Reklama
Podsumowano 13. edycję projektu. Czego Jaś się nie nauczy…
WYDARZENIA - Borzęcin
piątek, 26 listopada 2021 16:21

W sali imprez Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie podsumowano „Wojewódzki Projekt Ekologiczny - Ekoszkoła, Ekoprzedszkole 2021”, w trakcie którego ogłoszono wyniki pięciu rund, wręczono dyplomy i nagrody laureatom. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele szkół i przedszkoli oraz zaproszeni goście, w tym m.in.: Halina Cimer – małopolska wicekurator oświaty, Maciej Podobiński – wicestarosta brzeski oraz przedstawiciele samorządu gminy Borzęcin: wójt Janusz Kwaśniak i przewodniczący rady gminy Czesław Małek. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym. Partner projektu: Małopolski Kurator Oświaty.
W tym roku do złożonego z pięciu części konkursu przystąpiło łącznie 44 szkół i przedszkoli. Uczestnicy projektu reprezentowali trzynaście powiatów regionu: bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, miechowski, nowosądecki, nowotarski, oświęcimski, proszowicki, tarnowski, wadowicki oraz miasto Kraków. Jak przyznają organizatorzy, choć daleko do frekwencji sprzed pandemii, kiedy w projekcie brało udział ponad 100 placówek oświatowych, to w tym trudnym czasie nauki zdalnej praktycznie przez większość roku szkolnego, liczba ta jest nader satysfakcjonująca.


– Ten projekt ma już swoją długą tradycję i piękne efekty. Uczniowie zdobywają wiele nowych kompetencji - nie tylko ekologicznych, ale przede wszystkim uczą się poszanowania środowiska naturalnego i zdobywają wiedzę, która wynika z obcowania z przyrodą. To właśnie jest ta droga, o którą w edukacji chodzi. Dziękuję pomysłodawcom, organizatorom, sponsorom i wszystkim tym, dzięki którym ten konkurs może się co roku odbywać. Podsumowujemy dziś duże zadanie, które kosztowało mnóstwo pracy. Gratuluję jego realizacji – mówiła do zebranych Halina Cimer, małopolska wicekurator oświaty.
Ekoprzedszkolem 2021 zostało Samorządowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 104 w Krakowie. Tytuł Ekoszkoły 2021 wywalczyła Publiczna Szkoła Podstawowa w Mokrzyskach (gmina Brzesko, powiat brzeski). Warto wspomnieć także zwycięzców poszczególnych rund konkursu. Są to: Publiczna Szkoła Podstawowa w Mokrzyskach i Szkoła Podstawowa w Ratułowie (test wiedzy), Szkoła Podstawowa w Przegini (film), Szkoła Podstawowa w Ostrowie (prezentacja z działań ekologicznych), Publiczna Szkoła Podstawowa w Chronowie (album i zielnik), Samorządowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 104 w Krakowie i Publiczna Szkoła Podstawowa w Mokrzyskach (plakat ekologiczny).

Zadania konkursowe
Projekt składał się z pięciu rund. Pierwsza z nich to test wiedzy, a pytania dotyczyły wiadomości z ekologii i ochrony przyrody z uwzględnieniem dwóch parków krajobrazowych: Dolinki Krakowskie oraz Pasma Brzanki. W rundzie II szkoły przygotowały film przedstawiający proces powstania ekologicznej pracy (przestrzennej) wykonanej z surowców wtórnych potocznie uznawanych za odpady. - Praca powinna być przydatnym do życia lub zabawy przedmiotem, któremu dajemy nową funkcjonalność lub drugie życie – komentuje Cecylia Czaja, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym i spiritus movens projektu. W ramach rundy III szkoły przesłały prezentacje multimedialne z przebiegu działań ekologicznych w swojej szkole. – Wszystkie placówki, które startowały w konkursie miały się czym pochwalić – przyznaje Piotr Kania, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, współorganizator zadania. - Dość powiedzieć, że najlepsi realizowali po kilkadziesiąt działań. Nie sposób wymienić wszystkich, warto wiedzieć, że to nie tylko sprzątanie okolicy czy segregacja śmieci, jak się często myśli, ale także badanie czystości powietrza i wody, określanie pH gleby, apele i widowiska o tematyce ekologicznej, udział w konkursach gminnych i małopolskich, utrwalanie piękna przyrody na fotografiach, pomoc zwierzętom ze schroniska i ptakom w przetrwaniu zimy, przygotowywanie inscenizacji ekologicznych, lekcje przyrody, organizacja wycieczek krajoznawczych, współpraca z instytucjami oraz spotkania ze znanymi i cenionymi przyrodnikami, opracowywanie tablic informacyjnych o zwierzętach i roślinach, a także prace metodą projektową: zakładanie ścieżek edukacyjnych, tworzenie współczesnego ogródka przydomowego nawiązującego do tradycji, poznawanie sposobów ochrony atmosfery oraz roli pszczół w ekosystemie, popularyzacja zwyczaju ogławiania wierzby czy udział w festiwalu żniwnym – rekonstrukcji dawnych żniw.
W tym roku zmieniono zakres rundy IV. Funkcjonujące do tej pory sprawozdania z przedsięwzięcia ekologicznego zastąpiły prace składające się z dwóch części: albumu fotograficznego oraz zielnika prezentującego okazy roślin, specyficznych dla danej miejscowości i gminy. Dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych z klas 1-3 przeznaczona była runda V, w której należało przygotować pracę plastyczną w rozmiarze 100x70 cm. Jej tematyka: „Działamy ekologicznie i zdrowo.”
 Celem konkursu jest pogłębianie wiadomości przyrodniczo-ekologicznych, świadomości ekologicznej, pobudzanie wrażliwości na piękno środowiska naturalnego oraz zachęcenie do poznawania cennych okazów roślin i zwierząt miejscowości, z których pochodzą uczestnicy – mówi Cecylia Czaja. Udział w projekcie kształtuje aktywną postawę i kulturę ekologiczną wśród młodzieży oraz inspiruje do samodzielnej pracy.

Edukacja od najmłodszych lat
Warto zaznaczyć, że tegoroczna edycja konkursu otrzymała wsparcie finansowe w ramach projektu z zakresu edukacji ekologicznej składanego przez Zespół Szkolno- Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. – Z kwoty ponad 20,5 tys. zł ponad połowę wydaliśmy na zakup atrakcyjnych nagród dla szkół i przedszkoli – informuje Cecylia Czaja. – To finansowanie jest dla nas organizatorów bardzo ważne, bo kiedy widzimy ogrom pracy, jaki placówki oświatowe wkładają w przygotowanie się do poszczególnych rund konkursu, pracę na rzecz środowiska i pomysłowość w edukacji ekologicznej to chcemy doceniać i nagradzać ten wysiłek jak najlepiej – przyznaje dyrektor Kania.
Wysoki poziom projektu i różnorodność konkursowych zadań chwaliła podczas spotkania podsumowującego Halina Cimer, małopolski wicekurator oświaty. – Konkursy takie, jak ten w kształceniu odgrywają ogromną rolę. Wykonując różne, zadania musicie korzystać z wielu kompetencji, które są zdobywane w procesie edukacji i wychowania. Uczniowie, którzy biorą udział w tych zadaniach są już zwycięzcami. Niezależnie od zdobytych miejsc, ich wiedza, świadomość społeczna zostały bardzo poszerzone i to już powinno być odpowiednio w szkole wyeksponowane i nagrodzone. Zachęcając do udziału w kolejnej edycji Ekoszkoły-Ekoprzedszkola życzę, aby dalsze pomysły przynosiły nie tylko satysfakcję z poszerzenia wiadomości i umiejętności, ale żeby dawały dużo przyjemności z codziennego obcowania z przyrodą. Nauczycielom, dyrektorom bardzo serdecznie dziękuję i również życzę żeby ta pasja obcowania z przyrodą nie wygasała. Łączymy przyjemne z pożytecznym, dajemy wiedzę i kompetencje, które będą skutkowały na całe życie, bo zgodnie z polskim przysłowiem: „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał.”
Gratulacje i podziękowania za zaangażowanie w konkursie w imieniu samorządu gminy Borzecin złożył zgromadzonym wójt Janusz Kwaśniak. – W czasach postępujących zmian klimatycznych działania proekologiczne, prośrodowiskowe stanowią najważniejsze wyzwanie dla naszego pokolenia. Stan środowiska wpływa na zdrowie i przyszłość naszą oraz następnych pokoleń. Cieszy z pewnością fakt, że tyle podmiotów wspiera organizację tego typu przedsięwzięć, które właśnie angażują młodzież. Słowa podziękowania kieruję do organizatorów i wszystkich, którzy wspomagają projekt, a przede wszystkim do jego uczestników za to, że biorą w nim udział. Swoją postawą wyznaczacie innym wzorce działań zmierzających do tego, aby otoczenie było czyste, przyjazne nam i naszemu zdrowiu.     
W imieniu Starostwa Powiatowego w Brzesku głos zabrał wicestarosta, Maciej Podobiński. – Budujące jest to, że świadomość ekologiczna wśród nas dorosłych, a szczególnie wśród dzieci i młodzieży ciągle rośnie. Młodzi ludzie są systematycznie mocno uwrażliwiani na piękno przyrody i kwestie związane z jej ochroną. Cieszę się, że starostwo powiatowe wspiera od wielu lat tę inicjatywę, bo zdecydowanie warto to robić. Oczywiście na samorządach cały czas spoczywa staranie o coraz lepsze rozwiązania ekologiczne i najbliższa perspektywa unijna przewiduje blisko 37% środków na tego typu zadania. Warto jednak stawiać też na edukację.

Podziękowania za wsparcie
Na zakończenie uroczystości organizatorzy złożyli podziękowania wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym na różnych etapach w prace związane z Ekoszkołą-Ekoprzedszkolem. Przypomnijmy, że zadanie po raz drugi realizowane było z projektu złożonego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Finansowo wsparły je także samorządy gminy Borzęcin i powiatu brzeskiego, a rzeczowo: wojewoda małopolski, wicemarszałek województwa oraz starosta tarnowski.  Szczególne słowa uznania skierowano pod adresem placówek oświatowych. – Gratulujemy Wam, bo reprezentujecie te wyjątkowe placówki edukacyjne w Małopolsce, które mogą pochwalić się wspaniałymi inicjatywami dla swojego środowiska lokalnego i naturalnego. Dziękujemy wszystkim za udział w naszym projekcie. Szczególnie trudno było przygotować się w czasie pandemii, która zakłóciła normalną pracę szkół i możliwość realizacji wielu wspólnych inicjatyw. Mimo to daliście radę – mówił Piotr Kania. Podziękowania skierowano także pod adresem Kuratorium Oświaty w Krakowie, partnera konkursu. -  Bardzo cieszę się, że pomimo licznych obowiązków, swoją obecnością podczas podsumowania zadania zaszczyciła nas wicekurator Halina Cimer. To dla nas organizatorów potwierdzenie, że nasze starania są zauważane i doceniane także z perspektywy województwa. Dziękuję za przybycie i wypowiedziane słowa podsumowujące projekt. Za wspaniałą współpracę jestem bardzo wdzięczna przedstawicielom kuratorium: wizytator Bożenie Nowak oraz Ewie Włodarczyk – przyznaje Cecylia Czaja.  
Doceniono pracę członków komisji.  Warto wspomnieć, że członkowie komisji konkursowej, oceniali zmagania konkursowe nieodpłatnie. Byli to reprezentanci różnych organizacji i nauczyciele: Bożena Nowak, Patrycja Łabuz-Walczak, Agnieszka Kuk-Masiuk, Danuta Liszka, Bernadetta Maguda, Mieczysława Seruś, Magdalena Latawska-Honkisz, Jolanta Żeleźnik, Teresa Przeklasa, Tomasz Gawlik i przewodniczący komisji Piotr Kania.
Podkreślano także dobrą współpracę i pracę obu organizatorów projektu: Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym, która daje nadzieję na zorganizowanie kolejnej edycji projektu w przyszłym roku. Już dziś warto zacząć działać ekologicznie i dbać o otoczenie swojego domu, szkoły czy gminy, w której żyjemy. Dla wspólnego dobra.

Podsumowanie WOJEWÓDZKIEGO PROJEKTU EKOLOGICZNEGO
EKOSZKOŁA–Ekoprzedszkole 2021

RUNDA I – Wiedza
Uczniowie rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI oraz VII-VIII szkoły podstawowej. Test składał się z 30 pytań (20 pytań zamkniętych, 10 otwartych) dotyczących wiadomości z ekologii i ochrony przyrody, z uwzględnieniem Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. Do testu wiedzy przystąpiło 60 uczniów z 14 szkół w kategorii młodszej i 16 szkół w kategorii starszej.
WYNIKI OCENY – „KLASY IV-VI”:
• I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Mokrzyskach (gm. Brzesko, pow. brzeski),
• II miejsce – Szkoła Podstawowa w Ropicy Polskiej (gm. Gorlice, pow. gorlicki),
• II miejsce – Szkoła Podstawowa w Ostrowie (gm. Proszowice, pow. proszowicki),
• III miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Okocimiu (gm. Brzesko, pow. brzeski).
WYNIKI OCENY – „KLASY VII-VIII”:
• I miejsce – Szkoła Podstawowa w Ratułowie (gm. Czarny Dunajec, pow. nowotarski),
• II miejsce – Szkoła Podstawowa w Rdziostowie (gm. Chełmiec, pow. nowosądecki),
• II miejsce – Szkoła Podstawowa w Ostrowie (gm. Proszowice, pow. proszowicki),
• III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej (gm. Dąbrowa Tarnowska, pow. dąbrowski),
• III miejsce – Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej (gm. Dąbrowa Tarnowska, pow. dąbrowski).


RUNDA II – FILM EKOLOGICZNY
Zadaniem szkół było przygotować film przedstawiający proces powstania ekologicznej pracy (przestrzennej) wykonanej z surowców wtórnych uznawanych za odpady. Praca powinna być przydatnym do życia lub zabawy przedmiotem, któremu nadano nową funkcjonalność lub drugie życie. Filmy oceniane były w kategorii wiekowej klasy IV - VIII szkoły podstawowej.
WYNIKI OCENY:
• I miejsce – Szkoła Podstawowa w Przegini (gm. Jerzmanowice-Przeginia, pow. krakowski),
• II miejsce – Zespół Szkolno - Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym (gm. Borzęcin, pow. brzeski),
• III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 134 w Krakowie.


RUNDA III – PREZENTACJA MULTIMEDIALNA Z PRZEBIEGU DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH
W ramach jednej kategorii wiekowej (klasy I-VIII) oceniano prezentacje multimedialne szkół z przebiegu działań ekologicznych obejmujące ostatnie dwa lata szkolne. Przykłady działań: konkurs na wiedzę z zakresu rodzimej fauny i flory, akcje ekologiczne, konkursy i uroczystości o tematyce ekologicznej, konkurs na plakat ekologiczny, wycieczki i zajęcia terenowe, spotkania z ciekawymi ludźmi itp.
WYNIKI OCENY:
• I miejsce – Szkoła Podstawowa w Ostrowie (gm. Proszowice, pow. proszowicki),
• II miejsce – Szkoła Podstawowa w Rdziostowie (gm. Chełmiec, pow. nowosądecki),
• III miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Mokrzyskach (gm. Brzesko, pow. brzeski).


RUNDA IV – ZIELNIK I ALBUM PRAC FOTOGRAFICZNYCH FLORY I FAUNY MIEJSCOWOŚCI, GMINY
Zadaniem szkół – w ramach IV rundy Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego EKOSZKOŁA – było przygotowanie pracy składającej się z dwóch części: albumu prac fotograficznych ciekawych okazów flory i fauny swojej miejscowości i gminy oraz zielnika prezentującego okazy roślin, specyficznych dla swojej miejscowości i gminy. Prace oceniane były w kategorii wiekowej klasy IV-VIII szkoły podstawowej.
WYNIKI OCENY:
• I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Chronowie (gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński),
• II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Okocimiu (gm. Brzesko, pow. brzeski),
• II miejsce – Szkoła Podstawowa w Ratułowie (gm. Czarny Dunajec, pow. nowotarski),
• III miejsce – Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej (gm. Dąbrowa Tarnowska, pow. dąbrowski).


RUNDA V – PLAKAT EKOLOGICZNY
Każda ze zgłoszonych do konkursu placówek szkolnych i przedszkolnych przygotowała jedną pracę plastyczną (w rozmiarze 100x70cm) pt. „DZIAŁAMY EKOLOGICZNIE I ZDROWO”. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: przedszkola/oddziały przedszkolne oraz uczniowie klas I-III szkół podstawowych. Prace plastyczne dosłało łącznie 44 placówki oświatowe, tj. 30 przedszkoli i 14 szkół podstawowych.
WYNIKI OCENY – „PRZEDSZKOLA”:
• I miejsce – Samorządowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 104 w Krakowie,
• II miejsce – Samorządowe Przedszkole nr 33 w Krakowie,
• III miejsce – Przedszkole nr 2 w Nowym Targu (gm. Nowy Targ, pow. nowotarski),
• Wyróżnienie – Przedszkole w Chabówce (gm. Rabka Zdrój, pow. nowotarski), Publiczne Przedszkole nr 4 w Brzesku (gm. Brzesko, pow. brzeski), Publiczne Przedszkole w Biesiadkach (gm. Gnojnik, pow. brzeski), Samorządowe Przedszkole nr 2 w Chełmku (gm. Chełmek, pow. oświęcimski), Gminne Przedszkole w Cikowicach (gm. Bochnia, pow. bocheński).
WYNIKI OCENY – „KLASY I-III”:
• I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Mokrzyskach (gm. Brzesko, pow. brzeski),
• II miejsce – Szkoła Podstawowa w Przegini (gm. Jerzmanowice-Przeginia, pow. krakowski),
• III miejsce – Szkoła Podstawowa w Żębocinie (gm. Proszowice, pow. proszowicki),
• Wyróżnienie – Zespół Szkolno - Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym (gm. Borzęcin, pow. brzeski).


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

 kwiatr2021b2

pr122021

 

arteon

bs2020a

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .