Reklama
Rozmowa z Wiesławem Kozłowskim, wójtem gminy Dębno
WYDARZENIA - Dębno
czwartek, 04 lutego 2021 19:55

Blisko 3.5 miliona złotych w ramach pomocy państwa dla gminy Dębno. To jedna z najwyższych dotacji w regionie. Już ma Pan pomysł jak podzielić te środki?
Nie tylko na te, ale mam także pomysły na kolejnych kilkadziesiąt milionów złotych, które, by się nam przydały. A tak na serio: oczywiście te środki wykorzystamy zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z tym co pisaliśmy we wnioskach. Cieszy mnie, że otrzymaliśmy taką sumę. Serdecznie za to dziękuję premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, posłom i senatorom Zjednoczonej Prawicy z naszego okręgu wyborczego, na czele z poseł Józefą Szczurek – Żelazko. W sumie blisko 3.5miliona złotych dotacji dostała Gmina Dębno w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dzięki tym środkom finansowym zostaną zrealizowane inwestycje drogowe i kanalizacyjne w naszej gminie. Remontom zostaną poddane następujące odcinki dróg: Łysa Góra, Sufczyn-Rajsko do Zagórza oraz Niedźwiedza - Nowa Wieś. Znaczna część dotacji zostanie przeznaczona na budowę dalszego etapu kanalizacji sanitarnej tym razem dla Dębna, Jastwi i Porąbki Uszewskiej oraz modernizację oczyszczalni ścieków w Woli Dębińskiej.

Po latach marazmu, gmina Dębno weszła na ścieżkę wielkiego przyspieszenia rozwoju inwestycyjnego. Jest bez wątpienia jedną z najdynamiczniej rozwijających się gmin w Małopolsce. Czy takie szybkie tempo inwestycyjne utrzymacie też w 2021 roku?
Wszystko na to wskazuje. Myślę, że podobnie jak w latach poprzednich, tak i ten rok zamkniemy wydatkami inwestycyjnymi na poziomie kilkunastu milionów złotych.

Ponad 400 tysięcy złotych otrzymaliście na rewitalizację. Gdzie będą prowadzone prace?
Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Odnowa obszarów wiejskich, zostanie wykonana kolejna inwestycja, w wyniku której społeczność lokalna w Dołach zyska m.in. nowe chodniki, zaplanowaliśmy tam montaż ławeczek i altany wraz z wyposażeniem placu zabaw w urządzenia wielofunkcyjne i zabawowe. Natomiast w Łysej Górze z pozyskanych środków zrealizowany zostanie kolejny etap zagospodarowania przestrzeni publicznej pod Ścieżkę historyczną wokół amfiteatru „Krakus” w m.in. zakup i montaż ławek, zakup i montaż wieloelementowego urządzenia zabawowego.

Trwa też kompleksowa termomodernizacja…
Tak,  trzy obiekty  użyteczności publicznej, których właścicielem jest gmina, zostaną poddane tak zwanej głębokiej termomodernizacji. Gmina znalazła się na liście projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wartość całkowita zadania to kwota ponad 2.85 miliona złotych. Dotacja to blisko 1.7 miliona złotych. Głęboka termomodernizacja to kompleksowa modernizacja energetyczna budynku to przedsięwzięcie polegające na ociepleniu budynku, wymianie okien lub drzwi oraz wymianie lub modernizacji źródeł ciepła (chłodu) i instalacji, w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną. Dzięki tej inwestycji trzy obiekty nie tylko zmienią wygląd, ale będą także energooszczędne.

Skąd bierze Pan na to wszystko pieniądze. Wydaje mi się, że budżet gminy nie byłby wstanie takich wydatków udźwignąć?
To prawda. W ostatnich sześciu latach pozyskaliśmy kilkadziesiąt milionów złotych. Są to pieniądze pozyskane zarówno z funduszy unijnych, jak i krajowych. To pozwala na liczne inwestycje, działania o charakterze społecznym. Celem działań samorządu jest zrównoważony rozwój całej gminy. Dlatego w tym roku inwestycje realizowane będą we wszystkich sołectwach. Szczególny nacisk kładziemy na rozwój infrastruktury drogowej, wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz placówek oświatowych, ale także infrastrukturę komunalną.

Niebawem połowa kadencji 2018 - 2023. Jakie plany ma Pan jeszcze na najbliższe 2.5 roku?
Możemy mówić o inwestycjach na różnych płaszczyznach. Po pierwsze to poprawa środowiska naturalnego. W tamtej kadencji zakończyliśmy kanalizowanie tzw. ściany wschodniej naszej gminy. W tej zamierzamy skanalizować zachodnią część Gminy w stronę południa i północy. Rozbudowę sieci kanalizacyjnej chcemy prowadzić w oparciu o środki unijne i krajowe. Nie mniej istotne jest stworzenie warunków rozwoju dzieci i młodzieży. Dlatego nadal będziemy inwestowali w rozwój infrastruktury szkolnej. W tamtym roku zrobiliśmy milowy krok. Zakończyła się bowiem  budowa  hali sportowej w Dębnie. Planujemy dalsze remonty szkół oraz modernizację pozostałych boisk przyszkolnych. Nie mam wątpliwości, że Ochotnicze Straże Pożarne są podstawą działania Obrony Cywilnej. Świadomi roli, jaką pełnią druhowie – ochotnicy mamy plan termomodernizacji naszych remiz, chcemy zakupić nowy sprzęt dla OSP.

A drogi, parkingi? Ich stan ocenia Pan na…
Dobry, ale nie zmienia to faktu, że do stanu idealnego droga jeszcze daleka. Nawet najwięksi malkontenci muszą przyznać, że w ostatnich sześciu latach stan dróg gminnych poprawił się. Nadal jednak jest daleki od idealnego, dlatego leży nam na sercu poprawa stanu dróg, budowa chodników – w celu poprawienia bezpieczeństwa, montaż nowych lamp oświetlenia ulicznego.

Czy w gminie Dębno powinien powstać żłobek?
Nie tylko powinien, ale powstanie. W tegorocznym budżecie gminy zaplanowaliśmy na razie pół miliona złotych na ten cel. Placówka zostanie utworzona w Sufczynie.  Żłobek to miejsce przeznaczone dla dzieci do lat 3. Żłobek daje szansę rozwoju zarówno dziecku, jak i rodzicom. Pozwala kobietom wrócić szybko do aktywności zawodowej.  Okres między urodzeniem, a 3 rokiem życia jest czasem strategicznym dla dalszego życia, pozwala stworzyć silną i zdrową osobowość, jak również w dużym stopniu determinuje postawę dziecka wobec otaczającego go świata. Dlatego nasza gmina wybuduje nowy żłobek.


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

052021

pr052021s

tymeksiepomaga

oferta-edu

 

reklamamariola

fbprofil

 

arteon

bs2020a

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .