Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
Reklama
O Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Okocimskiej
WYDARZENIA - Publicystyka
piątek, 09 stycznia 2009 21:43
Rozmowa z Prezesem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Okocimskiej - Franciszkiem Brzykiem.
Kiedy i z czyjej inicjatywy powstało Stowarzyszenie?
Okocim -  to nazwa, która jest rozpoznawana przez większość mieszkańców Polski. Na pytanie z czym ona się kojarzy, najczęściej odpowiedź brzmi: z piwem. Właśnie z piwem i browarem Okocim łączy się też historia powstania Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Okocimskiej. W maju 1996 roku Zarząd Okocimskich Zakładów Piwowarskich SA zwrócił się z prośbą do przedstawicieli miejscowości Okocim, o wydanie oświadczenia w sprawie zgody na używanie słowa „Okocim” jako elementu znaku towarowego na swoich produktach. Rejestracja tego znaku w urzędzie patentowym, daje firmom gwarancję, że  inne osoby nie mogą go legalnie wykorzystywać bez zgody właściciela.  Prezesi Zarządu Browaru Okocim Mieczysław Mietła i Tadeusz Mardoń zainicjowali i wsparli pierwsze działania mieszkańców Okocimia, które miały na celu powstanie i rejestrację Stowarzyszenia. Po zebraniu założycielskim, które odbyło się 19.10.1996 roku, nastąpiła rejestracja sądowa, a od stycznia następnego roku Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru. Powyższe działania umożliwiły podpisanie w maju 1997 roku umowy z Browarem w sprawie opłat za korzystanie z nazwy „Okocim”. 

 

Jakie są główne cele statutowe Stowarzyszenia?
Franciszek Brzyk: Przede wszystkim dbamy o kultywowanie dorobku i osiągnięć Ziemi Okocimskiej, pielęgnowanie oraz otaczanie opieką zabytków, pamiątek i pomników przyrody. Aktywnie uczestniczymy we współtworzeniu i udziale w przedsięwzięciach o charakterze społeczno – gospodarczym, kulturalnym, oświatowym i sportowym.
Staramy się również rozwijać wśród społeczeństwa postawy i działania w zakresie realizacji    zadań gospodarczych, kulturalnych i ochrony środowiska.
Cele statutowe stowarzyszenie realizuje na kilku płaszczyznach. Poprzez prowadzenie prac badawczych i dokumentacyjnych dotyczących Ziemi Okocimskiej,  organizowanie odczytów, wieczorów dyskusyjnych, wystaw, imprez i konkursów, a także  gromadzenie pamiątek oraz ochronę wszelkich zabytków i pomników przyrody. 
Kolejnym aspektem jest organizowanie przy współpracy z właściwymi jednostkami państwowymi i samorządowymi, działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i innej. Popieramy i bierzemy udział w działalności na rzecz społeczno – gospodarczego rozwoju miejscowości Okocim. Współpracujemy z władzami samorządu lokalnego oraz przedstawicielami  firm i przedsiębiorstw w zakresie realizacji celów statutowych. Podejmujemy się również innych zgodnych z prawem przedsięwzięć, jeśli okażą się celowe dla realizacji statutowej działalności.

Ilu członków liczy Stowarzyszenie i kto może do niego należeć?
Franciszek Brzyk: Stowarzyszenie utworzyło 21 członków założycieli. Dzisiaj liczy ono już 48 osób. W okresie 12 lat działalności ubyły z jego szeregów trzy osoby, które odeszły do wieczności: Florentyna Ropek, Artur Ropek oraz Maria Tomczyk. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Polski, zamieszkały w kraju lub za granicą, akceptujący cele statutowe Stowarzyszenia, przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. Ponadto Statut  Stowarzyszenia przewiduje przyznanie tytułu Członka Wspierającego i Honorowego. Dotychczas przyznano dwa tytuły członka honorowego. Było to związane z obchodami 10 – lecia Stowarzyszenia. Otrzymali je: ks. Prałat Stanisław Gutowski oraz Mieczysław Mietła. Problemem  naszego Stowarzyszenia podobnie jak i pewno pozostałych jest nie ilość, ale jakość. Stąd też nie staramy się walczyć o powiększenie ilości członków, ale o to aby zwiększyć ich aktywność  w podejmowanych działaniach.

Jakie działania udało się dotychczas zrealizować?
Franciszek Brzyk: Nie sposób w kilku zdaniach opisać wszystkich  działań podjętych w dotychczasowym okresie funkcjonowania Stowarzyszenia. Wymienić należy jednak te najważniejsze: wsparcie działań Gminy Brzesko w zakresie kanalizacji Okocimia ( wykonanie dokumentacji oraz pożyczka bezodsetkowa w wyskości 3 mln. zł), partycypacja w kosztach budowy nowoczesnej sali gimnastycznej (darowizna na rzecz Gminy w kwocie 1.075200,00 zł, pożyczka bezodsetkowa 590750,00 zł., wykonanie projektu oraz prac dodatkowych związanych z otoczeniem szkoły i sali gimnastycznej), budowa boiska szkolnego, oznakowanie ulic i domów Okocimia oraz ustawienie estetycznych tablic ogłoszeniowych. Dzięki wsparciu finansowemu i organizacyjnemu zabytkowy kościół parafialny należy obecnie do jednej z najbardziej zadbanych świątyń w diecezji tarnowskiej( dofinansowanie prac remontowych, sfinansowanie  nowego ogrzewania oraz nagłośnienia). Stowarzyszenie duży nacisk kładzie na pracę z młodzieżą i wspiera wszelkie działania w tym zakresie. Przy Stowarzyszeniu działa drużyna piłkarska KS Okocim oraz zespół ludowy „Mali Okocimianie”. Wsparcie obejmuje również działalność scholii parafialnej. Na uwagę zasługuje bardzo dobra współpraca Stowarzyszenia ze wszystkimi instytucjami życia publicznego oraz wspólna organizacja uroczystości i imprez lokalnych. Niektóre z nich na stałe wpisały się w kalendarz życia kulturalno - sportowego Okocimia: Mini Mundial, Babski Comber, Majówka, Przegląd Kolęd, Koncert Kolęd, Dzień Dziecka, Pożegnanie lata, Opłatek dla ludzi samotnych i starszych, Sprzątanie miejscowości.

Jakie zadania czekają Stowarzyszenie w przyszłości?
Franciszek Brzyk: Plany działalności Stowarzyszenia są bardzo ambitne. W pierwszej kolejności chcemy zagospodarować teren dworu w Okocimiu.  Jest to zadanie bardzo poważne i ma charakter inwestycji długofalowej. W zakresie realizacji działań bieżących chcemy przede wszystkim kontynuować podjęte już inicjatywy i wspierać je w miarę możliwości finansowych Stowarzyszenia. W najbliższym czasie chcemy zakończyć bilansowanie wszystkich form działalności, aby pokazać mieszkańcom Okocimia jak wiele się dzieje w ich  miejscowości, a jednocześnie uzyskać odpowiedź na pytanie, co możemy jeszcze zrobić  w najbliższej przyszłości.

Wspomniał pan o okocimskim dworku, czy Stowarzyszenie może realnie wpłynąć na władze miasta w celu ratowania tego zabytku?
Franciszek Brzyk: Z inicjatywy Stowarzyszenia zostały podjęte w ostatnim okresie czasu działania mające na celu, nie tylko ratowanie dworku w Okocimiu, ale zagospodarowanie całego terenu dla potrzeb Gminy i jej mieszkańców. Planowaliśmy aby kompleksowo zagospodarować teren, odbudowując założenia dworsko – parkowe. Część terenu miała być wraz z wybudowanym małym amfiteatrem zapleczem do organizacji imprez plenerowych. Przyznaję, że przygotowując Uchwałę Walnego Zgromadzenia w tym zakresie oraz podejmując rozmowy z konserwatorem zabytków i przedstawicielami Gminy byłem optymistą. W miarę upływu czasu mój optymizm wygasł, a dzisiaj zaczynam formułować tezę, że ludziom odpowiedzialnym za zabytki wcale na nich nie zależy. Nie wiem czy jest to choroba biurokracji, czy też kwestia uzyskania porozumienia pomiędzy ludźmi, którzy chcą realizować określony cel. Na dzień dzisiejszy Gmina, ponieważ ona jest właścicielem terenu i występuje jako inwestor, odwołała się od decyzji konserwatora o wpisie dworku do rejestru zabytków oraz uzyskała dwa jego postanowienia dotyczące uzgodnienia ustalenia lokalizacji inwestycji. Postanowienie w sprawie remontu dworku jest pozytywne natomiast konserwator odmówił uzgodnienia budowy amfiteatru. Sprawą przyszłości pozostaje więc projekt porozumienia pomiędzy Gminą Brzesko a Stowarzyszeniem w kwestii zagospodarowania terenu dworu w Okocimiu, a nadchodząca zima da odpowiedź na pytanie czy będzie  jeszcze co ratować za parę miesięcy?. Nadal liczę jednak na to, że uda się uzyskać porozumienie z konserwatorem zabytków, aby realizować naszą koncepcję wykorzystania terenu dworu.

[ptr] 


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

pr082021

reklamamariola

fbprofil

 

arteon

bs2020a

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .