wynika, że kierujący autem osobowym, z niewyjaśnionych przyczyn, zjechał na przeciwległy pas jezdni i doprowadził do zderzenia z tirem.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 48

pr122018

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .